Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Mr. Trưởng

Địa chỉ:
Quận Thủ Đức, Quận 9
Di động:
0936.310.733 - 01636.649.460
Email
lelttruong2009@gmail.com
Khu vực công ty môi giới
 
a263de7787458aa322af6871860ee8bf.jpg

Gia: 845 Triệu - Diện tích : 54

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

cffdc2349ec25b9de9400c2b57f208f3.png

Gia: 12 Triệu/m2 - Diện tích : 88 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

699fdf9266190cdd892f8508e0435c27.jpg

Gia: 840 Triệu - Diện tích : 56

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

2be694a7ec21d2645faec6c91580cf5b.jpg

Gia: 12 Triệu/m2 - Diện tích : 88 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

df0212ba8b27ae7ff40b834e8da0d5f1.jpg

Gia: 570 Triệu - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

452df084406e62b74c0080af1f42ef3e.jpg

Gia: 560 Triệu - Diện tích : 54

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

b33d52025a72ec963265b4521331de0f.jpg

Gia: 11 Triệu/m2 - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

a5fb64100d344f1fa8438dced312d6ca.jpg

Gia: 499 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

4d8dcb84d269c1c6ed6765abe92f150e.png

Gia: 570 Triệu - Diện tích : 56

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

5ca96703164e4d9914a9de4a7bb68152.jpg

Gia: 499 Triệu - Diện tích : 50

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

000044f1b3c94ad840fa241cb516b80b.jpg

Gia: 8.5 Triệu/m2 - Diện tích : 80

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

318bf99cadb526975fdd0e9ef9386119.jpg

Gia: 570 Triệu - Diện tích : 55 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

b98910cea9ac51161da12e521634d205.jpg

Gia: 499 Triệu - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

f79dbf3c8948593ee171f5dcf7023bb3.jpg

Gia: 520 Triệu - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

6b4a08a881e12b36105c0813d1d5fd6e.png

Gia: 499 Triệu - Diện tích : 55 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

8a573fa93d242e5939b09ffbe42aae7e.jpg

Gia: 499 Triệu - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

a89dcf48533182206cfa38e43445d888.jpg

Gia: 570 Triệu - Diện tích : 58 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

6d68fe91728741c51e981a9259f8a5f4.jpg

Gia: 12 Triệu/m2 - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

374b0270f4a03ca000d876f28f70c185.jpg

Gia: 12 Triệu/m2 - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

6093f2323d79a75faccb31b4f1334a8c.jpg

Gia: 840 Triệu - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

113b717a99e41e37a9b971906780e350.jpg

Gia: 845 Triệu - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

848df332c7b4e59c636bc43e530a3658.jpg

Gia: 12 Triệu/m2 - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

418ce22bd3cc63d9321daa3b7f732c95.jpg

Gia: 570 Triệu - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

4e609aa793cbe531f281fbcbe13fb88d.jpg

Gia: 8 Triệu/m2 - Diện tích : 88 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

572b101e20eb8e2cba6c58212cb36ba0.jpg

Gia: 572 Triệu - Diện tích : 55 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

80b414f5252aad259484ebd84da05c2a.jpg

Gia: 570 Triệu - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

7eeffff4b3a3286eecd9dd550091eca7.jpg

Gia: 8 Triệu/m2 - Diện tích : 85 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

bd1c9da524af85f9d5a368d34ad85891.jpg

Gia: 570 Triệu - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

Nhà môi giới khác
DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô