Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

DỰ ÁN NHÀ ĐẤT NỔI BẬT

Căn Hộ IDICO tại khu đô thị sầm uất nhất quận Tân Phú

Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Nhà đất cho thuê Quận Tân Phú

861d6096d117239cf8c6bc3c64746e48.jpg

Gia: 60 Triệu - Diện tích : 1300 m2

Loại hình: Kho xưởng

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 6.8 Tỷ - Diện tích : 89 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 24 Triệu - Diện tích : 280 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

9943c2ca2a70a733919a2a6c96d756bd.JPG

Gia: 90 Triệu - Diện tích : 408 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

9a493da52e495a530a7394fb3456aafb.jpg

Gia: 22 Triệu - Diện tích : 88 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

34d559286679ab72e87fd48dd30eb288.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 125 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

ac9d97f621e39248e50f6bdbd817424b.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

dde52d8fb545378b2c9d0522b6aea1b8.jpg

Gia: -10000000 Triệu - Diện tích : 61 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

2a9011e73ccd72e1f95e734fc4a091dc.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

e3f57abc03274b0834b18720a8d2efa6.jpg

Gia: 20000000 Triệu - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

1c9e82654aa4ed8968e6fb3e72946331.jpg

Gia: 100000000 Triệu - Diện tích : 425 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 72 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

68acb133a879ab7ec13f83e5e50e3fb0.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

6cf05abeae29ba738118ddfcb31ba875.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 20 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

84bc53728c7a0a4d148d3be925f44b8a.jpg

Gia: 4000000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

ea582d2db5275246f8df8190e1be4512.jpg

Gia: 8000000 Triệu - Diện tích : 72 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

96e1cc00bcdd45c4c6645ee128deb351.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

0b74849d4841fead5133cf7104e7b13b.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Văn phòng

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

e2950cdb1b05fa15fe7fdf0b0f4aed57.jpg

Gia: 190000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

36c47a26786d72a80d507888978714a9.jpg

Gia: 8500000 Triệu - Diện tích : 65 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

2dbee450f815cb341caba9f80d6dcd12.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

8c2cd10c7ca2763258c6ed3ec8ff4588.jpg

Gia: -11000000 Triệu - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

dafd69809523a6ed01629792bd7f8a68.jpg

Gia: -6500000 Triệu - Diện tích : -47 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

177e8f645320668a403429ef0f606925.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

424903cd7a8c8eec75e617e6fd28c984.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 320 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

3bcb637b804a9c7b0d3184592b04c818.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 72 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

d75fca9c1174bbcaff5d114f385229bd.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

de1a5a9d2fd82fcb7737ca021ad43af5.jpg

Gia: 95000000 Triệu - Diện tích : 68 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

de723e38d442c36c4dd17e83282262fd.jpg

Gia: 20000000 Triệu - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

b559bc2b448bfa01f08ae3b587d07aa8.jpg

Gia: 20000000 Triệu - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Văn phòng

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Văn phòng

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

e454435a700d8eb3827ecb7524632861.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 72 m2

Loại hình: Văn phòng

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

8e507ba3d7371794373e959c8a2eca21.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

822d831a119ce009886fb0e743167a85.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

838e7b3665c9fe3069208d27e8a4b131.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

30d2079723107ea285754c5f931040a1.jpg

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

d1de1a3131c8033fafdf863eee6bf242.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

9449ee0622e74aebc8037461d1a3f18e.jpg

Gia: 12000000 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

e9c4313becd658d664ca5f2a12552f1e.jpg

Gia: 45000000 Triệu - Diện tích : 400 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

7edde0cd1000c32ebd220bc2e4095743.jpg

Gia: 14000000 Triệu - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

2ad6c3996843dc486b317edb2b397af0.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 128 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

64c8d7832712cb817883a865180c906e.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 130 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô