Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cho thuê Huyện Bình Chánh

a562a00c6cc4f81dc67b24fac6e374ca.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 2000 m2

Loại hình: Kho xưởng

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

66e701c79e032d8c043ec2061d734d15.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 20000 m2

Loại hình: Kho xưởng

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

Gia: 7500000 Triệu - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

Gia: 7 Triệu - Diện tích : 82 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

Gia: 25 Triệu - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

Gia: 25 Triệu - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

Gia: 10 Triệu - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

3c357aada5a66b08e74d82d37d90f8a6.jpg

Gia: 12 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

de6dc7e7f4a341b6dad9bc664f529e6a.jpg

Gia: 2500000 Triệu - Diện tích : 28 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

ae1d3b725d562dc48720037d314a36d4.jpg

Gia: 18000000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

18104adb50f20d097f3698d405550fa1.jpg

Gia: 9500000 Triệu - Diện tích : 58 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

960d89087d5f79f6ddcea0360fc8d041.jpg

Gia: 10000000 Triệu - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Kho xưởng

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

24e57371f96cb13a261f304299c0642c.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 2000 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

8762a2504d4dd9abdb09df3df3cea1cd.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 2000 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 39 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 400 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 55 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

ef93665bcf566c34818fc7ffa510d042.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 125 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 10000 m2

Loại hình: Kho xưởng

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

655d82de0bce9bc941016052ae0f9402.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 64 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

9c532a3d546003e6d97e53a8798f43c9.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 4500 m2

Loại hình: Kho xưởng

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

5de01e09890f9c147d141a4e64be3853.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 64 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

0a702c64b1cbe41cb74a1d2449da4ec2.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 400 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

7efd7bc69e924211ad59ed3246863af9.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Văn phòng

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

a888199b161b3ec31c347427d31df7fe.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 2000 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

9a87afb37578049bc9bd4dd06dafae5a.jpg

Gia: 5000000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

a1937cae84d69dcc2a67b1edad0efdb1.jpg

Gia: 9000000 Triệu - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

381aeb295a0ecaedcef8d267a5fd0e03.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

9a14b6ad969266b043fc0aa8130298e3.jpg

Gia: 6000000 Triệu - Diện tích : 65 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

99edae9ba758eb979f57b6d731614188.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 78 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

0087192386604853796bfa73351d76d1.jpg

Gia: 6000000 Triệu - Diện tích : 65 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

48b5a6f2fa77973a2c57861770b8fc4d.jpg

Gia: 15000000 Triệu - Diện tích : 250 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

fd93520eca8ba98743268029742d2d43.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Văn phòng

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

1356a331cee7b254abd117ddfd77911b.jpg

Gia: 80000000 Triệu - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

f96a832a16880e707febb941d06d6403.jpg

Gia: 7000000 Triệu - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

c6b95a6bedfd0253a7d5e57c7e82547e.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 1000 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

defb5c3f390e2bc1e8f2c6b472a97ea9.jpg

Gia: 6500000 Triệu - Diện tích : 170 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

bf35ed3b9296184da6b9630c6579e3cb.jpg

Gia: 650000000 Triệu - Diện tích : -170 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

bd1784c413c52e40857c24a6b4a9f0d3.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

c49a17339c00d7f8c141ae84fe3debc2.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 32 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô