Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

DỰ ÁN NHÀ ĐẤT NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full House môi trường sống lý tưởng quận Bình Tân

Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

Nhà đất cho thuê Quận Bình Tân

Gia: 12 Triệu - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

Gia: 33 Triệu - Diện tích : 126 m2

Loại hình: Khách sạn

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

Gia: 2 Triệu - Diện tích : 24 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

cdbce940b0791b09a2a7e996f7d06b44.jpg

Gia: 65 Triệu - Diện tích : 220 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

Gia: 20 Triệu - Diện tích : 252 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

Gia: 18 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

Gia: 12 Triệu - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

Gia: 80 Triệu - Diện tích : 400 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

Gia: 40 Triệu - Diện tích : 500 m2

Loại hình: Kho xưởng

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

Gia: 16 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

Gia: 25 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

Gia: 40 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

Gia: 20 Triệu - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

Gia: 14 Triệu - Diện tích : 68 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

Gia: 37 Triệu - Diện tích : 600 m2

Loại hình: Kho xưởng

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

Gia: 18 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

Gia: 50 Triệu - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

Gia: 100 Triệu - Diện tích : 400 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

Gia: 40 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

Gia: 18 Triệu - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Kho xưởng

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

Gia: 20 Triệu - Diện tích : 80

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

Gia: 120 Triệu - Diện tích : 4400 m2

Loại hình: Kho xưởng

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

Gia: 28 Triệu - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

Gia: 80 Triệu - Diện tích : 400 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

Gia: 60 Triệu - Diện tích : 160 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

Gia: 25 Triệu - Diện tích : 400 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

Gia: 27 Triệu - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

Gia: 7 Triệu - Diện tích : 96 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

Gia: 22 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

Gia: 2.5 Triệu - Diện tích : 25 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

3ca48a8d7460834b060cd5a8613d3a55.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

87f451dfd255175aadbf653daa1ce496.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

94e8519f8c1b4c8a218a5a64e07b2c58.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 12 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

c1eeaaa047abcb76719e895f4eca49c0.jpg

Gia: 3 Triệu - Diện tích : 24 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

3089578ad24654d709fb577e67a6bfd7.jpg

Gia: 9 Triệu - Diện tích : 36 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

e45667a2ba1d157359c1b95918793717.jpg

Gia: 135 Triệu - Diện tích : 3000 m2

Loại hình: Kho xưởng

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

ad3a1ed425e3f9701143d8c0514a1426.jpg

Gia: 6 Triệu - Diện tích : 81 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

5f37e243be020e11ad7904d784a2beeb.jpg

Gia: 50 Triệu - Diện tích : 3200 m2

Loại hình: Nhà hàng

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

Gia: 6 Triệu - Diện tích : 66 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

cfbb36acb6cbb1ccbb0c3d19d23676c0.jpg

Gia: 9 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

430c617864b94214d5c084982cacd63f.jpg

Gia: 5 Triệu - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

1b2c251c410f06e63bfa5ff11c1e33d5.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 20 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

928a9892bb6b2abb5b201d4b57338703.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 32 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

520b71b023fe24127ee96908f8e5dd1a.jpg

Gia: 27 Triệu - Diện tích : 330 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

b1ab25e666004dd4e2c8f8673a6f29f3.jpg

Gia: 12 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

de153fd75a97d75229a71a5a72526772.jpg

Gia: 12 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

654626777cb195561e1ad28700b8da49.jpg

Gia: 3 Triệu - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

8548f585638a0a7624f1e5192f84b487.jpg

Gia: 25 Triệu - Diện tích : 160 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

ff873136edfc2fdd06d5696d0c8f5299.jpg

Gia: 6 Triệu - Diện tích : 84 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

6d073eb99dcd179e333efea94a3c29ed.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 16 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh