Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

DỰ ÁN NHÀ ĐẤT NỔI BẬT

Dự án căn hộ chung cư Opal Riverside Bình Triệu quận Thủ Đức

Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

Nhà đất cho thuê Quận Thủ Đức

6f03dede013cb03de0fdfedf97527337.jpg

Gia: 65 Triệu - Diện tích : 140 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

196b37c03a9eb67c165115ddac842293.jpg

Gia: 45 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

33463e4b9115a56fa6f5d224245058cb.jpg

Gia: 45 Triệu - Diện tích : 105 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

1628726d3400c58697699224fc2fd35e.jpg

Gia: 65000000 Triệu - Diện tích : 140 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

Gia: 500 Triệu - Diện tích : 27 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

Gia: 500 Triệu - Diện tích : 27 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

Gia: 500 Triệu - Diện tích : 27 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

Gia: 500 Triệu - Diện tích : 27 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

Gia: 2 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

Gia: 21 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

90c9692bbaa68d92a55d84f0c9774d2c.jpg

Gia: 540 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

Gia: 450 Triệu - Diện tích : 84 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

Gia: 450 Triệu - Diện tích : 82 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

Gia: 450 Triệu - Diện tích : 85 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

Gia: 5 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

f330713aee2cc96e5bfb470403bf5641.jpg

Gia: 12 Triệu - Diện tích : 260 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

804f29e3872d404f235e1a95d9a5faa9.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 102 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

8b42b863d4aea49331e9691389f9ae42.jpg

Gia: 5 Triệu - Diện tích : 49 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

9f61e607be64e4b1f29ec0fe80c9a900.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

e0d5c22aa651a474bc979f60c3bce32d.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

3973622fec28c7b1bf5ff58d01b854d3.jpg

Gia: 4 Triệu - Diện tích : ...

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

becc209a40db4897d9a9c6958890a073.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

8cdec86a955ee3fee19d24b133bc5c64.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

09ee6d7e6769aada302914512a3cc4df.jpg

Gia: 19 Triệu - Diện tích : 170 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

ad3b8487d60eb49b5e95695a2aa3db1c.jpg

Gia: 10 Triệu - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Văn phòng

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

90845b7e432a4f3087fb7b6cd76cb7eb.jpg

Gia: 4 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

8d2110a02c03becfba5e7dabdb5e364d.jpg

Gia: 20 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

c53893f5ccda45f777b9f41e1b5fbcf9.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

5acab22da8f0667be680caa657254cac.jpg

Gia: 11 Triệu - Diện tích : 47 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

d3ed082797cebf583ae61530bd901df5.jpg

Gia: 10 Triệu - Diện tích : 102 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

c1db5a3f04b069e63e070d40e9f05ea2.jpg

Gia: 10 Triệu - Diện tích : 128 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

ba1646e76c3e20e525cac039806cbe6b.jpg

Gia: 10 Triệu - Diện tích : 128 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

02a1954195894429554a6eab8f9b601d.jpg

Gia: 55 Triệu - Diện tích : 133 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

dc70d497569c5d70e356acd20c7438ff.jpg

Gia: 55 Triệu - Diện tích : 133 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

35357563a1999d34162915583385c019.jpg

Gia: 12 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

0d6efac48bd656f6abfc806d2fdcbf49.jpg

Gia: 30 Triệu - Diện tích : 400 m2

Loại hình: Văn phòng

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

78febaf7ad207f30268e590ee6db04c3.jpg

Gia: 6 Triệu - Diện tích : 58 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

31f888dda81f0b122fa20b23e35e694d.jpg

Gia: 9 Triệu - Diện tích : 77 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

Gia: 45 Triệu - Diện tích : 800 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

Gia: 45 Triệu - Diện tích : 800 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

2e7015863813adc4cb1dd217b93167dd.jpg

Gia: 350 Triệu - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

c3da6945d39ca2782a6206d27167569e.jpg

Gia: 45 Triệu - Diện tích : 133 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

5bf64c8223139f5cbc25efe4bb4423b1.jpg

Gia: 25 Triệu - Diện tích : 110 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

7746f31cb7db12396b6d51f9dd376624.jpg

Gia: 38 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

f0bdf0a448b386c9af04c7b116bba491.jpg

Gia: 6 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà hàng

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

6184a6960231e5031b7ef4dfe4135d58.jpg

Gia: 11 Triệu - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

294dc1e349252a24900adfa50f3122ac.jpg

Gia: 160000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

0c56942f9f0f88a2119355b4e359eeda.jpg

Gia: 25000000 Triệu - Diện tích : 144 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

a0a10a8c82ed0b6eb70d6f5be831d086.jpg

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh