Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cho thuê Quận 12

c861cc77b039725bf4f1bf595fcf3a3e.jpg

Gia: 6 Triệu - Diện tích : 69 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 12-Hồ Chí Minh

e06c044718359c675bc33629e79ab4d9.jpg

Gia: 40 Triệu - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 12-Hồ Chí Minh

Gia: 3 Triệu - Diện tích : 57 m2

Loại hình: Mặt bằng

Khu vực: Quận 12-Hồ Chí Minh

f783b556a1a6916ee15d0fb039eba612.jpg

Gia: 49 Triệu - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 12-Hồ Chí Minh

c951a3da635270c472b4791dfae02323.jpg

Gia: 48 Triệu - Diện tích : 143 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 12-Hồ Chí Minh

Gia: 50 Triệu - Diện tích : 180 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 12-Hồ Chí Minh

Gia: 75 Triệu - Diện tích : 270 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 12-Hồ Chí Minh

08b9984a99523656b9831466ceb96641.jpg

Gia: 25 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 12-Hồ Chí Minh

500516d4d8a28409c25966b99ec5faa7.jpg

Gia: 35 Triệu - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 12-Hồ Chí Minh

ff9dd4a9e4426754c3f9d9bbc49a683d.jpg

Gia: 9 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 12-Hồ Chí Minh

a7c4bc9f877f20c2e9fe0a5ce04aa08c.jpg

Gia: 7 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 12-Hồ Chí Minh

3985be97bf0b0d571f7ceca4f5bc311c.jpg

Gia: 50 Triệu - Diện tích : 204 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 12-Hồ Chí Minh

82888d1c6ab5cf5bef0e43e024d48372.jpg

Gia: 50 Triệu - Diện tích : 204 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 12-Hồ Chí Minh

cd4da0927b0870270e4107b432e5fd6c.jpg

Gia: 50 Triệu - Diện tích : 204 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 12-Hồ Chí Minh

a135b211e8a4d35e38ddd29c39b277c7.jpg

Gia: 8 Triệu - Diện tích : 63 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 12-Hồ Chí Minh

0a6f13f72fbf9e0251d2b0c72ff0db85.jpg

Gia: 7 Triệu - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 12-Hồ Chí Minh

668f264895f0b9424e1b2cb43b8306d8.jpg

Gia: 50 Triệu - Diện tích : 204 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 12-Hồ Chí Minh

a58d9011b91853b29915399a7b5f1796.jpg

Gia: 40 Triệu - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Quận 12-Hồ Chí Minh

77ee691cf0a618ae640ae171e5670a66.jpg

Gia: 50 Triệu - Diện tích : 204 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 12-Hồ Chí Minh

7adada1baaad14a1830d2f94d7d72522.jpg

Gia: 50 Triệu - Diện tích : 204 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 12-Hồ Chí Minh

1fb71fed61f3c39d76ac008e23f034e0.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 45 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 12-Hồ Chí Minh

943835fc8884b10c482a35150bc6b6c0.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 45 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 12-Hồ Chí Minh

151a181b53dcf5f9f1b79cc664321eba.jpg

Gia: 50 Triệu - Diện tích : 204 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 12-Hồ Chí Minh

58fff892d6145d4eca5b6d3be37054cb.jpg

Gia: 50 Triệu - Diện tích : 204 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 12-Hồ Chí Minh

ea3299fb350faf87cd6321b0a6b6c9a6.jpg

Gia: 50 Triệu - Diện tích : 204 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 12-Hồ Chí Minh

723f1f23492a0621eec53b4b217ced3a.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 12-Hồ Chí Minh

a75b8da203689b65313b3bf275524110.jpg

Gia: 50 Triệu - Diện tích : 204 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 12-Hồ Chí Minh

22cc2f5ac3930cc1494dc96875c1d6f8.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 83 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 12-Hồ Chí Minh

18db2c0af110864de71e1b9642b91a02.jpg

Gia: 7 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 12-Hồ Chí Minh

f957b13f28a86ee94ffe32a2f6cf3549.jpg

Gia: 50 Triệu - Diện tích : 204 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 12-Hồ Chí Minh

c6b5764d225caf7753bf6bf756b3b5c6.jpg

Gia: 50 Triệu - Diện tích : 204 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 12-Hồ Chí Minh

85cc5e216080cfc46ad0325083aeffcd.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Quận 12-Hồ Chí Minh

cfcc790637806e7059bd569adbe18ed7.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Quận 12-Hồ Chí Minh

ca6a13010b20acd9425279ae4f2367da.jpg

Gia: 50 Triệu - Diện tích : 204 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 12-Hồ Chí Minh

17ff9a0c1d7c829a8edca04da6048a3d.jpg

Gia: 50 Triệu - Diện tích : 204 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 12-Hồ Chí Minh

7627e357f2e77ec854f422d111911fb3.jpg

Gia: 35 Triệu - Diện tích : 500 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 12-Hồ Chí Minh

e4ca09a7cb7ee1c8b691be1ad8338df2.jpg

Gia: 50 Triệu - Diện tích : 204 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 12-Hồ Chí Minh

ce6ef60b0b0c75ded64caa430e5411a9.jpg

Gia: 50 Triệu - Diện tích : 204 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 12-Hồ Chí Minh

8ddada69c4c18d05b88ac1768971f527.jpg

Gia: 50 Triệu - Diện tích : 204 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 12-Hồ Chí Minh

45d255905e5a590ca0ca34e6cce36c4c.jpg

Gia: 50 Triệu - Diện tích : 204 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 12-Hồ Chí Minh

c6805f98722c3d698b77341c498e7913.jpg

Gia: 50 Triệu - Diện tích : 204 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 12-Hồ Chí Minh

54b6da174766e79597eeeef5612859b0.jpg

Gia: 7 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Quận 12-Hồ Chí Minh

be312095a029443de18e97e884a85d8d.jpg

Gia: 50 Triệu - Diện tích : 204 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 12-Hồ Chí Minh

bd204df5a123941f66b4fc0a2f4f59e4.jpg

Gia: 50 Triệu - Diện tích : 204 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 12-Hồ Chí Minh

5e75daab67063ec97bf4b886115fd49f.jpg

Gia: 6 Triệu - Diện tích : 83 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 12-Hồ Chí Minh

125bbb64e92fb1fe629424ca408a589a.jpg

Gia: 50 Triệu - Diện tích : 204 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 12-Hồ Chí Minh

bcafdca6000f85cd95cc219a1707fd99.jpg

Gia: 8 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 12-Hồ Chí Minh

4b988a59ff90a8e5a1b52487de8258d4.jpg

Gia: 50 Triệu - Diện tích : 204 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 12-Hồ Chí Minh

d08e37b7cc67ef5f52fcda5d69d66812.jpg

Gia: 50 Triệu - Diện tích : 204 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 12-Hồ Chí Minh

532cb00c997f7e346ed0dcbf60ef709a.jpg

Gia: 50 Triệu - Diện tích : 204 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 12-Hồ Chí Minh