Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cho thuê Quận 3

Gia: 45000000 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

Gia: 164 Triệu - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

Gia: 140 Triệu - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

Gia: 134 Triệu - Diện tích : 83.79 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

bdbf95a81ca107ca7e1a6335466a2c10.jpg

Gia: 10 Triệu - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Văn phòng

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

1d432c2bf4563a6700aa0fe9cf9f7617.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 15 m2

Loại hình: Nhà hàng

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

8521e6a554a69434b3232c6e11388915.jpg

Gia: 12 Triệu - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Văn phòng

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

0b65e245970c74d0df1911af63ec98df.jpg

Gia: 23 Triệu - Diện tích : 78 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

a7537205b2411cd9c87c4d12e988fbbd.jpg

Gia: 9 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

9b3876a235d9bb5570623b70ea8d7e69.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

67b385dac38e5a694633d51eb3e1e7ba.jpg

Gia: 8 Triệu - Diện tích : 31 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

2594cae2b3bb1792a322e3ea18f68c15.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 1000 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

ae3d506e40db7214cb54d7c57bfc9e60.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 166 m2

Loại hình: Văn phòng

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

35d73ef9f80874318d634a21973e28e5.jpg

Gia: 9 Triệu - Diện tích : 55 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

965dbe3f066b05a0b9fa533823371298.jpg

Gia: 15 Triệu - Diện tích : 77 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

68c380546e9a91b1cbca41839cc9e212.jpg

Gia: 14 Triệu - Diện tích : 144 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

be270c5bd18fb7868d23179644e001b9.jpg

Gia: 4 Triệu - Diện tích : 24 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

f2273aa279059c4ace6d75be602673d2.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 320 m2

Loại hình: Nhà hàng

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

bde67d923bfb4e1dcfad53e5c5c23dfd.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 320 m2

Loại hình: Nhà hàng

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

bfffecc7be73f308db07779c5468d8da.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

ee10c1ab308b700b0b1b6b1ebd67b8b1.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

34f7564f299fb216fbc666ed498572ee.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

cce59bbc284810488bf71de50e93c814.jpg

Gia: 3 Triệu - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

1b07a03ace748f0785891969ee95892f.jpg

Gia: 5 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

Gia: Thoả thuận - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

3e9f096a72e9f27ff0fa2870f9fa8ed7.jpg

Gia: 10 Triệu - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

df9e4306a32df80ce3bfcf6cac4debf2.jpg

Gia: 10 Triệu - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

7a9a224c552133862eafcdac18a0a7f3.jpg

Gia: 10 Triệu - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

8ba7a225ce271d26e32b73d9b9a23ccc.jpg

Gia: 16 Triệu - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

c094ad695a7b1b0f26558b2f53f3829f.jpg

Gia: 23 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Nhà hàng

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

9b155c06da847cc76a42084656d24018.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

39a82e8db3f7030b73b8cf22449c6a52.jpg

Gia: 35 Triệu - Diện tích : 68 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

14a5148afe80d729b3234a16f52f1e50.jpg

Gia: 4 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

41b7a6260085e8c2588ba8ee0f68f248.jpg

Gia: 330000000 Triệu - Diện tích : 176 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

57e03378c92721e4776bfd8f3a10b2d0.jpg

Gia: 12000000 Triệu - Diện tích : 55 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

908ce3da37b89fc102bb39723b5dd3cb.jpg

Gia: 18000000 Triệu - Diện tích : 53 m2

Loại hình: Văn phòng

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

b23ae1aba4734bee2fee275959e5441c.jpg

Gia: 130000000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

Gia: 27000000 Triệu - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

832b6e087cae302f542d1c83a9652118.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 53 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

b51bc05d558ec364e5a55cf751390fcc.jpg

Gia: 10000000 Triệu - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

85efb63f5b8a9bf5747ec5513eb47511.jpg

Gia: 130000000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

Gia: 14500000000 Triệu - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

Gia: 5700000000 Triệu - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

Gia: 6000000000 Triệu - Diện tích : 38 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

a338e33bfb775abe6fa55ebddc227999.jpg

Gia: 3600000 Triệu - Diện tích : 20 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

8fb30ac246404b425ed40c27669a53c2.jpg

Gia: 5000000 Triệu - Diện tích : 20 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

349e789dfbb1577c0b97084d6f46558f.jpg

Gia: 130000000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

20c008a88d7b2794b6447e667419ec5a.jpg

Gia: 6000000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

1c2f189bb1c8a0c0d6841c37d513fbdc.jpg

Gia: 330000000 Triệu - Diện tích : 172 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

5ace2d0733c37c967a561ce456bebc5a.jpg

Gia: 130000000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh