Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cho thuê Quận 3

Gia: 164 Triệu - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

Gia: 140 Triệu - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

Gia: 134 Triệu - Diện tích : 83.79 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

91c2f148368860d0533d2d17a07d327d.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 192 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

0b0dabf566197e65fae4fab0dba1a51d.jpg

Gia: 86000000 Triệu - Diện tích : 76 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

186ce147af9479043d0b226bd31bcfbd.jpg

Gia: 86000000 Triệu - Diện tích : 76 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

39e0c829ce0145f2ef81c7454a6a87b9.jpg

Gia: 50000000 Triệu - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

71c8dba5b3605b182f913efbeb8cfe6e.jpg

Gia: 50000000 Triệu - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

7e4ef430c5de7943f35dfc41e55f15fa.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Nhà hàng

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

71e43372b9d8c08380c65e8a0586912e.jpg

Gia: 4000000 Triệu - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

1276c9af8d910ec31cb2dc7eec8e855b.jpg

Gia: 115000000 Triệu - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

f5be7e203668faa22dadae5eb3aa37ec.jpg

Gia: 115000000 Triệu - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

2f26515fdd729d3d591eb7c344f9ab59.jpg

Gia: 70000000 Triệu - Diện tích : 68 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

15c372d975bd519ed5cc84567cd534ba.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 96 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

b854aedbccb4a04b9b0eed4c89a24712.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Nhà hàng

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

8c456f81f7fcdf01fbfa64c5009be99b.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Nhà hàng

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

fc71fb90e1e844e59e016bd21c439bd2.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Nhà hàng

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

e308285921088511eb2daefa0c7a1368.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Nhà hàng

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

7f3bfeeabaa93882fb57bd59b11201c8.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Nhà hàng

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

1b8116cdf9d1053f5bb41ba892d70bc4.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Nhà hàng

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

4584d72bded80d4818c61730eabc5207.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Nhà hàng

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

b71be1df7a3f9b52c53913b795676da4.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Nhà hàng

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

edb37b2c2c7beac0619309291c64d548.jpg

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 98 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 24 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

fdc0ab5ce0a2250b26562bbc3e45d59d.jpg

Gia: 22000000 Triệu - Diện tích : 145 m2

Loại hình: Văn phòng

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

649b06df0a6a342f97ad21b1fc5e1d07.jpg

Gia: 190000000 Triệu - Diện tích : 128 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

7dbdeb6672b6c8886a520578a16af3b1.jpg

Gia: 190000000 Triệu - Diện tích : 128 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

5fd24a83d70e1175ed67d45f6097a863.jpg

Gia: 190000000 Triệu - Diện tích : 128 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

4e1b1ca28a34601b103040a29290a4bb.jpg

Gia: 190000000 Triệu - Diện tích : 128 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

6e4173cb2f5edc91573bd7e28679be3b.jpg

Gia: 190000000 Triệu - Diện tích : 128 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

e876e358191eb9b1d9e7c18cda5098ec.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

503e67bd0f1c81196ff32ed5f2e3dd9b.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

ca355051943e922df7d888d18f44650b.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 25 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

7bf0036f1627185dc796a171c009f32e.jpg

Gia: 50000000 Triệu - Diện tích : 88 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Nhà hàng

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

0697d93e6f2d49caa3566463cc18ea88.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 29 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

2d3b377d6bf433539787433bf955c539.jpg

Gia: 4000000 Triệu - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

eeef420285245f90bb00b2a7e3ebe639.jpg

Gia: 4000000 Triệu - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

9ce22cb72eb7a5ca3d1e5bdab6b1da0e.jpg

Gia: 7500000 Triệu - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

47bf2d8da39759395fb6eac81566da2f.jpg

Gia: 17000000 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

9cc1ee51291df916510ed8aa482242a2.jpg

Gia: 17000000 Triệu - Diện tích : 126 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

e103732c94a7b676bb9abbfee73b394f.JPG

Gia: 750000 Triệu - Diện tích : 4 m2

Loại hình: Văn phòng

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

a0a8bc2982e8773f26ba937665758a2c.JPG

Gia: 750000 Triệu - Diện tích : 4 m2

Loại hình: Văn phòng

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

6187847cf910e8b3188bc6f01510f9de.JPG

Gia: 750000 Triệu - Diện tích : 4 m2

Loại hình: Văn phòng

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

1067469191a30bb60cf2907b50d1977e.JPG

Gia: 750000 Triệu - Diện tích : 4 m2

Loại hình: Văn phòng

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

f6a8ab44d08e31856b5c7e4fd13bc4fb.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô