Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cho thuê Quận 2

Gia: 60 Triệu - Diện tích : 185 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

e2b0ab29bd1cf6f60bf23fb4712ca9d5.jpg

Gia: 19 Triệu - Diện tích : 95 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

5590dcde59c562eda6c937ededf045d0.jpg

Gia: 45000000 Triệu - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 74 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 74 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 74 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

98e808593fe3b4573c11cf82aa6e4b64.jpg

Gia: 35000000 Triệu - Diện tích : 77 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

c89a16910502b1f8771694555a2e7784.jpg

Gia: 88000000 Triệu - Diện tích : 748 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

0c66be5ac2c9643717442151f60eb162.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

d916d65c82a668307158b14319a1814c.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

c4be633adea5851049f997715d682433.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

953f701afd41d5fcdc38f749c4d59848.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 77 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

57fbe17d45a70dfff92512c0d8f79273.jpg

Gia: 279000000 Triệu - Diện tích : 500 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

73426de5ae584f57d0315c6c8fc236be.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

cc2ff4e33c7fecfa4bccd109287bab1a.jpg

Gia: 57000000 Triệu - Diện tích : 84 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

96988dd5d93a611fa6b1f445af232c35.jpg

Gia: 8000000 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

99d5a356a38fb7c4fdc3b88f1210264a.jpg

Gia: 50000000 Triệu - Diện tích : 112 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

f70e9f9e8a043d0976d5d38ca5d83b9b.jpg

Gia: 4500000 Triệu - Diện tích : 32 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

b022d66db15017bca79a1a3e993ef034.jpg

Gia: 12000000 Triệu - Diện tích : 34 m2

Loại hình: Văn phòng

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

c5f75ca6d6fcd0357eeb77575601cd0a.jpg

Gia: 200000000 Triệu - Diện tích : 640 m2

Loại hình: Văn phòng

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

ad0aa369564b7b00ef71a3333ece97dc.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 93 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

bf7bae9b3231c6d7e4ea194f6f287849.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 74 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

5b98fc96330a1febcc9238f4455da159.jpg

Gia: 35000000 Triệu - Diện tích : 81 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

a6e20f729b2de35a02f65141748f574f.jpg

Gia: 180000000 Triệu - Diện tích : 240 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

a549880b69d5c7e8f0f603d28881717d.jpg

Gia: 40000000000 Triệu - Diện tích : 180 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

7c03b68a317049dbae8fffc14352088a.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Văn phòng

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

406f5a8ca4bb0f3b56a06f964db7b99f.jpg

Gia: 18000000000 Triệu - Diện tích : 140 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

c713fd2e3d90567bc8ef05c8f52c5182.jpg

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

e6da667e4ccb40799bdc9ebea614e820.jpg

Gia: 85000000000 Triệu - Diện tích : 244 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

fb06439c534486fce4c231acb05ef431.jpg

Gia: 200000000 Triệu - Diện tích : 2400 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

Gia: 120000000 Triệu - Diện tích : 360 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

cadecad56237c4c464999fb21ffef4b1.jpg

Gia: 10000 Triệu - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Văn phòng

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

60a49d790f90d46825f0a4ed65e6c440.jpg

Gia: 54240000000 Triệu - Diện tích : 87 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

164cb9ce10ea86f8ed56846c458d4da3.jpg

Gia: 150000000 Triệu - Diện tích : 400 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

aff632195f5491d6546f9a478e96349e.jpg

Gia: 150000000 Triệu - Diện tích : 600 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

18e1ba5ff6966372c0a14207de195a8c.jpg

Gia: 80000000 Triệu - Diện tích : 126 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

997d7e51eb91e27bd7596bcd436a3e10.jpg

Gia: 52000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

f459a428d9213f8a4a73c4be04f9f3b9.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 77 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

474359de3ba4dd7eaab829571def14eb.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

ce2808f115cbbc9a50acea14f90df1d0.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

cee5bad42138dbe846d1c90211d78e6e.jpg

Gia: 5000 Triệu - Diện tích : 250 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

8b794943d75764fe5905f91e3f69c436.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Văn phòng

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

f40b663ffddfbd010076dd3b15169cac.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

16ac592ee24c68635c52904e456c9bdb.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 81 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2