Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cho thuê Quận 2

Gia: 60 Triệu - Diện tích : 185 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

e2b0ab29bd1cf6f60bf23fb4712ca9d5.jpg

Gia: 19 Triệu - Diện tích : 95 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

a6bcd72eb164abd966431fdaa1a3d698.jpg

Gia: 130000000 Triệu - Diện tích : 1500 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

7a87f5a112da905f3ab1f502e33adc1f.jpg

Gia: 10000000 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

397a693ca41be60075412051afca87a0.jpg

Gia: 115000000 Triệu - Diện tích : 756 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

7965c46212f920d46a13262b744f3217.jpg

Gia: 38000 Triệu - Diện tích : 77 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

c173f57c2a2f555750b9887958c4be44.jpg

Gia: 40000000 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

3badc4535adb43c8c25fcbdf6e43f5da.jpg

Gia: 130000000 Triệu - Diện tích : 1500 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

4ec93b24e806d530ea75fdd1414e9b5a.jpg

Gia: 13000000 Triệu - Diện tích : 81 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

05d6f81d094b5c0f7efc8860169042e9.jpg

Gia: 10000000 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

fac7df7b2f17d015947b7fe200b20930.jpg

Gia: 40000000 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

c4eefc17a3cdc6313f3a874b99ea4bd9.jpg

Gia: 30000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

e417cbda6da9d6425fe918496c9ffa9e.jpg

Gia: 11000000 Triệu - Diện tích : 68 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

b1f371c86168a45ea56a17c205972b91.jpg

Gia: 10000000 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

48d5f16bba27e6322d1b183f4ed2319d.jpg

Gia: 50000000 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

60bd8241e4f480147422852d5e1244e7.jpg

Gia: 15000000 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

9e3102ee2f9b6f021cf1cb36d3643af3.jpg

Gia: 40000000 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

24d60b268a15eada96d3441ae3787829.jpg

Gia: 60000000 Triệu - Diện tích : 800 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

727ba3d093c3f2deaeb70c07ee9450cf.jpg

Gia: 36000000 Triệu - Diện tích : 560 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

76cda6b0ddd76713aa14be23fc549e65.jpg

Gia: 40000000 Triệu - Diện tích : 440 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

64d4fa1e35b42f4a2af00ac2e15a491b.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 750 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

2880f103c1183f004dc707d26f0b4b2b.jpg

Gia: 10000000 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

6f18ef382b675e4f530a1f3623bd9d33.jpg

Gia: 45000000 Triệu - Diện tích : 400 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

c93179e211d18604c89f72acebecd189.jpg

Gia: 130000000 Triệu - Diện tích : 1500 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

5e6b151553afad65c7a3a9f51e395fd8.jpg

Gia: 11000000 Triệu - Diện tích : 68 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

324bab4b570bbb88dce8dfaa4b799b28.jpg

Gia: 50000000 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

34ffd0a2847bd288ab4981f6f80cb8e2.jpg

Gia: 28000000 Triệu - Diện tích : 240 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

4091eadc820f2c111794c78552799ac4.jpg

Gia: 11000000 Triệu - Diện tích : 68 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

7f9ed381f9597aacf42700a03a55706f.jpg

Gia: 50000000 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

6d1dca5b34445e5a2406ee8f271696a7.jpg

Gia: 130000000 Triệu - Diện tích : 1500 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

18f403382375e7175d8543cc585ebcb4.jpg

Gia: 11000000 Triệu - Diện tích : 68 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

ba3f7049a1d34aa9e5f111a2224d3d32.jpg

Gia: 130000000 Triệu - Diện tích : 1500 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

caaca6cf67dbabc5b7ec2cb6a5171bf5.jpg

Gia: 10000000 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

8172a1bfdad37befa13f5eb638c1d639.jpg

Gia: 3900000 Triệu - Diện tích : 22 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

45eef84bdd47181a4f0704c6b57ded36.jpg

Gia: 11000000 Triệu - Diện tích : 68 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

b8409ffcf54b37253fad2b2174602ec4.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 96 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

042539ceb925a360af6ac9cf76d10b11.jpg

Gia: 50000000 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

20a42667da9f23e2cd8795820901bde0.jpg

Gia: 40000000 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

848be8428f13d79ae29474f40275e519.jpg

Gia: 45000000 Triệu - Diện tích : 140 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

eae222b67731a050da5950d73d4a9e8f.jpg

Gia: 130000000 Triệu - Diện tích : 1500 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

5434677c9cee681b2a3a6150b4158a64.jpg

Gia: 50000000 Triệu - Diện tích : 500 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

294cc6fbef04263fbed783b60373e112.jpg

Gia: 15000000 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

140925ed4b1c057579bab3ef5458828d.jpg

Gia: 50000000 Triệu - Diện tích : 160 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

2ef0d494c6fbffd0dddfb3b8ed577fff.jpg

Gia: 15000000 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

683ff8e5131220f0b48c22eb6ad7fa71.jpg

Gia: 10000000 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

58ad10e787956fc9092875a8ef91becc.jpg

Gia: 40000000 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

9b0565bbb0ba3227948233729cee719c.jpg

Gia: 40000000 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

8e5614d6fe826d4d7c07dfb4354d1332.jpg

Gia: 50000000 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

989dacdc734a2cf3a4a731dce6e735f4.jpg

Gia: 130000000 Triệu - Diện tích : 1500 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

6d6bf2831d5f405f7afc0439469de1bc.jpg

Gia: 40000000 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô