Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cho thuê Quận 1

Gia: 15 Triệu - Diện tích : 86

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

Gia: 12.5 Triệu - Diện tích : 80

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

31777c285fef0f11d34ec6e8ede23a2b.jpg

Gia: 3.8 Triệu - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

be20bccd87289c032ab19723c59b01e5.jpg

Gia: 120 Triệu - Diện tích : 900 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

2d90987f0749063ba872a391897b552d.jpg

Gia: 150 Triệu - Diện tích : 865 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

850cdc9b66898be8ce0493dc97f0541e.jpg

Gia: 100 Triệu - Diện tích : 320 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

225086a21b3f7f0b9abb0884543691b3.jpg

Gia: 90 Triệu - Diện tích : 440 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

2aa5a45b15c0ec1a7d15434c0748b48a.jpg

Gia: 135 Triệu - Diện tích : 750 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

291b6e6804c8dc9894a4f53a87eb9127.jpg

Gia: 110 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

d74af3c47950eaead3e8191aede2d5f2.jpg

Gia: 90 Triệu - Diện tích : 400 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

Gia: 155 Triệu - Diện tích : 155 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

Gia: 140 Triệu - Diện tích : 480 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

b7d6c04b48754d50709fd765e573d6be.jpg

Gia: 130 Triệu - Diện tích : 1250 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

8ba45e424d1ce41e804c5333e3f67707.jpg

Gia: 140 Triệu - Diện tích : 400 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

Gia: 145 Triệu - Diện tích : 520 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

Gia: 180 Triệu - Diện tích : 360 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

b5ef75f38b818dba9d5ed771bc361f7e.jpg

Gia: 160 Triệu - Diện tích : 320 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

fa8edcd7193e80ad29eb1d9ee52b3c2c.JPG

Gia: 280 Triệu - Diện tích : 450 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

888e26b9cf961484fd9256365c260b6d.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

2d0be895137480c9fdb6e339bfa5b450.jpg

Gia: 5000000 Triệu - Diện tích : 25 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

99b1d61df710333d5f4c4b4e76656b2a.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 230 m2

Loại hình: Văn phòng

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

9b20a04fb095194a06ff761c3dc8b4ad.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

8a361491d9eb972c10b0c02cecd27d60.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

bac0df2840038c50a684a6ac8805ebe5.jpg

Gia: 4000000 Triệu - Diện tích : 25 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

6b3ea70b1320d57ab99a0311ca64c0ab.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Văn phòng

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

5cde76ea00a32237a5c344867397794a.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 16 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

a7737a193803f45d36d196d9b9ebba3c.jpg

Gia: 3000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

7ecfa3031bbec520c193a90e324696ef.jpg

Gia: 200000000 Triệu - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

be3d3639e885d6f7255a06285af374f8.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

fe37950e3bcee84acf757421cc9564bf.jpg

Gia: 200000000 Triệu - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

f0bef230aa423b1a75608e32b921c0b5.jpg

Gia: 55000000 Triệu - Diện tích : 61 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

907fd592579a1e3064847b0647d04286.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

7e8f9008bca912aa3197b7100f56670f.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

15f4d3fe67b638444577bc54a94ea5b1.jpg

Gia: 95000000 Triệu - Diện tích : 68 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

38d71195c71cad63284f05928e44d3fe.jpg

Gia: 6500000 Triệu - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

1280dcb6a27c2f733d474a7538683037.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

5f72b3f6bbe28ff6fff78a6f8e4b5824.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 33 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

b8e28f98d951a4ded48d8ce0772562eb.jpg

Gia: 110000000 Triệu - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

c89223da2a420cab71911a3c476278be.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 500 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

b8dd4f3ad4a086e4c42663729bdc5baa.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

59a3b4411eef5f09c38466e0f19d2cdb.jpg

Gia: 19000000 Triệu - Diện tích : 20 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

ec6a435aaa68d2c8562ba90e22d837f5.jpg

Gia: 170000000 Triệu - Diện tích : 465 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

baea5013d2cdef45947f9a744c320973.jpg

Gia: 110000000 Triệu - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

fd80c61a65802083439b7119289e635f.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

67bf7ea56278d09c417776dbe24763e9.jpg

Gia: 23000000 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

dbcad605c2ca0a2887abc926a76a7dba.jpg

Gia: 23000000 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

4624fb102f783038bec3cea1955fb602.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

e2d3613825348a8df629e5b651854567.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Văn phòng

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

2b5aeff8f818f423d67560fbb87d37bc.jpg

Gia: 20000000 Triệu - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2