Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cho thuê Quận 1

Gia: 12 Triệu - Diện tích : 78

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

Gia: 15 Triệu - Diện tích : 86

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

Gia: 12.5 Triệu - Diện tích : 80

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

31777c285fef0f11d34ec6e8ede23a2b.jpg

Gia: 3.8 Triệu - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

be20bccd87289c032ab19723c59b01e5.jpg

Gia: 120 Triệu - Diện tích : 900 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

2d90987f0749063ba872a391897b552d.jpg

Gia: 150 Triệu - Diện tích : 865 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

850cdc9b66898be8ce0493dc97f0541e.jpg

Gia: 100 Triệu - Diện tích : 320 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

225086a21b3f7f0b9abb0884543691b3.jpg

Gia: 90 Triệu - Diện tích : 440 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

2aa5a45b15c0ec1a7d15434c0748b48a.jpg

Gia: 135 Triệu - Diện tích : 750 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

291b6e6804c8dc9894a4f53a87eb9127.jpg

Gia: 110 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

d74af3c47950eaead3e8191aede2d5f2.jpg

Gia: 90 Triệu - Diện tích : 400 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

Gia: 155 Triệu - Diện tích : 155 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

Gia: 140 Triệu - Diện tích : 480 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

b7d6c04b48754d50709fd765e573d6be.jpg

Gia: 130 Triệu - Diện tích : 1250 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

8ba45e424d1ce41e804c5333e3f67707.jpg

Gia: 140 Triệu - Diện tích : 400 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

Gia: 145 Triệu - Diện tích : 520 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

Gia: 180 Triệu - Diện tích : 360 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

b5ef75f38b818dba9d5ed771bc361f7e.jpg

Gia: 160 Triệu - Diện tích : 320 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

fa8edcd7193e80ad29eb1d9ee52b3c2c.JPG

Gia: 280 Triệu - Diện tích : 450 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Kho xưởng

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

b0eeece5640e0c91fe50612e1775a43f.jpg

Gia: 20000000 Triệu - Diện tích : 64 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

3892623e737a22e84b9e324f350be686.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 96 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

499ef410ddbe1d71e54f1a08719615cd.jpg

Gia: 16000000 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

11af0c17d0aa0b24d8c6c13298d12a03.jpg

Gia: 12000000 Triệu - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

1c08bcc32ef49f2ca2c3715e4947b670.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

49c3aca45a320d1c1c1e931bbbae288b.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

54fd37111f8db34ce9705087710c57a6.jpg

Gia: 7000000 Triệu - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

dd9beab72d441511cce8934a80819f3c.jpg

Gia: 10000000 Triệu - Diện tích : 36 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

6ad6c14cff74bfc94f68c94fd3423b1c.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

34bbe4f20334b735a503b4c6d87d34b9.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

9291e2ed32a9ce9a2cdfad3de37dde50.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

Gia: 15000000000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 105 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

a1bc8b458d8bf472fffd997fe3b2f57f.jpg

Gia: 15000000 Triệu - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

7845a5d8d756619b3187da01f65b81c6.jpg

Gia: 6000000 Triệu - Diện tích : 36 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

888e26b9cf961484fd9256365c260b6d.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

2d0be895137480c9fdb6e339bfa5b450.jpg

Gia: 5000000 Triệu - Diện tích : 25 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

99b1d61df710333d5f4c4b4e76656b2a.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 230 m2

Loại hình: Văn phòng

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

9b20a04fb095194a06ff761c3dc8b4ad.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

8a361491d9eb972c10b0c02cecd27d60.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

bac0df2840038c50a684a6ac8805ebe5.jpg

Gia: 4000000 Triệu - Diện tích : 25 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

6b3ea70b1320d57ab99a0311ca64c0ab.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Văn phòng

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

5cde76ea00a32237a5c344867397794a.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 16 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

a7737a193803f45d36d196d9b9ebba3c.jpg

Gia: 3000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

7ecfa3031bbec520c193a90e324696ef.jpg

Gia: 200000000 Triệu - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

be3d3639e885d6f7255a06285af374f8.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

fe37950e3bcee84acf757421cc9564bf.jpg

Gia: 200000000 Triệu - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2