Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cho thuê Liên Chiểu

726eab674000a51c6d9a4f6bb0f902c9.jpg

Gia: 5 Triệu - Diện tích : ...

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

1bf90795c07a75eac8e7f388270befb8.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

654edd848452d4aed71291f9f6b0da58.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 71 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

3beecae7c809f975744552ab6bdbeff8.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

ad03e410121bca4baf44e3c3fb115ca0.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 20 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

2d4f391473e401a99cbf58f6055c2835.jpg

Gia: 4 Triệu - Diện tích : 85 m2

Loại hình: Nhà hàng

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

497000c3014e74a94e4d0ad8f95c854b.jpg

Gia: 4 Triệu - Diện tích : 140 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

1ae45d66b361f7818b4be120a78c5993.jpg

Gia: 2 Triệu - Diện tích : 20 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

2ae7203298f2ae63fbdbeb53e1d88f27.jpg

Gia: 7 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

18cfb204ae14d2b5cba2c36bf50ec7e8.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 20 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

451893748b5928c5ecf92968df81141d.jpg

Gia: 4 Triệu - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Nhà hàng

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

9b9df6657411abf89af543801639e91e.jpg

Gia: 30000000 Triệu - Diện tích : 175 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

b010224e8e6dbf5f04c522311dd0459e.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

02c6c7ce7db79708de9ffe41d434491c.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

635f32b49e97e5f030a9155b3d25a301.jpg

Gia: 1800000 Triệu - Diện tích : 25 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

77c70d5ce16eb31cee4da60d1305ea51.jpg

Gia: 7000000 Triệu - Diện tích : -90 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

e227028665288f7a974151f83f563a40.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

e0430d7496c60d4a964842ab7aabbcc3.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

f0f9e2904b27aecc490c51b34c7ef25e.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 130 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

712b8928fe7121a185add1f2b9bab342.jpg

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 18 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

662a8af5800e386df6f00cd653982897.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

db2f6158c9462b88183335cd331496ac.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

568e476b744d484d0c5d73f5d29fd53c.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 170 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

6ec527d68d8fac51d04cd34d504d7a1d.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

0b8eb924c469e5a2b6a6a9574a020a99.jpg

Gia: 400000000 Triệu - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

be87a9a992306914d772d10ce9a048e3.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

c45f88f94f81553216a18d6c716a4d06.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

3171f2391757b89557f900eb59d63f63.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

e39c6d74c5a0a916cf66864ad6cea557.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

1e3417f4d0330a7999e5ffaf57a5e682.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

c329f001d156153df6be18034b099760.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 20 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng