Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cho thuê Hải Châu

Gia: 7000000 Triệu - Diện tích : 64 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

fd740e672c040f7650d4562c566d2fa2.jpg

Gia: 8 Triệu - Diện tích : 85 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

70051636c79bd52f39c58b4ba6652b8f.jpg

Gia: 10 Triệu - Diện tích : 85 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

141f2c61c93709882da94b5a6a59ce9a.jpg

Gia: 10 Triệu - Diện tích : 85 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

02d18747cb09de836870ce8b069cdff5.jpg

Gia: 10 Triệu - Diện tích : 85 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

d15f58871e01cf0cb2e54df8747be0ce.jpg

Gia: 10 Triệu - Diện tích : 85 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

6434d32fe7ede9473e020ddee81fed62.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 13 m2

Loại hình: Nhà hàng

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

e3ddb235af56787ad0d7af3025255cf1.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

292148e657f8236f062aef1ae7250d3b.jpg

Gia: 7 Triệu - Diện tích : ...

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

f916b06c89bc4207123be8b9360e2f2c.jpg

Gia: 28 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

97db8b12e637f1ea6ff803d9bf20a55d.jpg

Gia: 30 Triệu - Diện tích : 400 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

34d5e32d62207d51b013efa1e035573d.jpg

Gia: 30 Triệu - Diện tích : 400 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

e00d9ab8e4eb90a80dc7a1cfc860cd87.jpg

Gia: 8 Triệu - Diện tích : 20 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

4b7e1021f77c41183f5d07b8f691d0ec.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

3fa9579952f71102ba6135aa488256ff.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

Gia: 8 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

4ad9265312b86221c0d5ad01838b1b0c.jpg

Gia: 5 Triệu - Diện tích : 46 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

6e6bab3b8da07ba0451052deda4f6f9b.jpg

Gia: 10 Triệu - Diện tích : 180 m2

Loại hình: Nhà hàng

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

1ee89e3f72fbe7cdfd21b1a9784056b7.jpg

Gia: 5 Triệu - Diện tích : 46 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

190e1857ae63f8c446d6411781d28e7c.jpg

Gia: 5 Triệu - Diện tích : 46 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

242f7f784e0d41df28e893ff63d4881b.jpg

Gia: 3 Triệu - Diện tích : 23 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

196ccf06e711b66d28926190b7abce8e.jpg

Gia: 14 Triệu - Diện tích : 110 m2

Loại hình: Nhà hàng

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

0c0b73481b8d26b63c8ba198cabc1cea.jpg

Gia: 781 Triệu - Diện tích : 750 m2

Loại hình: Nhà hàng

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

9c372f56d41f77d8cec38f72a6ce56fa.jpg

Gia: 20 Triệu - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

f77e7f90257696815ddedeae8abdc544.jpg

Gia: 15 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Văn phòng

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

b6be49692e914491a34a598ecb6ac711.jpg

Gia: 5 Triệu - Diện tích : 46 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

b29731395841ef7fd9747b4e6e4d42b8.jpg

Gia: 3 Triệu - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

64abed0fbe9de7731b3903726f676b61.jpg

Gia: 5 Triệu - Diện tích : 46 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

a4aa4a8b03904e0babe44346ee41e954.jpg

Gia: 5 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà hàng

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

0d3a91f5a4e6a12ebe51f5420004528d.jpg

Gia: 6 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà hàng

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

f924a86101468490c4fe940105d09e4d.jpg

Gia: 2 Triệu - Diện tích : 20 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

4f6b759af7fc1cc70fa2b25eaca31b98.jpg

Gia: 5000000 Triệu - Diện tích : 46 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

752b1a2687d9f2e494b5b3f926cc06e4.jpg

Gia: 5000000 Triệu - Diện tích : 46 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

7028f0e8d60d13e6bed2fa4c01f1305c.jpg

Gia: 5000000 Triệu - Diện tích : 46 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

f2e3d923711294f6bb292bace66d2ce4.jpg

Gia: 5500000 Triệu - Diện tích : 20 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

c8bf986eb635761e317e73ba2c524a1d.jpg

Gia: 5000000 Triệu - Diện tích : 46 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

ad1cd7f6def698af000ba01c5ce5f315.jpg

Gia: 5000000 Triệu - Diện tích : 46 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

9a78395e7ee51610c7121902b7a318b8.jpg

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

cf2656d0aa2ee6265be114e71956613b.jpg

Gia: 5000000 Triệu - Diện tích : 46 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

Gia: 1700000 Triệu - Diện tích : 19 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

2d3cc52b45cbbefbe814bddde6d9452e.jpg

Gia: 5000000 Triệu - Diện tích : 46 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

6055c00405e7b7323627ac59863af98f.jpg

Gia: 5000000 Triệu - Diện tích : 46 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

221d1010826b86e6b49eae68690ad09c.jpg

Gia: 5000000 Triệu - Diện tích : 46 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

4486dd5c60bb2a047e68cf2bbe76c0d9.jpg

Gia: 5000000 Triệu - Diện tích : 46 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

30a7b5a3cf9788582ec593d7beb48630.jpg

Gia: 5000000 Triệu - Diện tích : 46 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

15de77171fcc15ecc50838a5229f1f5f.jpg

Gia: 2500000 Triệu - Diện tích : 25 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

5555e6dff1e0c54096d857a872fa0a51.jpg

Gia: 5000000 Triệu - Diện tích : 46 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

342e0c1b35f3000a8aa38c101ea61c2b.jpg

Gia: 18500000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

4e98c860cc1a3566d5e7e2c71789357a.jpg

Gia: 5000000 Triệu - Diện tích : 46 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng