Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cho thuê Hoài Đức

cb14605e0a52fee46c7c67d9ddb7b6bf.JPG

Gia: 15 Triệu - Diện tích : 140 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hoài Đức-Hà Nội

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 850 m2

Loại hình: Kho xưởng

Khu vực: Hoài Đức-Hà Nội

b0993223d8e88e00c6d59c1d16bd82f0.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Hoài Đức-Hà Nội

f740133a1036a4ad49eeacadef0c113f.jpg

Gia: 2 Triệu - Diện tích : 20 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoài Đức-Hà Nội

Gia: Thoả thuận - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Hoài Đức-Hà Nội

9556d8f139caf7d7d8a255a6c2880b46.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Hoài Đức-Hà Nội

22ae805a8501998421a7dfe31f684b4e.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 230 m2

Loại hình: Kho xưởng

Khu vực: Hoài Đức-Hà Nội

fb61c61e6ddf3f5ccb34c8f5a543312f.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Hoài Đức-Hà Nội

9e9d9b66f41f930e74e330b45274ab71.jpg

Gia: 11000 Triệu - Diện tích : 245 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoài Đức-Hà Nội

a4b077daaa990e5b212f538573f0c3e9.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 360 m2

Loại hình: Kho xưởng

Khu vực: Hoài Đức-Hà Nội

a1b0c4d5face6b091fa05991684c11cc.jpg

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hoài Đức-Hà Nội

7e56af9dde49bb7751b3a1214d80aaf9.jpg

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 250 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Hoài Đức-Hà Nội

6fd4bfa300f3798fbed5737a9874a898.jpg

Gia: 19000000 Triệu - Diện tích : 86 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hoài Đức-Hà Nội

Gia: -10000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Hoài Đức-Hà Nội

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Hoài Đức-Hà Nội

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 84 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Hoài Đức-Hà Nội

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Hoài Đức-Hà Nội

b2e2846ab725d7c53711942d17d325d9.jpg

Gia: 5000 Triệu - Diện tích : 32 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hoài Đức-Hà Nội

3137feb0bf959ea549f643c6b57769f1.jpg

Gia: 25000000 Triệu - Diện tích : 500 m2

Loại hình: Kho xưởng

Khu vực: Hoài Đức-Hà Nội

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 58 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Hoài Đức-Hà Nội

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 600 m2

Loại hình: Kho xưởng

Khu vực: Hoài Đức-Hà Nội

f6b669ba3d41d08394a3645fc0a02ae6.jpg

Gia: 30000000 Triệu - Diện tích : 500 m2

Loại hình: Kho xưởng

Khu vực: Hoài Đức-Hà Nội

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 270 m2

Loại hình: Kho xưởng

Khu vực: Hoài Đức-Hà Nội

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Hoài Đức-Hà Nội

391d6061688facde4239b849645c2c9c.jpg

Gia: 13000000 Triệu - Diện tích : 96 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoài Đức-Hà Nội

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Hoài Đức-Hà Nội

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Kho xưởng

Khu vực: Hoài Đức-Hà Nội

b976255db47ff412806efed6f93c2f24.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 325 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hoài Đức-Hà Nội

217b724e44d8a8e315abedc82d7577ba.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 500 m2

Loại hình: Kho xưởng

Khu vực: Hoài Đức-Hà Nội

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Hoài Đức-Hà Nội

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Hoài Đức-Hà Nội

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoài Đức-Hà Nội

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Kho xưởng

Khu vực: Hoài Đức-Hà Nội

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Hoài Đức-Hà Nội

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Kho xưởng

Khu vực: Hoài Đức-Hà Nội