Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cho thuê Tây Hồ

Gia: 650000 - Diện tích : 650 m2

Loại hình: Kho xưởng

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

db133bc5de27bf2733fac95f8f84c66c.jpg

Gia: 7000000 Triệu - Diện tích : 32 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

4189d23d77ceb8bab6f52780bd6b6ae0.jpg

Gia: 4600000 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

4767c0eb67dc0578a745b044007e6015.jpg

Gia: 4500000 Triệu - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

c7e10ea3485c16ce842e61d3d45a22df.jpg

Gia: 4500000 Triệu - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

08a4c41c5ba0c123621097c3cebdfc3e.jpg

Gia: 4500000 Triệu - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

d671b13ea53dc897037af6031d217179.jpg

Gia: 4500000 Triệu - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

d7209d52f511e999a1269b9fcda4b51b.jpg

Gia: 4500000 Triệu - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Văn phòng

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

ce27ed73e4d6528893cf06f530d1dbb0.jpg

Gia: 4600000 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

c675ef6719fd4f453b0f36539f26ad26.jpg

Gia: 10000000 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

88120a5042d47fd6d3de5df41142d300.jpg

Gia: 10000000 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

6cb938bf1ea7596ed711b90d0da86baf.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

3f05d1e023611d3efeff0b329541f768.jpg

Gia: 4500000 Triệu - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

1dfc6b4f95a52bdcd3fd7d81c086fb06.jpg

Gia: 450000000 Triệu - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

3c0ec81321d9a55bcaaa6f04d5b9e5a6.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

12c286ce8c3ebd0957b53616b9cf59cb.jpg

Gia: 35000000 Triệu - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

6e5eb8df11f6cf742293a0ab37eca982.jpg

Gia: 8000000 Triệu - Diện tích : 45 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

bc14003fb7998303672802f7cfbe28ed.jpg

Gia: 10000000 Triệu - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 23 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

1ac50e0aa5a0b6ff7386e27156dfff7f.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

7973f3ef0ba7029fdbaa8cfb36b9198b.jpg

Gia: 13000000 Triệu - Diện tích : 93 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

1fabc067bf71daa7ae59870feae97979.jpg

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 46 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

4b9c39ad94a61c3684b0681bb7aad090.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

c08158b9a702f8be86ed6b0aaf203b28.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 46 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 250 m2

Loại hình: Kho xưởng

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

981aa104d3dac86160cb22b3938021da.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 84 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

36718429a5103ff988793f7daacac05e.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 26 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

19355f1ffc01a45c5f874d8533863558.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

ccaffceb11bf652d36ebc4595a6b659a.jpg

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 67 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

2d5107f693c59679dbb33c920c68e03b.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

e44985cf30e2b9cffed9a8127c5ff7ad.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 45 m2

Loại hình: Văn phòng

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

fd66d7f908fefb805f5851a54959fd04.jpg

Gia: 3500000000 Triệu - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 118 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

Gia: 9000000 Triệu - Diện tích : 110 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 128 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 83 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

47f3a9e09d4bde9681003e133843ffed.jpg

Gia: 10000000 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô