Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cho thuê Cầu Giấy

e3d373f68e910f4fd17829fdb185361e.jpg

Gia: 8000000 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Văn phòng

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

aadb4ddb1145455783e98aeb017fbb8a.JPG

Gia: 5000000 Triệu - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

12c6f339ba4511d06308f8c146c28304.jpg

Gia: 8000000 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Văn phòng

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

5ae246b1f41db38a8f463103bfa4b757.jpg

Gia: 8000000 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Văn phòng

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

2f605b77de9a0e63ad6930a44f588ba3.jpg

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

Gia: 50000000 Triệu - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

22d843275131059183500ccce85df1e5.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 45 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

Gia: 18000000 Triệu - Diện tích : 45 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

Gia: 7500000 Triệu - Diện tích : 65 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

a4a4a27c13724ca96a06155820527999.jpg

Gia: 7500000 Triệu - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

9a32dd0ce002f8ba18c08682f7531cc1.jpg

Gia: 5000000 Triệu - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

de4fd82bfddb31c27791c4a06cac2b80.jpg

Gia: 5000000 Triệu - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

9d8cfa59ea485e858805b34ffbcd1970.jpg

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 17 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

1d6859b5ed4a2a3610bd94f39edbf9db.jpg

Gia: 12000000 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

04798d9f640f11a73df11af96a51ee80.jpg

Gia: 12000000 Triệu - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

0c03ee2040cc4ef618db3857e25c5e14.jpg

Gia: 7000000 Triệu - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

0648c4c30cedb21ba3eb1dc4eb049045.jpg

Gia: 5000000 Triệu - Diện tích : 38 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

873c069c51646cb439a9211ac3a83772.jpg

Gia: 3600000000 Triệu - Diện tích : 25 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

17175a41d4aa72fd5d595d902548daf3.jpg

Gia: 80000000 Triệu - Diện tích : 130 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

92a0a5a868086ebadb6669f3b558b9ca.jpg

Gia: 12000000 Triệu - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

4be6b9a2decfa228b30f4d42d57548df.jpg

Gia: 8000000 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

fc232cae3abd90081ce1a312c30c1791.jpg

Gia: 12000000 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

Gia: 27000000 Triệu - Diện tích : 42 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

745384324a0dbf30005f6d4bbdfca970.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 45 m2

Loại hình: Văn phòng

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

720aa4b24b5a2cf584b7d68a5228625c.jpg

Gia: 2500000 Triệu - Diện tích : 20 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

Gia: 40000000 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

33662771f087b1a1b4ee613afa2a4c5a.jpg

Gia: 3600000000 Triệu - Diện tích : 25 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

12d81a94ea7514d7805bf7d669eda27f.jpg

Gia: 40000000 Triệu - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

cf5eac648a107f12b75c1c4ef1b047a1.jpg

Gia: 28000000 Triệu - Diện tích : 170 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

49c5ea7d3387c0d6696d8cbf09470ffa.jpg

Gia: 15000000 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

e2da993ad4cbc7858159083ac9d69855.jpg

Gia: 5500000 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

eddb6fbc0c1ac921b53b21ba1b00f79b.jpg

Gia: 30000000 Triệu - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

df2aae043e11d404c5e9e591687d3b35.jpg

Gia: 5000000 Triệu - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

b9935fb8d63b3d8df9a988687446a1ef.JPG

Gia: 5000000 Triệu - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

694d2f457709042356397baf9699da9c.jpg

Gia: 5000000 Triệu - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

f73f378fe14ea243e5b89d152baa3b7b.JPG

Gia: 5000000 Triệu - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

Gia: 11000000 Triệu - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

Gia: 16000000 Triệu - Diện tích : 45 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

Gia: 23000 Triệu - Diện tích : 155 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

Gia: 16000000 Triệu - Diện tích : 45 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

fe07e57594e0b0789b01d0876a71462c.jpg

Gia: 11000000 Triệu - Diện tích : 31 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

6cf5213f9208a46215770170f1fdc750.jpg

Gia: 11000000 Triệu - Diện tích : 31 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

3d6439f68d4cac7e3d8048450dc0efa4.jpg
[Cho thuê]

Gia: 5000 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

5ca9423f80fdba90ee7d289a9feefa15.jpg

Gia: 5000000 Triệu - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

bf8c35795cf716811410e7e9eeb105a8.JPG

Gia: 5000000 Triệu - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

f913bbdfb36e7c6dc90a511baba9020c.jpg

Gia: 5000000 Triệu - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

83acdec913bf4912847b000048b1d68c.jpg

Gia: 75000 Triệu - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

47bde202bea2138b47c930e30162d3e5.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : -180 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

f5504458bc350d4de1425dddbb9c3f26.jpg

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 45 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô