Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cho thuê Hà Đông

Gia: 2 Triệu - Diện tích : 23

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hà Đông-Hà Nội

531f08726a4743786f2d00242ebb60ae.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 18 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Hà Đông-Hà Nội

Gia: Thoả thuận - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Hà Đông-Hà Nội

7ed3714ef7c7391c2c1ad407747d6ffe.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Hà Đông-Hà Nội

Gia: Thoả thuận - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Hà Đông-Hà Nội

8aa4e2fc53c9f23363b8da97f5a2d1eb.jpg

Gia: 4 Triệu - Diện tích : 22 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Hà Đông-Hà Nội

55c2d11de219360ac6b533e84c404f51.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hà Đông-Hà Nội

Gia: Thoả thuận - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Hà Đông-Hà Nội

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 126 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Hà Đông-Hà Nội

70bc0965e1554d38f74c258bdff89ce3.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Hà Đông-Hà Nội

d7a46e328803d3c55c580fb3677a5bc3.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hà Đông-Hà Nội

Gia: Thoả thuận - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Hà Đông-Hà Nội

594f692adbff817c1b2f103c41f45e73.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hà Đông-Hà Nội

999a29ed7e02acaadbe27ec42beead66.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hà Đông-Hà Nội

Gia: Thoả thuận - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Hà Đông-Hà Nội

edca9908abdcf564bd5608880621ab08.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 69 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hà Đông-Hà Nội

Gia: Thoả thuận - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Hà Đông-Hà Nội

3d786c158f02b08cc9b18a1c6fb01aaf.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Hà Đông-Hà Nội

ff306b82d7ab252c4f48051a94f5d439.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Hà Đông-Hà Nội

99afbeb8896023e03342c40f37369553.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Hà Đông-Hà Nội

Gia: Thoả thuận - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Hà Đông-Hà Nội

Gia: Thoả thuận - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Hà Đông-Hà Nội

4183ea3cc2661ad811e753641254f68c.jpg

Gia: 2 Triệu - Diện tích : 17 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Hà Đông-Hà Nội

Gia: Thoả thuận - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Hà Đông-Hà Nội

Gia: Thoả thuận - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Hà Đông-Hà Nội

77dc454946369e9b803690dbf7801ff2.jpg

Gia: 5 Triệu - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Hà Đông-Hà Nội

a953b76d35e9bc2f350c62ac5c9de61f.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 27 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hà Đông-Hà Nội

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 83 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Hà Đông-Hà Nội

Gia: Thoả thuận - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Hà Đông-Hà Nội

13d4fa01c81ed420afa65fce574e73f3.jpg

Gia: 20 Triệu - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Hà Đông-Hà Nội

Gia: Thoả thuận - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Văn phòng

Khu vực: Hà Đông-Hà Nội

58a1e8bfa7a1e69948fc0ee17d917ea5.jpg

Gia: 15 Triệu - Diện tích : 132 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hà Đông-Hà Nội

Gia: Thoả thuận - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Hà Đông-Hà Nội

Gia: Thoả thuận - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Hà Đông-Hà Nội

Gia: Thoả thuận - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Văn phòng

Khu vực: Hà Đông-Hà Nội

Gia: Thoả thuận - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Hà Đông-Hà Nội

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 78 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hà Đông-Hà Nội

Gia: Thoả thuận - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Hà Đông-Hà Nội

Gia: Thoả thuận - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Hà Đông-Hà Nội

eb1880989259fea6ef847e47e49015df.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 110 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Hà Đông-Hà Nội

Gia: Thoả thuận - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Văn phòng

Khu vực: Hà Đông-Hà Nội

Gia: Thoả thuận - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Văn phòng

Khu vực: Hà Đông-Hà Nội

Gia: Thoả thuận - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Hà Đông-Hà Nội

Gia: 5800 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hà Đông-Hà Nội

Gia: Thoả thuận - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Văn phòng

Khu vực: Hà Đông-Hà Nội

Gia: Thoả thuận - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Hà Đông-Hà Nội

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 125 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Hà Đông-Hà Nội

061031fb2fa5cd49209cabaefaf15f92.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hà Đông-Hà Nội

ef272fbddb63532ceb2dd068a31812ec.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hà Đông-Hà Nội

Gia: Thoả thuận - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Hà Đông-Hà Nội