Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cho thuê Hai Bà Trưng

81a32dc032f8647d6e36d5796ae60e79.jpg

Gia: 46 Triệu - Diện tích : 43 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

Gia: 58000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Văn phòng

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

c1ad2e9ef08f5681c2552c995956b43a.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 500 m2

Loại hình: Văn phòng

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

c4ae25a114df8c55d0d8d423c47a8f96.jpg

Gia: 6000000 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

f997f3bcbe3b71e0758184e6ee85a55c.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 25 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 15 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

845c15fff79f4a6c85b1737fa6b44f7d.jpg

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 20 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

92fbcd58c0e0f9889c27a4d104565630.jpg

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 210 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

Gia: 38000000 Triệu - Diện tích : 160 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

befc3ea811f193b58b9773999b2898fd.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

eb3d5928a0aad0fd3cfea48847a17024.jpg

Gia: 30000000 Triệu - Diện tích : 45 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

d62e9965aab067626fd2bf0dd1048ff1.jpg

Gia: 11000 Triệu - Diện tích : 92 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

a23e27e36fdb27113c56161f1c491b91.jpg

Gia: 4000000 Triệu - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

6ef411a2cf81520c2fad20386afaf100.jpg

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 82 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

Gia: 136000000 Triệu - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

d383fd15ed1e9ba42d1a0186145884ad.jpg

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

ee33c715baace2a8c6a5305e95c844e4.jpg

Gia: 5000000 Triệu - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

043fd87df6de655cacb07483d558d09f.jpg

Gia: 35000000 Triệu - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 20 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Văn phòng

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

2520b98adaaa767d26de52d7153b147d.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Văn phòng

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

7b01fb2293b77d2c6b8c320027e17efe.jpg

Gia: 8500000 Triệu - Diện tích : 32 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Văn phòng

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

bb296590b156d6cb8492827d46447824.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 32 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

Gia: 6500000 Triệu - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

Gia: 7000 Triệu - Diện tích : 15 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

Gia: 12000 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

e10baac58199fa5bc1b97394e448fdc7.jpg

Gia: 50000000 Triệu - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

Gia: 15000 Triệu - Diện tích : 25 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

054e5452cb821b254022db178acd843d.jpg

Gia: 8000000 Triệu - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 32 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 162 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

37709f12429766a088de27b2981a2f07.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 15 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

9d61d335489a318a72a18abb31014398.jpg

Gia: 15000000 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

d9b9bc1acbd876cce71a0f6c5993e2da.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 95 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 20 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 20 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

35bb54684639d1057b1b682575ce07ac.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 115 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 168 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

Gia: 9000000000 Triệu - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : ...

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô