Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cho thuê Cần Thơ

7555eeeab28330f94b9145c71d649f61.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 66 m2

Loại hình: Nhà hàng

Khu vực: Ninh Kiều-Cần Thơ

1373954ed36c8ea73fd22cc57dcb9619.jpg

Gia: 13 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Cái Răng-Cần Thơ

efdf095ea5fedcdc2d1b401c03636120.jpg

Gia: 6 Triệu - Diện tích : ...

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Ninh Kiều-Cần Thơ

a97159b3da757e49ba1db228276f87a3.jpg

Gia: 2 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà hàng

Khu vực: Cái Răng-Cần Thơ

4181ec5801a77ad2504ae350317cb042.jpg

Gia: 240 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Ninh Kiều-Cần Thơ

6bbb85795da9421a792c2e6d27f3f4a5.jpg

Gia: 15 Triệu - Diện tích : 600 m2

Loại hình: Nhà hàng

Khu vực: Cái Răng-Cần Thơ

71b58d545bb2cae16448b2c2709c5af4.jpg

Gia: 17 Triệu - Diện tích : 110 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Ninh Kiều-Cần Thơ

7a08c4a84d1598026c292ecf3c85cb10.jpg

Gia: 13 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Cái Răng-Cần Thơ

709f727d345fb491d415b8916cfb6b8d.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 55 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Ninh Kiều-Cần Thơ

bf19a43d734c9e1037a0c8abd4f42d64.jpg

Gia: 18 Triệu - Diện tích : 64 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Ninh Kiều-Cần Thơ

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Kho xưởng

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Ninh Kiều-Cần Thơ

3be77c8bd66f5c03d5dfebe7fa656b2f.jpg

Gia: 3 Triệu - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Cái Răng-Cần Thơ

1a821335bf8dedaeeb3188c542815cae.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Nhà hàng

Khu vực: Ninh Kiều-Cần Thơ

45cac0941296431469b27a15f78365b3.jpg

Gia: 25 Triệu - Diện tích : 748 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Cái Răng-Cần Thơ

ca5787d4d9cf9d60a1f7172a538efc58.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Ninh Kiều-Cần Thơ

f548028f03185aeec1f69908be2c3675.jpg

Gia: 8000000 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Ninh Kiều-Cần Thơ

c1465a9ab024c6a31af942552461ef6c.jpg

Gia: 65000000 Triệu - Diện tích : 320 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Ninh Kiều-Cần Thơ

9d100aab4b632fe9215f0a167513a4fd.jpg

Gia: 21000000 Triệu - Diện tích : 112 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Ninh Kiều-Cần Thơ

0e0de0d5cdab203da15da332f0c61e5a.jpg

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 258 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Ninh Kiều-Cần Thơ

489d266a48ce3e9daa560fd963ca9006.jpg

Gia: 5000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Ninh Kiều-Cần Thơ

30cfdabdf0ed521b4a0ab4bf744ba83a.jpg

Gia: 15000000 Triệu - Diện tích : 58 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Ninh Kiều-Cần Thơ

cb6deedcae8ea5555439a88417096048.jpg

Gia: 9000000 Triệu - Diện tích : ...

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Ninh Kiều-Cần Thơ

2d8a3c124641ae11d958790a7a1e8166.jpg

Gia: 15000000 Triệu - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Ninh Kiều-Cần Thơ

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 242 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Ninh Kiều-Cần Thơ

42b1ef97a37af80cfa745dde1e2e8232.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Ninh Kiều-Cần Thơ

bdcecbd9cead7894d06e45f0b73cc5bf.jpg

Gia: 4000000 Triệu - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Cái Răng-Cần Thơ

e5604de9472a79a539bf628b0a0793c2.jpg

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Ninh Kiều-Cần Thơ

a17d70a32b8baeb1c314b7791111b6ca.jpg

Gia: 27000000 Triệu - Diện tích : 400 m2

Loại hình: Văn phòng

Khu vực: Ninh Kiều-Cần Thơ

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 230 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Thới Lai-Cần Thơ

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Cái Răng-Cần Thơ

c99fd4d54a56cb0b043134c4769c1d0d.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 155 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Ninh Kiều-Cần Thơ

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Ninh Kiều-Cần Thơ

2d6da93bc7d7998d60a6cdaca503b526.jpg

Gia: 550000000 Triệu - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Ninh Kiều-Cần Thơ

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Ninh Kiều-Cần Thơ

c60b2ad40cb9ce78f0c9f65a20c436fd.jpg

Gia: 9000000 Triệu - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Cái Răng-Cần Thơ

e1d4e34b736ef5d57eedfa3fdfafc912.jpg

Gia: 9000000 Triệu - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Cái Răng-Cần Thơ

9264d7f4d0245282fddefa1cdc61f6fa.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 68 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Ninh Kiều-Cần Thơ

56db9671bcb2e625d3d9b1895e9e9cc4.jpg

Gia: 6000000 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Cái Răng-Cần Thơ

d75e274e46e33fcc567de0aa37b63f06.jpg

Gia: 35000000 Triệu - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Ninh Kiều-Cần Thơ

d463cfb3b554b0ef915b8f003a9a0cd3.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 155 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Ninh Kiều-Cần Thơ

00ce4cb509b4e8939fb72039d9ae294b.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Ninh Kiều-Cần Thơ

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Ninh Kiều-Cần Thơ

faa8ffcc8f2ac82d0e73781385d95bf5.jpg

Gia: 15000000 Triệu - Diện tích : 360 m2

Loại hình: Văn phòng

Khu vực: Cái Răng-Cần Thơ

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Ninh Kiều-Cần Thơ

322180522677f678d4a5464358dd1cf0.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 25 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Ninh Kiều-Cần Thơ

ec54f482241c1c2a15d64b0e6d5053a1.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Thới Lai-Cần Thơ

cd8bdf8f52e196d69b926d1215ce0e9c.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Thới Lai-Cần Thơ