Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cho thuê Đà Nẵng

Gia: 7000000 Triệu - Diện tích : 64 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

Gia: 14 Triệu - Diện tích : 273 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Cẩm Lệ-Đà Nẵng

9c743372c2c72b1ebe235ab80c962a42.jpg

Gia: 103 Triệu - Diện tích : 850 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

fd740e672c040f7650d4562c566d2fa2.jpg

Gia: 8 Triệu - Diện tích : 85 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

70051636c79bd52f39c58b4ba6652b8f.jpg

Gia: 10 Triệu - Diện tích : 85 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

141f2c61c93709882da94b5a6a59ce9a.jpg

Gia: 10 Triệu - Diện tích : 85 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

02d18747cb09de836870ce8b069cdff5.jpg

Gia: 10 Triệu - Diện tích : 85 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

d15f58871e01cf0cb2e54df8747be0ce.jpg

Gia: 10 Triệu - Diện tích : 85 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

757dafe14655311f19cb4a155dbda79b.JPG

Gia: 16 Triệu - Diện tích : 295 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

726eab674000a51c6d9a4f6bb0f902c9.jpg

Gia: 5 Triệu - Diện tích : ...

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

6434d32fe7ede9473e020ddee81fed62.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 13 m2

Loại hình: Nhà hàng

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

41f42235eda02bdf619ce9ed31ebd14a.jpg

Gia: 2 Triệu - Diện tích : 25 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

e3ddb235af56787ad0d7af3025255cf1.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

32fc5b75e8058eb51c30001042b7c7c8.JPG

Gia: 16 Triệu - Diện tích : 295 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

11e71e30ec9125757a67672bf099e902.jpg

Gia: 10 Triệu - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Nhà hàng

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

51662227814a360c20a85c4b18326f36.jpg

Gia: 10 Triệu - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Nhà hàng

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

72f64a1368df18c87c969be55b570bfc.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 20 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Cẩm Lệ-Đà Nẵng

f68bdf10d17313021d749c4beb10bc87.jpg

Gia: 15 Triệu - Diện tích : ...

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Thanh Khê-Đà Nẵng

292148e657f8236f062aef1ae7250d3b.jpg

Gia: 7 Triệu - Diện tích : ...

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

69b87887fe238c42abd93e523115b2c6.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 62 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

7b2f23d9f4ff73d47b80588a4d166297.jpg

Gia: 7 Triệu - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Nhà hàng

Khu vực: Cẩm Lệ-Đà Nẵng

1bf90795c07a75eac8e7f388270befb8.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

ad3d44d4ea6fee88f957a03a21920d5c.JPG

Gia: 16 Triệu - Diện tích : 295 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

91ee3710757b3b72ab34a3855ebb564d.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Thanh Khê-Đà Nẵng

2ebcd2671c41fb9080a259e593184bb4.jpg

Gia: 25 Triệu - Diện tích : 1000 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

29395551af2388ed18a1a23ea3aa0f56.JPG

Gia: 16 Triệu - Diện tích : 295 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

5c0fa7745d149a14c16053083acb97d6.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 244 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

e65c8fad8b00062f2453efc23305cf3e.jpg

Gia: 13 Triệu - Diện tích : 125 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Cẩm Lệ-Đà Nẵng

53b0a3a27a787a1c8fae51d8e6bc82cf.JPG

Gia: 16 Triệu - Diện tích : 295 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

654edd848452d4aed71291f9f6b0da58.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 71 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

a905cf6a0d9d8fbf9a7dc56ff12b31d3.JPG

Gia: 16 Triệu - Diện tích : 295 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

efc5248fc7db702dfc38e9d12ae2a7de.JPG

Gia: 16 Triệu - Diện tích : 295 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

f916b06c89bc4207123be8b9360e2f2c.jpg

Gia: 28 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

8c816a6c084b37f8f8afe89a16c2eda7.jpg

Gia: 46 Triệu - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Văn phòng

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

97db8b12e637f1ea6ff803d9bf20a55d.jpg

Gia: 30 Triệu - Diện tích : 400 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

34d5e32d62207d51b013efa1e035573d.jpg

Gia: 30 Triệu - Diện tích : 400 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

a93935092752887ff6a6a0a126b99ca8.JPG

Gia: 16 Triệu - Diện tích : 295 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

3beecae7c809f975744552ab6bdbeff8.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

b012811498373eaf5eaa94769a7f85fa.JPG

Gia: 16 Triệu - Diện tích : 295 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

ad03e410121bca4baf44e3c3fb115ca0.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 20 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

8990c8afe5380b19bbf86b36fa5f28c6.JPG

Gia: 16 Triệu - Diện tích : 295 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

acdf13c2a0da744797e697f752ad0c04.JPG

Gia: 16 Triệu - Diện tích : 295 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

9fb47ccd9bed0d36b61f9405a5974edd.jpg

Gia: 10 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

439116f485845a9dc0d61b6dc98e67e4.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Cẩm Lệ-Đà Nẵng

2d4f391473e401a99cbf58f6055c2835.jpg

Gia: 4 Triệu - Diện tích : 85 m2

Loại hình: Nhà hàng

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

8c4deebe2a68ba6d7c1136e12235220a.JPG

Gia: 16 Triệu - Diện tích : 295 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

9c7b0a72a692a394ee7419e4d9470fa5.jpg

Gia: 17 Triệu - Diện tích : 286 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

1152569e109947e563d5d78621fbc07a.jpg

Gia: 10 Triệu - Diện tích : 71 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

e00d9ab8e4eb90a80dc7a1cfc860cd87.jpg

Gia: 8 Triệu - Diện tích : 20 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng