Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cho thuê Bắc Từ Liêm

d4243487843e032025eacb379e6034c6.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 1000 m2

Loại hình: Văn phòng

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

d0342229dd903aeb2a51d29fbf04769d.jpg

Gia: 10000000 Triệu - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

Gia: 14000000 Triệu - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

3d64abbee0979fe79e8b23a752595358.jpg

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 55 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

Gia: 20000000 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

1df3f8f46adcb3f6b76b8eadbb45172e.jpg

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : ...

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

2aec0f33933e6aa6106feb3816c7023c.jpg

Gia: 8500000 Triệu - Diện tích : 38 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

Gia: 13000000 Triệu - Diện tích : 110 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

Gia: 11000000 Triệu - Diện tích : 84 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

Gia: 15000000 Triệu - Diện tích : 105 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

Gia: 15000000 Triệu - Diện tích : 110 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

Gia: 10000000 Triệu - Diện tích : 72 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

Gia: 14000000 Triệu - Diện tích : 110 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

Gia: 14000000 Triệu - Diện tích : 94 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

Gia: 20000000 Triệu - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

e8f4636a04e4e34acea1dfd5a87e0b5e.jpg

Gia: 20000000 Triệu - Diện tích : 160 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

487ac191f75a10894603d8d76b0e1b8b.jpg

Gia: 12000000 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

917916ccedcfbb15cb4829fa3d2f4bb8.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 3000 m2

Loại hình: Văn phòng

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

3a26fd6f605a6e17b920d76543877d22.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 3000 m2

Loại hình: Văn phòng

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 78 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

5e287be13c4c2760f36d07cd806a374a.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 25 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

d2dd97dd18bc19f8390c2e7573be77e3.jpg

Gia: 160000 Triệu - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Văn phòng

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

c87b3acb16f3668edc319b03d4e079e4.jpg

Gia: 2500000 Triệu - Diện tích : 16 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

e49f7bb675ea3ea31f18b619584976b0.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

Gia: 7000000 Triệu - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

Gia: 22000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

e03e1cfa75ad522059c73c5a4064c423.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 55 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

5eced8e32bc26592e559ba66f0aac393.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 83 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

d5a960f8917a0fd158d83516d3042f37.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 86 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 25 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

Gia: 5000 Triệu - Diện tích : 170 m2

Loại hình: Kho xưởng

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

Gia: 5000 Triệu - Diện tích : 170 m2

Loại hình: Kho xưởng

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

Gia: 6000 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

45156345adbb41d5901d3bf4501fe16c.jpg

Gia: 3000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 45 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

1738b442fff0f4a32cd9c972037c99d9.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 105 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

33e1a610132f40ab32994318b42bb640.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 86 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

66884123544f330f0d737deaf3eccf4f.jpg

Gia: 8500000 Triệu - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

5282e10459ba0b534000a80c6a26e097.jpg

Gia: 8500000 Triệu - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

[Cho thuê]cho thuê123

Gia: 30000 Triệu - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

f11e069064ca6cf3a9b41fab3d85ecfc.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 45 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

b6fde3f9692a6dbc0e964ac579f0c929.jpg

Gia: 8500000 Triệu - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

3de37c8c62a85979da6826347db17da3.jpg

Gia: 8500000 Triệu - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

ca633bd741dc7b9cc0b1d0b297a5908d.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô