Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cho thuê Đống Đa

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Văn phòng

Khu vực: Đống Đa-Hà Nội

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Văn phòng

Khu vực: Đống Đa-Hà Nội

2a430d5346a8db4828f95c76d3fbcc41.jpg

Gia: 9000 Triệu - Diện tích : 109 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Đống Đa-Hà Nội

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Đống Đa-Hà Nội

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 21 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Đống Đa-Hà Nội

69da4dba3f3890ed7ecb4b18dc367d1e.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Đống Đa-Hà Nội

b86736ce635aab1fbdca7f7adf740f74.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Đống Đa-Hà Nội

1bf88d3f112134053200fbc754ba5103.jpg

Gia: 21000000 Triệu - Diện tích : 42 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Đống Đa-Hà Nội

0ba44c1b4c62c059fb509a55cc39dbcf.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Đống Đa-Hà Nội

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 20 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Đống Đa-Hà Nội

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Đống Đa-Hà Nội

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Đống Đa-Hà Nội

5ec31fec0bd9acba0af99e497e6b6663.jpg

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Đống Đa-Hà Nội

7f1b99d34c2cbf6f0cd6f256dd360942.jpg

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Đống Đa-Hà Nội

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Đống Đa-Hà Nội

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Đống Đa-Hà Nội

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Đống Đa-Hà Nội

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Đống Đa-Hà Nội

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Đống Đa-Hà Nội

9665fc21022c97f22b8c34b6ea36552c.jpg

Gia: 15000000 Triệu - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Đống Đa-Hà Nội

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Đống Đa-Hà Nội

46f47bd093857f7f096200a623699e7a.jpg

Gia: 1600000 Triệu - Diện tích : 18 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Đống Đa-Hà Nội

15438d20632c6642173bc43d0e729b60.jpg

Gia: 7000000 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Đống Đa-Hà Nội

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 12 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Đống Đa-Hà Nội

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 220 m2

Loại hình: Văn phòng

Khu vực: Đống Đa-Hà Nội

e29969ca311d2c9b692b9ed810d33636.jpg

Gia: 1600000 Triệu - Diện tích : 18 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Đống Đa-Hà Nội

ec150542fbda231eaa30bed3a0445895.jpg

Gia: 1600000 Triệu - Diện tích : 18 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Đống Đa-Hà Nội

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 32 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Đống Đa-Hà Nội

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Đống Đa-Hà Nội

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Đống Đa-Hà Nội

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Đống Đa-Hà Nội

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Đống Đa-Hà Nội

bd233535dfd5aa3cff8e34440bc9ff87.jpg

Gia: 5000000 Triệu - Diện tích : 63 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Đống Đa-Hà Nội

669805075d3eff65347df3315ff0cb6c.jpg

Gia: 7000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Đống Đa-Hà Nội

057495bed7f3baf1fe7a110e002c0fae.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Đống Đa-Hà Nội

ac9cca8bde44d278cf34337600aec1e9.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Đống Đa-Hà Nội

e16410fc1594591a638d84339ed5f171.jpg

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Đống Đa-Hà Nội

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Đống Đa-Hà Nội

e19eb661041a1c519d8f6e385f69fde4.jpg

Gia: 7000000 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Đống Đa-Hà Nội

e982146b163afe396f707a265d577bfa.jpg

Gia: 1600000 Triệu - Diện tích : 18 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Đống Đa-Hà Nội

9ab9afe845e65fc17b33c3b22fe6736b.jpg

Gia: 1600000 Triệu - Diện tích : 18 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Đống Đa-Hà Nội

d7057e5472a9ab93a8f69a683d523bcf.jpg

Gia: 1600000 Triệu - Diện tích : 18 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Đống Đa-Hà Nội

56c60c5f9d53fb615ac6ab1853ffe6ad.jpg

Gia: 1600000 Triệu - Diện tích : 18 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Đống Đa-Hà Nội

28678fce475742f52930bdc3e41a5f87.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Đống Đa-Hà Nội

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 43 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Đống Đa-Hà Nội

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Đống Đa-Hà Nội

cf1199ee621e9dd9da3c17a6cfe1a778.jpg

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Đống Đa-Hà Nội

d893c239f5f9073745bcdc9c0240e40a.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 450 m2

Loại hình: Văn phòng

Khu vực: Đống Đa-Hà Nội

959be3b6c60f488c230b52dafdc48a71.jpg

Gia: 1600000 Triệu - Diện tích : 18 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Đống Đa-Hà Nội

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Đống Đa-Hà Nội

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2