Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

DỰ ÁN NHÀ ĐẤT NỔI BẬT

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Biệt thự Lam Thiên Lục Địa

Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Chung cư Z751 Hà Đô

Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Căn hộ 8X Thái An

Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

I-Home 1

Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Royal Tower

Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Hemera Building

Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Khu Công Nghiệp Hiệp Phước

Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Lan Anh Village

Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Tiên Sa Villas

Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Nhà đất cho thuê Quận Gò Vấp

Gia: 2.1 Triệu - Diện tích : 8 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 5.5 Triệu - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 5.5 Triệu - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 5.5 Triệu - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 7 Triệu - Diện tích : 70

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

0f8de1fc7df515077ba69e95af3f5a91.JPG

Gia: 250 Triệu - Diện tích : 990 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

3dd32a23391aa2b96bc1b280139fc463.jpg

Gia: 1.1 Tỷ - Diện tích : 17 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

bf599bc8307038ed67e91743c6ff2625.jpg

Gia: 8 Triệu - Diện tích : 96 m2

Loại hình: Văn phòng

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

d96796ee61c3e341e153f7717376d058.jpg

Gia: 8 Triệu - Diện tích : 96 m2

Loại hình: Văn phòng

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

953cc6c12ab369e32e091a5dc7d7a911.jpg

Gia: 8 Triệu - Diện tích : 96 m2

Loại hình: Văn phòng

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

3d03af15ba21c0e3a2d53ff8e66e352c.jpg

Gia: 8 Triệu - Diện tích : 96 m2

Loại hình: Văn phòng

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

55fe2ea0410ad60050642d17e9349fef.jpg

Gia: 8 Triệu - Diện tích : 96 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

ec79d17dd1a6c677a684b402e0345a56.jpg

Gia: 45 Triệu - Diện tích : 500 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

c0bc6a9c254c274abc57728eb3d2bc04.jpg

Gia: 45 Triệu - Diện tích : 500 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

197bd02720f847146f0f58b42d84dfa1.jpg

Gia: 45 Triệu - Diện tích : 500 m2

Loại hình: Văn phòng

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

d9008b094a2da866a1789df17b8cf530.jpg

Gia: 45 Triệu - Diện tích : 500 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

bffc041b510acb99a67f9e74e2480a72.jpg

Gia: 2.8 Triệu - Diện tích : 20 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

25b321bd9df2eccd443080244d376cb5.jpg

Gia: 3 Triệu - Diện tích : 20 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

95a0933fd8ed848a7d6ee5a712cf1a6d.JPG

Gia: 2.8 Triệu - Diện tích : 20 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

000f2d2498f940d2bc482238f614320c.jpg

Gia: 55000000 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

10fdb702af103b23c59074e2ed24bb8a.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 20 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

2487a3600f18977b16c53899a92886ab.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

dc89085521d794d19415019650a48a62.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

95de4e83a6097823f41d9a27b14ee4b2.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

212a829769e69611d8869153242cf5d4.jpg

Gia: 55000000 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

b17e2eaf3ae7a750710d0dd6c87dc951.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 36 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

0eff6585d7bad5feead9f9339c031269.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

4217e789ff57932cdec6be01424dec11.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

a2f90e2706080edc9ae22c4afb4c50aa.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

8ef6428408248d422060b91680dadc6e.jpg

Gia: 55000000 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

a5bcd82777b8d77443af557a7d40574f.jpg

Gia: 55000000 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

624aea177760001b2ce126054ccee0d7.jpg

Gia: 55000000 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

65b9a9ac6e90f6e82a6bb30276323fa6.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 95 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

aaa50e40af06c3e7a7c71b95c757b2d8.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 180 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

9245e27c136bc61ee4c9ad1fe326fe0e.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Văn phòng

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

66d79bc3b30d2e40b42d88f80cba4e62.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 25 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

0a09de33f329404ccf9d4847f036c27b.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 53 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

351211ec27353e0e3f7dc379a21f6e56.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Văn phòng

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

a1f9c83326b4c8cf0d857e80c9d4df3f.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Văn phòng

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

566a98545328acd264e9cc2b8047da28.jpg

Gia: 600000000 Triệu - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

e34cbca426238e8cd7930cc8aa8020ff.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 20 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

c178da338985a758f6678de77b7a17f2.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 28 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

b3b4b72d9ed22f021e5fd6696ccdaed0.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 25 m2

Loại hình: Văn phòng

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

8fbde0c4e00bff4659d64a9d4d09414a.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

e72381783a9c35448c2b8b0957542b69.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2