Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Quảng Ngãi

Gia: 830 Triệu - Diện tích : 125 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Tịnh-Quảng Ngãi

Gia: 100 Triệu - Diện tích : 125 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quảng Ngãi-Quảng Ngãi

910b9673a884a2f9273d1100c6f57a3d.jpg

Gia: 1250000000 Triệu - Diện tích : 256 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quảng Ngãi-Quảng Ngãi

a3cd919a3efce77e9108de8c9435e112.jpg
[Cần bán]vsip

Gia: 550000 Triệu - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quảng Ngãi-Quảng Ngãi

2c85121da150a7f4c8b4c95d795af1a1.jpg

Gia: 550000 Triệu - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quảng Ngãi-Quảng Ngãi

04dbfe2b2695e1a1870db141906ed1b1.jpg

Gia: 5700000000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quảng Ngãi-Quảng Ngãi

d1623f4c8c36954cc506c01040e31bb8.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Nghĩa Hành-Quảng Ngãi

7175b43dc94ff119f75c7bc7aaf4b01e.jpg
[Cần bán]nghia thuận

Gia: 275000 Triệu - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quảng Ngãi-Quảng Ngãi

4140f9e4413cf2c77d56936bb828e0df.jpg
[Cần bán]hanh thuận 8lo

Gia: 365000 Triệu - Diện tích : 180 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Nghĩa Hành-Quảng Ngãi

2219fe9489501c6e845a2407e24dfd35.jpg
[Cần bán]

Gia: 550000 Triệu - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quảng Ngãi-Quảng Ngãi

11e4e9a27451c562b0ae4289fb7d4fe7.jpg

Gia: 550000 Triệu - Diện tích : 87 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quảng Ngãi-Quảng Ngãi

aea91b1d86249fe73083db9c06e49d88.jpg

Gia: 770000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quảng Ngãi-Quảng Ngãi

718742a3e6225c1b75e3f2dab405c7e1.jpg
[Cần bán]anh viện 778

Gia: 365000 Triệu - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quảng Ngãi-Quảng Ngãi

59bfdfc481f2ea294f3f2ef2ad52dbe2.jpg
[Cần bán]LÔ C 8

Gia: 2000 Triệu - Diện tích : 180 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quảng Ngãi-Quảng Ngãi

35718bb2077bb727c6939083d3a44d79.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quảng Ngãi-Quảng Ngãi

6b8901c5ef9c02887a0e78a508fbc430.jpg

Gia: 770000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quảng Ngãi-Quảng Ngãi

9c0d6fafdcff495123f6d9bfbfe23cd4.jpg

Gia: 8000000 Triệu - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Quảng Ngãi-Quảng Ngãi

2e316314f9780c8da31bc7cb932b662c.jpg

Gia: 36500000 Triệu - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Quảng Ngãi-Quảng Ngãi

b497dbe163105cb4571c868d8fa51fe9.jpg

Gia: 770000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quảng Ngãi-Quảng Ngãi

2769dc813bf71dbf1844b0743b420422.jpg

Gia: 365000 Triệu - Diện tích : 180 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quảng Ngãi-Quảng Ngãi

8127cc2b4cc44f141ec764a53114d8ae.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quảng Ngãi-Quảng Ngãi

29cfaf0296850b2e30241ad466afccc7.jpg

Gia: 365000000 Triệu - Diện tích : 240 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Quảng Ngãi-Quảng Ngãi

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 452 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quảng Ngãi-Quảng Ngãi

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Mộ Đức-Quảng Ngãi

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 125 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Nghĩa Hành-Quảng Ngãi

90bfea1bb4803073d3c09fa0879608b4.jpg

Gia: 27000000 Triệu - Diện tích : 77 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Quảng Ngãi-Quảng Ngãi

0f42e768eb8600884ad28a4ae0f77734.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đức Phổ-Quảng Ngãi

8c4c45d5ab97bcbb4af7f5fbbd84ef18.jpg

Gia: 1300000000 Triệu - Diện tích : ...

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Quảng Ngãi-Quảng Ngãi

7a882c8341b24903d56cafded642e97d.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 108 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quảng Ngãi-Quảng Ngãi

80ef60b81d3c2c03f758f20c92539f3c.jpg

Gia: 13000000000 Triệu - Diện tích : 6766 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quảng Ngãi-Quảng Ngãi

0a43d01b6cd452f2679195a5c7e5d490.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Mộ Đức-Quảng Ngãi

2e241ad1e18235e49acb8b5bb76318a0.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 110 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quảng Ngãi-Quảng Ngãi

c3740dc2f31348579588d53862d8ca32.jpg

Gia: 1000000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quảng Ngãi-Quảng Ngãi

9871af97d8f944c2ec430bf85e80e96a.jpg

Gia: 2000000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Quảng Ngãi-Quảng Ngãi

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Mộ Đức-Quảng Ngãi

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Mộ Đức-Quảng Ngãi

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Mộ Đức-Quảng Ngãi

5134946a44ba24338ab63f4f837e9915.jpg

Gia: 550000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Quảng Ngãi-Quảng Ngãi

fb733cbcbe3e9b3c181f80e5f1d13257.jpg

Gia: 780000000 Triệu - Diện tích : 320 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đức Phổ-Quảng Ngãi

cf3970aa69d9a2900a412c1e1612cf3e.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quảng Ngãi-Quảng Ngãi

02d2db3afec8da2420015ce0bd4c5d18.jpg

Gia: 10000000 Triệu - Diện tích : 151 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Mộ Đức-Quảng Ngãi

7c6612761b090cdcafb6f704ecfff367.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quảng Ngãi-Quảng Ngãi

8377f46d1e56471c2af3532ccab419ea.jpg

Gia: 550000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Quảng Ngãi-Quảng Ngãi

3b90c232de454934a811d5d8a7d659e4.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quảng Ngãi-Quảng Ngãi

a12971937fb0d6500479b214e9fb7d31.jpg

Gia: 550000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Quảng Ngãi-Quảng Ngãi

44fc3bb2295a2fcbb9f5f67933263249.jpg

Gia: 1650000000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Quảng Ngãi-Quảng Ngãi

593b636010395cbf3322be18ae51a78d.jpg

Gia: 1000000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Quảng Ngãi-Quảng Ngãi

a1641ea42ed389b2f1f540bad8692532.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Nghĩa Hành-Quảng Ngãi

ed56dc5081557c4be5afd0c696f39175.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 175 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Mộ Đức-Quảng Ngãi

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 400 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ba Tơ-Quảng Ngãi

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô