A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Điện Bàn
Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Điện Bàn

[Cần bán]trần văn hiếu

Gia: 14.23 Triệu/m2 - Diện tích : 100

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Điện Bàn-Quảng Nam

Gia: 15.84 Triệu/m2 - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Điện Bàn-Quảng Nam

Gia: 1 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Điện Bàn-Quảng Nam

Gia: 16 Triệu/m2 - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Điện Bàn-Quảng Nam

Gia: 1950 Triệu - Diện tích : 131.6 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Điện Bàn-Quảng Nam

Gia: 13 Triệu/m2 - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Điện Bàn-Quảng Nam

Gia: 2.25 Triệu - Diện tích : 135 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Điện Bàn-Quảng Nam

Gia: 14 Triệu/m2 - Diện tích : 100

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Điện Bàn-Quảng Nam

Gia: 1.5 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Điện Bàn-Quảng Nam

6247503294431712909a097b1eb64839.jpg

Gia: 10.5 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Điện Bàn-Quảng Nam

cc63c44dd06275d23eb368aa4342dccd.jpg

Gia: 1.45 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Điện Bàn-Quảng Nam

50955fb5b26a99857759a9923cad0bb6.jpg

Gia: 1.4 Tỷ - Diện tích : 105 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Điện Bàn-Quảng Nam

41757bbd14997aedb76cce0a7e31ec96.jpg

Gia: 1.2 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Điện Bàn-Quảng Nam

7ea861b55d3df646d60c49d35792f49e.jpg

Gia: 10.5 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Điện Bàn-Quảng Nam

a8ed4d82ccd9cbaa1299f69bd8f4633a.jpg

Gia: 10.5 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Điện Bàn-Quảng Nam

40205130f629a3fc5998f450c2bf497d.jpg

Gia: 10.5 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Điện Bàn-Quảng Nam

40f5c3ba50d50aed8752028dbbe55e86.jpg

Gia: 10.5 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Điện Bàn-Quảng Nam

1a540813db7ac03fd0223e9a7bbc0ff1.jpg

Gia: 10.5 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Điện Bàn-Quảng Nam

88638d2f90a08a44e7e5713728d093e5.jpg

Gia: 1.05 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Điện Bàn-Quảng Nam

1ae2789ada9a3b5a1c9f40f3ac605cbd.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Điện Bàn-Quảng Nam

5c87d769a768727400eaa7af2c33b6df.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Điện Bàn-Quảng Nam

45ae71c8e8e3c4db5622da5a50b9cc79.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Điện Bàn-Quảng Nam

7698b2b087cac2e9d2e775d1265bdbdb.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Điện Bàn-Quảng Nam

808e28a005007eb8c5cdb36189281a73.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Điện Bàn-Quảng Nam

1f76f738c132b8a88ea6c7acb3556942.jpg

Gia: 80 Tỷ - Diện tích : 10 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Điện Bàn-Quảng Nam

3fda964382877001d940bbd715b26766.jpg

Gia: 80 Tỷ - Diện tích : 10 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Điện Bàn-Quảng Nam

5fc37efd75f74e87d8aae996fdcb1d72.jpg

Gia: 80 Tỷ - Diện tích : 10 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Điện Bàn-Quảng Nam

e37256610de5b35f79d5363caefdbc87.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Điện Bàn-Quảng Nam

a787480cf5e9d7c901460e80f99bd369.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 10 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Điện Bàn-Quảng Nam

27c4f870feaf45dde394ea8d33154f64.jpg

Gia: 90 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Điện Bàn-Quảng Nam

8ac9a92d27cd52a9e7f65f562b279d6f.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Điện Bàn-Quảng Nam

2fe8b0dc2c4f445b4a33faa2d02859d7.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Điện Bàn-Quảng Nam

41aa53931338b46cd3eedcd690600350.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Điện Bàn-Quảng Nam

1c3632f999bb32d34c842a8d2d5dc074.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Điện Bàn-Quảng Nam

d0b57f6802610be308b119ec9cd4df77.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Điện Bàn-Quảng Nam

f0ce9fd1f5fa908a6c6387b33085896b.jpg

Gia: 210 Tỷ - Diện tích : 10 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Điện Bàn-Quảng Nam

6bff9373863f3aee4a4e885a586302e2.jpg

Gia: 1.57 Tỷ - Diện tích : 92 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Điện Bàn-Quảng Nam

f7bf3eab5e0884f3d924a2ab981be674.jpg

Gia: 360 Tỷ - Diện tích : 1017 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Điện Bàn-Quảng Nam

c48540172ad858688d085680df6f6d84.jpg

Gia: 600 Tỷ - Diện tích : 63 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Điện Bàn-Quảng Nam

8c46b0f6976ede3f4b83d3613dd6a84d.jpg

Gia: 1.7 Tỷ - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Điện Bàn-Quảng Nam

c91b4e5c34feff42eccba932c652f0a7.jpg

Gia: 1.7 Tỷ - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Điện Bàn-Quảng Nam

5f676a40a1ee9c9ae1c9c5de7bd2ba7f.jpg

Gia: 1 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Điện Bàn-Quảng Nam

19cc30adeab7197c68ee49c481d1928e.jpg

Gia: 1680000000 Triệu - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Điện Bàn-Quảng Nam

3619074b811495ec357bd450f1d38d7e.jpg

Gia: 1680000000 Triệu - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Điện Bàn-Quảng Nam

ae6518a439b9890e2571266a5193cf91.jpg

Gia: 1680000000 Triệu - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Điện Bàn-Quảng Nam

2b1fd0ce6c6ffa0669f977c5a698435c.jpg

Gia: 1400000000 Triệu - Diện tích : 76 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Điện Bàn-Quảng Nam

a460a8e4a265ee3ac4ab305d5d628417.jpg

Gia: 1680000000 Triệu - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Điện Bàn-Quảng Nam

87816153d738c64c4372a445cec21274.jpg

Gia: 1680000000 Triệu - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Điện Bàn-Quảng Nam

3fa196449b53aa7c77e612064978975d.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Điện Bàn-Quảng Nam

f7fa26ba1614eed3e1b640b7d94949c7.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Điện Bàn-Quảng Nam

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô