Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Sông Cầu

9dc573e32847f762309621923cd2d346.jpg

Gia: 6 Triệu/m2 - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

bb8470df68894ce2f04a099ceb70951e.jpg

Gia: 6 Triệu/m2 - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

Gia: 600 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

e901955bc7fbcf3f63c2b61a990633f5.jpg

Gia: 7.5 Triệu/m2 - Diện tích : 161 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

8911ba5179f38dffb6535698c17ee13a.jpg

Gia: 6 Triệu/m2 - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

88b37bbb64a0fa7efc4737fbc98aedab.jpg

Gia: 6 Triệu/m2 - Diện tích : 161 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

0a860c1e46c035e6bb02bc571de3af65.jpg

Gia: 161 Triệu/m2 - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

fda4851cb121ed6c3922361363ce572a.jpg

Gia: 6 Triệu/m2 - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

948c7aa567f8d1463be1899e433861d8.jpg

Gia: 6 Triệu/m2 - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

875685c245825ff03a9362489aa1bce8.jpg

Gia: 6 Triệu/m2 - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

00e59ab22b57ce1d6702ea141226c598.jpg

Gia: 6 Triệu/m2 - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

4be79416222fd5c1e99ff7797b863f56.jpg

Gia: 6 Triệu/m2 - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

387406493102400d1b6f0cb3c6baf3c6.jpg

Gia: 6 Triệu/m2 - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

89c8fb80523a9a16f9c274233aec1f43.jpg

Gia: 1.4 Tỷ - Diện tích : 128 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

27e6029759a4e0bf6d2d9d5e9d0120bf.jpg

Gia: 568 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

af091ce275933383dd602e1c25296935.jpg

Gia: 568 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

875108a480a0364dbd95fda663e6f180.jpg

Gia: 555 Triệu - Diện tích : 105 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

6aca9334702844a97cf53cf59ec764f3.jpg

Gia: 555 Triệu - Diện tích : 105 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

790271538e412eb2deb0505d41eaf521.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

3e9f1c803733eb0f11efdaff374ae7d8.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

d47d6300410a2f67b6f3b95608f11781.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

e642682f76ed32d4c2a96e65463cb737.jpg

Gia: 568 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

fcab91111b8cae9a2a03475d5b3a773f.jpg

Gia: 568 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

Gia: 568 Triệu - Diện tích : 105 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

Gia: 568 Triệu - Diện tích : 105 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

Gia: 568 Triệu - Diện tích : 105 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

Gia: 568 Triệu - Diện tích : 105 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

Gia: 568 Triệu - Diện tích : 105 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

19741841b4c4529b9440f7a20e3a9085.jpg

Gia: 1.43 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

Gia: 1.43 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

a8968d6412628bed870c05085f0d5e70.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

73d6ab72d5fb3a854220429b57c14157.jpg

Gia: 568 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

Gia: 568 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

a3252a95d45b7169e78abc6e3b803ea4.jpg

Gia: 568 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

0d72947f64b85cbf638fd848b81d0f21.jpg

Gia: 568 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

687c47e26596b996c8ad4d24012fb0e5.jpg

Gia: 568 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

b4a8525eda011fb24b52386fc54abe09.jpg

Gia: 566 Triệu - Diện tích : 105 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

2597871332cb663cc192a501f08ddc91.jpg

Gia: 568 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

9cd9d37d5de788c1c782ff5d33903bfd.jpg

Gia: 568 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

8f5c80ed7776dc7d0d6d95851e8b2c7b.jpg

Gia: 568 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

Gia: 5680000 Triệu/m2 - Diện tích : 95 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

10bd117255f6d29d2432c41039ca92ab.jpg

Gia: 568 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

Gia: 568 Triệu - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

47a5f20e58412165be1d905bc3e0e396.jpg

Gia: 568 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

de23b210c83b74397a4d79cf910afca0.jpg

Gia: 1100000 Triệu - Diện tích : 161 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

e182dd8ce052d17ba30b13a862ff1230.jpg

Gia: 110000 Triệu - Diện tích : 161 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

e35684a0ebf93e5b300bb44c94522243.jpg

Gia: 1100000 Triệu - Diện tích : 161 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

f99be3e5b272c022290cdda8ff61062d.jpg

Gia: 1100000 Triệu - Diện tích : 161 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2