Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

DỰ ÁN NHÀ ĐẤT NỔI BẬT

Căn Hộ IDICO tại khu đô thị sầm uất nhất quận Tân Phú

Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Nhà đất cần bán Quận Tân Phú

eb67e9a006859b1e709180c00a3407af.jpg

Gia: 3.8 Tỷ - Diện tích : 64 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

b21374bf6c08fd8016dea89b95b900a1.jpg

Gia: 3.6 Tỷ - Diện tích : 63 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

aeff35d4295d80ed3926db04e3fd557f.jpg

Gia: 3.4 Tỷ - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

1a09d0e9b8c314c9adeb15257190b37b.jpg

Gia: 7.3 Tỷ - Diện tích : 87 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

9c57e657ae037d388b27db068f588710.jpg

Gia: 1.1 Tỷ - Diện tích : 67 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

4e3ef916d7225086fb82226399c1008e.jpg

Gia: 5.6 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

acc187dbee838e185ac4304014308f4f.jpg

Gia: 3.25 Tỷ - Diện tích : 76 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 3.6 Tỷ - Diện tích : 82 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

e193050cd0ea4ded623503b289b17f97.jpg

Gia: 4.65 Tỷ - Diện tích : 102 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

b5c1f82641c3b1c0384693e69661008c.jpg

Gia: 2.5 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

2c0bd34176cf3ab5ecba824c44eb8e07.jpg

Gia: 4.7 Tỷ - Diện tích : 76 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

8455a46a32512f085fa2ee591fbab9ca.jpg

Gia: 7.3 Tỷ - Diện tích : 87 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

34c2c0d045cd8d5f8a7082555126719f.jpg

Gia: 4.6 Tỷ - Diện tích : 76 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

a5cb051063c96b546f90a7c51e740572.jpg

Gia: 3.9 Tỷ - Diện tích : 56

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

9baa9acdb93019152824b405a5733c7f.jpg

Gia: 3.25 Tỷ - Diện tích : 76 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

20ea7d90358d5b140a2ab7c2aeb410ca.jpg

Gia: 6.7 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

ff5dfe38452be7f079dc2c048afaf964.jpg

Gia: 6.9 Tỷ - Diện tích : 72 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

cb933956b5f39070232401e57a74715e.jpg

Gia: 5.6 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

b2e8104a49c081f0b121bbe49f43dc54.jpg

Gia: 4.4 Tỷ - Diện tích : 71 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

856af52888a7b77a6f49361956cbd025.jpg

Gia: 3.6 Tỷ - Diện tích : 68 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

b70d233423ca9a5461cfcac797781538.jpg

Gia: 6.6 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

af19894f38190a7dbe4ff7376d74f406.jpg

Gia: 13.5 Tỷ - Diện tích : 176 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

0349d3503f132323f6dcc437b150c983.jpg

Gia: 4.7 Tỷ - Diện tích : 128 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

7e68a13e016c73dba5c75344ece70459.jpg

Gia: 4 Tỷ - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

b028c042df5f1f2a9b8885f6b4c67cd6.jpg

Gia: 4.65 Tỷ - Diện tích : 102 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

688084588b205a31e368b320e1e0ee22.jpg

Gia: 13 Tỷ - Diện tích : 280 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 2.99 Tỷ - Diện tích : 88 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

2e3ca41568d9ab3cbe64cfbee6f502ab.jpg

Gia: 7.2 Tỷ - Diện tích : 160 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

6b68d738a0364346cb55fe8db74d2ae5.jpg

Gia: 19 Tỷ - Diện tích : 400 m2

Loại hình: Kho xưởng

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

04647c3d2d3283b9f4dc244a6fc2d242.jpg

Gia: 15 Tỷ - Diện tích : 312 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

094de4ff10e487378a818bf94f621b21.jpg

Gia: 6.8 Tỷ - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

40a6025f7d44e3d916c4e590814538e4.jpg

Gia: 11.5 Tỷ - Diện tích : 280 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

852e79b09904c3eabd703801c0801e0f.jpg

Gia: 16.5 Tỷ - Diện tích : 180 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

d4c1fe396d09b7ec4a6b7153a7e11aa1.jpg

Gia: 4.65 Tỷ - Diện tích : 130 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

f9c51ed640fac22a31414d5143438b58.jpg

Gia: 5.8 Tỷ - Diện tích : 110 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

6199845f176c34427a860699c04c9c6e.jpg

Gia: 5 Tỷ - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

2ecad510dcef2518b267e2c2e34e688d.jpg

Gia: 7.2 Tỷ - Diện tích : 160 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

59541365bf2d52ce7731b6243dc75026.jpg

Gia: 4.2 Tỷ - Diện tích : 84 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

ef9df051c64ca44fb36970c0a94457bf.jpg

Gia: 3.33 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

88848e803d6872ad9d2711a42e5f2193.jpg

Gia: 5.9 Tỷ - Diện tích : 115 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

6d6574fb63c5ce011d579299950a5490.jpg

Gia: 17.5 Tỷ - Diện tích : 944 m2

Loại hình: Kho xưởng

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

434bca8bec3945918dfda31754f4d846.jpg

Gia: 2.5 Tỷ - Diện tích : 76 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

2a8e993eb8d61bc2a6794ea582c8c0f8.jpg

Gia: 8 Tỷ - Diện tích : 68 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

ffc62f5b4ba90e5ae9dae7c1cdeeede3.jpg

Gia: 4.65 Tỷ - Diện tích : 102 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

34e37184992118e9fac1abc427c9213d.jpg

Gia: 26 Tỷ - Diện tích : 432 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

8daf6045b04b7dd0906bc2285275f4a4.jpg

Gia: 2.5 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

4d2b90db6961d578bb964d347493f6fb.jpg

Gia: 6.6 Tỷ - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

ffd2e9b18b3cf97ffc76e8ef4f7f4c8e.jpg

Gia: 3.33 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

d1e9de70f4563292d30526d854630453.jpg

Gia: 4.55 Tỷ - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

9c494921b3e76e80d5377f4b83ebca23.jpg

Gia: 2.5 Tỷ - Diện tích : 76 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2