Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

DỰ ÁN NHÀ ĐẤT NỔI BẬT

Căn Hộ IDICO tại khu đô thị sầm uất nhất quận Tân Phú

Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Nhà đất cần bán Quận Tân Phú

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 68 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

3d89cb9106f1fb3d1f94ab039d95e35d.jpg

Gia: 4.95 Tỷ - Diện tích : 72 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

47445f4f4a73207850380f057b8d978c.jpg

Gia: 2.8 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

114ba82bd53087574dc37811fc285b08.jpg

Gia: 2.85 Tỷ - Diện tích : 42 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

015418bf86a5d73e5ad7c73c7ce34b97.jpg

Gia: 25 Tỷ - Diện tích : 430 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

17fbde69fdde04dfda30ea1ea5b3fcdd.jpg

Gia: 4.3 Tỷ - Diện tích : 64 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

98de120b2b1f3ac75226ee3c321963d6.jpg

Gia: 5.6 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

830da2b6bb48646fe9d0aedea6b80c43.jpg

Gia: 2.8 Tỷ - Diện tích : 45 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

e23711c5eae2446d211e0fe9635a18b4.jpg

Gia: 5.4 Tỷ - Diện tích : 117 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

1873033ab0d7a460ee44aebe857d557f.jpg

Gia: 3.7 Tỷ - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

740be965c60450343d3cd0c52d6b45fc.jpg

Gia: 15 Tỷ - Diện tích : 400 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

eb67e9a006859b1e709180c00a3407af.jpg

Gia: 3.8 Tỷ - Diện tích : 64 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

b21374bf6c08fd8016dea89b95b900a1.jpg

Gia: 3.6 Tỷ - Diện tích : 63 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

aeff35d4295d80ed3926db04e3fd557f.jpg

Gia: 3.4 Tỷ - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

1a09d0e9b8c314c9adeb15257190b37b.jpg

Gia: 7.3 Tỷ - Diện tích : 87 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

9c57e657ae037d388b27db068f588710.jpg

Gia: 1.1 Tỷ - Diện tích : 67 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

4e3ef916d7225086fb82226399c1008e.jpg

Gia: 5.6 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

acc187dbee838e185ac4304014308f4f.jpg

Gia: 3.25 Tỷ - Diện tích : 76 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 3.6 Tỷ - Diện tích : 82 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

e193050cd0ea4ded623503b289b17f97.jpg

Gia: 4.65 Tỷ - Diện tích : 102 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

b5c1f82641c3b1c0384693e69661008c.jpg

Gia: 2.5 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

2c0bd34176cf3ab5ecba824c44eb8e07.jpg

Gia: 4.7 Tỷ - Diện tích : 76 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

8455a46a32512f085fa2ee591fbab9ca.jpg

Gia: 7.3 Tỷ - Diện tích : 87 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

34c2c0d045cd8d5f8a7082555126719f.jpg

Gia: 4.6 Tỷ - Diện tích : 76 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

a5cb051063c96b546f90a7c51e740572.jpg

Gia: 3.9 Tỷ - Diện tích : 56

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

9baa9acdb93019152824b405a5733c7f.jpg

Gia: 3.25 Tỷ - Diện tích : 76 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

20ea7d90358d5b140a2ab7c2aeb410ca.jpg

Gia: 6.7 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

ff5dfe38452be7f079dc2c048afaf964.jpg

Gia: 6.9 Tỷ - Diện tích : 72 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

cb933956b5f39070232401e57a74715e.jpg

Gia: 5.6 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

b2e8104a49c081f0b121bbe49f43dc54.jpg

Gia: 4.4 Tỷ - Diện tích : 71 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

856af52888a7b77a6f49361956cbd025.jpg

Gia: 3.6 Tỷ - Diện tích : 68 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

b70d233423ca9a5461cfcac797781538.jpg

Gia: 6.6 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

af19894f38190a7dbe4ff7376d74f406.jpg

Gia: 13.5 Tỷ - Diện tích : 176 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

0349d3503f132323f6dcc437b150c983.jpg

Gia: 4.7 Tỷ - Diện tích : 128 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

7e68a13e016c73dba5c75344ece70459.jpg

Gia: 4 Tỷ - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

b028c042df5f1f2a9b8885f6b4c67cd6.jpg

Gia: 4.65 Tỷ - Diện tích : 102 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

688084588b205a31e368b320e1e0ee22.jpg

Gia: 13 Tỷ - Diện tích : 280 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 2.99 Tỷ - Diện tích : 88 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

2e3ca41568d9ab3cbe64cfbee6f502ab.jpg

Gia: 7.2 Tỷ - Diện tích : 160 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

6b68d738a0364346cb55fe8db74d2ae5.jpg

Gia: 19 Tỷ - Diện tích : 400 m2

Loại hình: Kho xưởng

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

04647c3d2d3283b9f4dc244a6fc2d242.jpg

Gia: 15 Tỷ - Diện tích : 312 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

094de4ff10e487378a818bf94f621b21.jpg

Gia: 6.8 Tỷ - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

40a6025f7d44e3d916c4e590814538e4.jpg

Gia: 11.5 Tỷ - Diện tích : 280 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

852e79b09904c3eabd703801c0801e0f.jpg

Gia: 16.5 Tỷ - Diện tích : 180 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

d4c1fe396d09b7ec4a6b7153a7e11aa1.jpg

Gia: 4.65 Tỷ - Diện tích : 130 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

f9c51ed640fac22a31414d5143438b58.jpg

Gia: 5.8 Tỷ - Diện tích : 110 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

6199845f176c34427a860699c04c9c6e.jpg

Gia: 5 Tỷ - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

2ecad510dcef2518b267e2c2e34e688d.jpg

Gia: 7.2 Tỷ - Diện tích : 160 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

59541365bf2d52ce7731b6243dc75026.jpg

Gia: 4.2 Tỷ - Diện tích : 84 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

ef9df051c64ca44fb36970c0a94457bf.jpg

Gia: 3.33 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2