Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

DỰ ÁN NHÀ ĐẤT NỔI BẬT

Căn Hộ IDICO tại khu đô thị sầm uất nhất quận Tân Phú

Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Nhà đất cần bán Quận Tân Phú

401cea6ad1873150528d0f75e41ef693.jpg

Gia: 3.7 Tỷ - Diện tích : 60

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

e22c4312f66048f88768579ab3e9edc6.jpg

Gia: 11 Tỷ - Diện tích : 168 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

d097a75024dc18358c57560df4cdce0d.jpg

Gia: 7 Tỷ - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

dd56100da403d9c4bcf3bbf60265a81d.jpg

Gia: 4.3 Tỷ - Diện tích : 76 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

2f1d88c8a33de700448ed7369ffc8a08.jpg

Gia: 2.5 Tỷ - Diện tích : 45 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

094ecd46b6f35230b5721d39f661aa08.jpg

Gia: 7 Tỷ - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

0867b94327a9ef864e8ed8fd2ab6d612.jpg

Gia: 3.35 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

94f8949bb2ae255cc042afbbbb17b379.jpg

Gia: 5.3 Tỷ - Diện tích : 126 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

52f1ed22565cef0282708191c3a358cb.jpg

Gia: 8.8 Tỷ - Diện tích : 277 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

051ff1edea9809f166d90089a50b3922.jpg

Gia: 4 Tỷ - Diện tích : 72 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

6811bb1adb53303a70f2e99cb9289c60.jpg

Gia: 5.4 Tỷ - Diện tích : 175 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

f0a7bfba563217c5cc49252e7f37382c.jpg

Gia: 19 Tỷ - Diện tích : 380 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

df1f63f35d7e73931e7f9597d8a3f88e.jpg

Gia: 3.35 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

1a0b00c553ec3c5debff5355750f7b58.jpg

Gia: 5.3 Tỷ - Diện tích : 126 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

993dbc55a473d628e30d3d907851fae8.jpg

Gia: 7 Tỷ - Diện tích : 160 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

58c2c3f5e80d7c52b04ef6bdcc8721ca.jpg

Gia: 6 Tỷ - Diện tích : 66 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

edff5e4683300ad399028b735016d4bf.jpg

Gia: 2.5 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

50941b0ca09c84682ad193b2bd28350b.jpg

Gia: 1.75 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

553f936e718467596e4ef0d340867e1a.jpg

Gia: 3.35 Tỷ - Diện tích : 72 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

2d90609cdbf8b5172c4b98d63f605e87.jpg

Gia: 2.25 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

aa13d00c88c7fe343f7369e17aaee080.jpg

Gia: 5 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

8579c24994ec8002c2a1504a16243a16.jpg

Gia: 5.4 Tỷ - Diện tích : 102 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

e30f3f89bd8b918bdfd1e5dc16f09934.jpg

Gia: 5.6 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

6b4dee4f2b5cecad50567756245fe633.jpg

Gia: 11 Tỷ - Diện tích : 168 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

6d7187673d54e6ef2da6a6c855401249.jpg

Gia: 3.6 Tỷ - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

8d46f3af3bdf4510b32fd6b8621abefc.jpg

Gia: 11 Tỷ - Diện tích : 168 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

5526707243fee8ee3321dd73f7633119.jpg

Gia: 19 Tỷ - Diện tích : 380 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

32e8e56f484b3901bf5d67615849a648.jpg

Gia: 3.35 Tỷ - Diện tích : 72 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

2b8ed61d8f0ed6d580e7810a64e20006.jpg

Gia: 3.3 Tỷ - Diện tích : 76 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

53c6f1b9779f4f49863426f01f98b062.jpg

Gia: 5.6 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

c2a0397242b8527fdb18ceef51a11429.jpg

Gia: 11 Tỷ - Diện tích : 168 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

3aff3fb6eacea732b626d7f27efbd00b.jpg

Gia: 3.7 Tỷ - Diện tích : 78 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

588f111ed3eb53bfcca94aee3367e96b.jpg

Gia: 6.8 Tỷ - Diện tích : 170 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

6e83ed58c11e9f3a9cadf2074defa225.jpg

Gia: 2.2 Tỷ - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

5c4393163ac12bc4860a971c399a81b8.jpg

Gia: 3.35 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

65f1db7b96bd5062b8a901cb6dc98006.jpg

Gia: 2.2 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

d64b0ab7edf0add0f530a2f710a3f008.jpg

Gia: 3.7 Tỷ - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

e9ab5d62faaa2e0af94d13b72d9176b3.jpg

Gia: 12 Tỷ - Diện tích : 168 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

578bf6a55efe9d6a8eed661e147c2390.jpg

Gia: 2.9 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

df6eb975b53d69fbc41f70b125033df0.jpg

Gia: 3.3 Tỷ - Diện tích : 64 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

c7875cb4716a166221cdfe33ecd2406d.jpg

Gia: 5.8 Tỷ - Diện tích : 95 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

52e786798e9d1ad23a0e6d684cf196b5.jpg

Gia: 3.35 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

992c4563042e10d1fd4e6c6f4de09990.jpg

Gia: 14 Tỷ - Diện tích : 320 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

a0ab6492e5619561ed63894e5a02823f.jpg

Gia: 4.3 Tỷ - Diện tích : 64 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

7327b413de8469d75ff27727810818f0.jpg

Gia: 2.35 Tỷ - Diện tích : 72 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

e86dc38cf1e560343c7f29517143c6c2.jpg

Gia: 3.55 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

6ad334b602a1c3fdca378c3ec4b9e3c4.jpg

Gia: 5.5 Tỷ - Diện tích : 135 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

c445200ca8ed9b38c9432cfb4b791a73.jpg

Gia: 3.7 Tỷ - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

d443d37fd93da2809aa90902a55a2668.jpg

Gia: 6.7 Tỷ - Diện tích : 160 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

c018f93568833bdb5b0910aa80919fdb.jpg

Gia: 3.7 Tỷ - Diện tích : 78 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô