Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

DỰ ÁN NHÀ ĐẤT NỔI BẬT

Căn Hộ IDICO tại khu đô thị sầm uất nhất quận Tân Phú

Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Nhà đất cần bán Quận Tân Phú

34e37184992118e9fac1abc427c9213d.jpg

Gia: 26 Tỷ - Diện tích : 432 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

8daf6045b04b7dd0906bc2285275f4a4.jpg

Gia: 2.5 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

4d2b90db6961d578bb964d347493f6fb.jpg

Gia: 6.6 Tỷ - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

ffd2e9b18b3cf97ffc76e8ef4f7f4c8e.jpg

Gia: 3.33 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

d1e9de70f4563292d30526d854630453.jpg

Gia: 4.55 Tỷ - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

9c494921b3e76e80d5377f4b83ebca23.jpg

Gia: 2.5 Tỷ - Diện tích : 76 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

17aca86dca18ec4ee5ebfc0a3554c66e.jpg

Gia: 3.4 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

a573798d668531696ca1e10b2a2b3534.jpg

Gia: 5.8 Tỷ - Diện tích : 130 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

899603f216eb7983ff6849ce892e4015.jpg

Gia: 2.35 Tỷ - Diện tích : 68 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

bbfd7ca2d9027810b73a9742e63e3882.jpg

Gia: 3.59 Tỷ - Diện tích : 68 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

475a92c177ec65628d6057bef62179c2.jpg

Gia: 2.85 Tỷ - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

afaab6d4d7ddfd6e355799b3ecf6e5dc.jpg

Gia: 10.9 Tỷ - Diện tích : 168 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

5701d0b85a4f504e2207c59fb727866e.jpg

Gia: 4.4 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

42aa77a7566402959e82346478c0973f.jpg

Gia: 16.5 Tỷ - Diện tích : 184 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

56b8db8139094802b310fafef3d6e9f5.jpg

Gia: 6.7 Tỷ - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

33408a40956a3858544e927b6a83bb93.jpg

Gia: 3.6 Tỷ - Diện tích : 68 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

81ba4285164d0aa933131f9218e5c7f7.jpg

Gia: 2.85 Tỷ - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

beaff73012c3bc6cf161407f898a6395.jpg

Gia: 11 Tỷ - Diện tích : 160 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

df62f88022d990f4410a5679ade850cd.jpg

Gia: 4.3 Tỷ - Diện tích : 76 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

704be29381e9ad8b4fc0436f986d88bc.jpg

Gia: 3.35 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

cf5d0bc1abb75038d5590c09e9932606.jpg

Gia: 9.5 Tỷ - Diện tích : 320 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

b9b3ee52cbb08364ea6d6748809fda0a.jpg

Gia: 3.2 Tỷ - Diện tích : 76 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

007be72507625a97d612399be03168f9.jpg

Gia: 19 Tỷ - Diện tích : 380 m2

Loại hình: Kho xưởng

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

986406520bffccdb24f9bfdaaae4a365.jpg

Gia: 3.6 Tỷ - Diện tích : 68 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

1ef94c0f4ce772f5f45ba2fa5d6a0ca2.jpg

Gia: 4.5 Tỷ - Diện tích : 76 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

dd423514d1e2f3ce84844d709801f2b3.jpg

Gia: 6.8 Tỷ - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

880326f2c80833a961c4f0f2fb159106.JPG

Gia: 1.6 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

623950c38ffe9719ba71aec9fb52686e.jpg

Gia: 3.2 Tỷ - Diện tích : 76 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

5a24922cd91e32e6a119dad0ff92b148.jpg

Gia: 3.4 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

fcc86530e1c058f94d9942f936968d33.jpg

Gia: 6.5 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

7c8b80e747148e7b46bb6ad0bbc3d88d.jpg

Gia: 5.7 Tỷ - Diện tích : 240 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

401cea6ad1873150528d0f75e41ef693.jpg

Gia: 3.7 Tỷ - Diện tích : 60

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

e22c4312f66048f88768579ab3e9edc6.jpg

Gia: 11 Tỷ - Diện tích : 168 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

d097a75024dc18358c57560df4cdce0d.jpg

Gia: 7 Tỷ - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

dd56100da403d9c4bcf3bbf60265a81d.jpg

Gia: 4.3 Tỷ - Diện tích : 76 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

2f1d88c8a33de700448ed7369ffc8a08.jpg

Gia: 2.5 Tỷ - Diện tích : 45 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

094ecd46b6f35230b5721d39f661aa08.jpg

Gia: 7 Tỷ - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

0867b94327a9ef864e8ed8fd2ab6d612.jpg

Gia: 3.35 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

94f8949bb2ae255cc042afbbbb17b379.jpg

Gia: 5.3 Tỷ - Diện tích : 126 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

52f1ed22565cef0282708191c3a358cb.jpg

Gia: 8.8 Tỷ - Diện tích : 277 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

051ff1edea9809f166d90089a50b3922.jpg

Gia: 4 Tỷ - Diện tích : 72 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

6811bb1adb53303a70f2e99cb9289c60.jpg

Gia: 5.4 Tỷ - Diện tích : 175 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

f0a7bfba563217c5cc49252e7f37382c.jpg

Gia: 19 Tỷ - Diện tích : 380 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

df1f63f35d7e73931e7f9597d8a3f88e.jpg

Gia: 3.35 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

1a0b00c553ec3c5debff5355750f7b58.jpg

Gia: 5.3 Tỷ - Diện tích : 126 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

993dbc55a473d628e30d3d907851fae8.jpg

Gia: 7 Tỷ - Diện tích : 160 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

58c2c3f5e80d7c52b04ef6bdcc8721ca.jpg

Gia: 6 Tỷ - Diện tích : 66 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

edff5e4683300ad399028b735016d4bf.jpg

Gia: 2.5 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

50941b0ca09c84682ad193b2bd28350b.jpg

Gia: 1.75 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

553f936e718467596e4ef0d340867e1a.jpg

Gia: 3.35 Tỷ - Diện tích : 72 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô