Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

DỰ ÁN NHÀ ĐẤT NỔI BẬT

Căn Hộ IDICO tại khu đô thị sầm uất nhất quận Tân Phú

Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Nhà đất cần bán Quận Tân Phú

Gia: 5 Tỷ - Diện tích : 80

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 12 Tỷ - Diện tích : 200

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

370cc1713ffca447e856c8bde087ed8d.jpg

Gia: 1.6 Tỷ - Diện tích : 38 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

83f40a9ad89fa6c08f52e5d4cde56a31.jpg

Gia: 5.05 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 2.65 Tỷ - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

4fdf8e21341c7d52f634149c8943a114.jpg

Gia: 3.55 Tỷ - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

bdbfef3de250486637d980b59b417464.jpg

Gia: 8.5 Tỷ - Diện tích : 219 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

03deab1a754f1d160a49e88da30726d4.jpg

Gia: 4.8 Tỷ - Diện tích : 81 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

5b11e9b138a415209c81fa203fdbcd22.jpg

Gia: 6.4 Tỷ - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

e4db6ca056e2cea1f87a77e492e5d32f.jpg

Gia: 5 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

1723881f0d8949710070854fcb4be176.jpg

Gia: 17 Tỷ - Diện tích : 184 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

ea559a463aeff01c52667d02a174537d.jpg

Gia: 15 Tỷ - Diện tích : 370 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

7eae40c7e496b31844d1773311132665.jpg

Gia: 7.45 Tỷ - Diện tích : 65 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

aad57b01f9005b67f801d1b2544c95eb.jpg

Gia: 3.2 Tỷ - Diện tích : 76 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

976611542d0a3ac59ebca1a942801d04.jpg

Gia: 3.9 Tỷ - Diện tích : 72 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

98bfa8723216704b46a2e9220d79d072.jpg

Gia: 5.5 Tỷ - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 2550 Triệu - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 2.5 Tỷ - Diện tích : 64 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

65df453b28a64fb54416b13861869a98.jpg

Gia: 2.75 Tỷ - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

71648e0312abeac48c6f998e451a1509.jpg

Gia: 3.6 Tỷ - Diện tích : 58 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

1be60b3ba613e3d91453548ad6f30d7a.jpg

Gia: 4.55 Tỷ - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

4fccc05b71268a3c6e94dc2a79cfcad9.jpg

Gia: 8 Tỷ - Diện tích : 128 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

c427237469ebf8f1585cb7605437eb73.jpg

Gia: 4.5 Tỷ - Diện tích : 110 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

711a0e8bc3b391092fb2b03bca909d76.jpg

Gia: 8.2 Tỷ - Diện tích : 160 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 7.4 Tỷ - Diện tích : 115 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

5f277217227dc69b3fbb49eb882cbdf9.jpg

Gia: 7 Tỷ - Diện tích : 126 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 2.15 Tỷ - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

ebc2e65814240a62d723f8e4368020d5.jpg

Gia: 2.45 Tỷ - Diện tích : 44 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

60f97b3b797ed9928b7df5c85d224cee.jpg

Gia: 5.25 Tỷ - Diện tích : 162 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 6.4 Tỷ - Diện tích : 36

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 13.6 Tỷ - Diện tích : 162

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 3.7 Tỷ - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 1.69 Tỷ - Diện tích : 36 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 1.49 Tỷ - Diện tích : 21 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 3.18 Tỷ - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

1515cf4884c60e820050b5b8b4e81b04.jpg

Gia: 5.35 Tỷ - Diện tích : 115 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 5.6 Tỷ - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 6.49 Tỷ - Diện tích : 82 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 2.45 Tỷ - Diện tích : 44 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 2.85 Tỷ - Diện tích : 58 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

dffe68403c2e6061c142ba46469f619a.jpg

Gia: 13.5 Tỷ - Diện tích : 180 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 3.35 Tỷ - Diện tích : 58 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 9.38 Tỷ - Diện tích : 136 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 2.58 Tỷ - Diện tích : 46 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 4.19 Tỷ - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 18.7 Tỷ - Diện tích : 157 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

951cbc691b85493ec1d2fa40dc932fb8.jpg

Gia: 10.6 Tỷ - Diện tích : 250 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 5.38 - Diện tích : 72 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 1.79 Tỷ - Diện tích : 33 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

901abdff33b9e169554842291d70e752.jpg

Gia: 4.3 Tỷ - Diện tích : 96 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2