Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

DỰ ÁN NHÀ ĐẤT NỔI BẬT

Căn Hộ IDICO tại khu đô thị sầm uất nhất quận Tân Phú

Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Nhà đất cần bán Quận Tân Phú

ea3e1fb8fd298170d8dc4d04225154ed.jpg

Gia: 2.85 Tỷ - Diện tích : 74 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

993c08e1808fe1e3ccd55cf255e1deaf.jpg

Gia: 18 Tỷ - Diện tích : 420 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

192e3cde70352f0f683c2464396e7413.jpg

Gia: 18.5 Tỷ - Diện tích : 315 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

533ebd308b442622972b025739e963ef.jpg

Gia: 3.39 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

1b608e48d3eb00a0ce9d11afd682c441.jpg

Gia: 13 Tỷ - Diện tích : 160 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

f2f2ab2099a56beb3f01511d6fe21bbd.jpg

Gia: 2.65 Tỷ - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

c3787c559da2dbcc2f06bf6420204e0d.jpg

Gia: 11.5 Tỷ - Diện tích : 126 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

9689861fad33661e2146b24ba4c0801e.jpg

Gia: 3.8 Tỷ - Diện tích : 68 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

a256ac05fb21024fad7f6cb7dfe96c8e.jpg

Gia: 5.3 Tỷ - Diện tích : 102 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

49cea08f20d3c08db12845faa5dbf08e.jpg

Gia: 3.6 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

2e18be20eb9e1581db39b2b059a9b98f.jpg

Gia: 12 Tỷ - Diện tích : 160 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

4dceb977f5c8d0fd8a2be2829bb4bd60.jpg

Gia: 4.1 Tỷ - Diện tích : 76 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

3d6c7f5a865cfe42aa499c8ee20f94f7.jpg

Gia: 173 Tỷ - Diện tích : 173 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

5db21742a67ad710a83e58501d8523de.jpg

Gia: 9.4 Tỷ - Diện tích : 160 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

17773b9bfee1971eb1b5dcc126b93658.jpg

Gia: 6.6 Tỷ - Diện tích : 112 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

9fd264e18e1187c35e59b433f55e8ed1.jpg

Gia: 6.2 Tỷ - Diện tích : 136 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

4b113c2d5f54627f27aa1e739b7c924c.jpg

Gia: 3.4 Tỷ - Diện tích : 72 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 3.8 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 3.45 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 3.7 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 3.7 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 3.6 Tỷ - Diện tích : ...

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

3bcc2227a4fd87bb44825c67c3dbe51a.jpg

Gia: 4 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

87f10fb8cf38ff302ed1e69ee07d9f83.jpg

Gia: 4.1 Tỷ - Diện tích : 72 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

974e841c50713b2e071818644150bc3e.jpg

Gia: 4.15 Tỷ - Diện tích : 93 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

dff90e9cd2377ef8be5b91b91a2a4731.jpg

Gia: 13 Tỷ - Diện tích : 160 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

827beafda4f22eaa340b65ce076011ac.jpg

Gia: 4.5 Tỷ - Diện tích : 64 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

adf2cd0b2a4a2045bfee3476ad3e0a12.jpg

Gia: 4.8 Tỷ - Diện tích : 42 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

7c08ccfea430fb572024d08b0d5da005.jpg

Gia: 16 Tỷ - Diện tích : 400 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 2.8 Tỷ - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 3.25 Tỷ - Diện tích : 63 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

e697dbf35108481b103e5534a95182ab.jpg

Gia: 4.05 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 7.8 Tỷ - Diện tích : 144 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 7.2 Tỷ - Diện tích : 160 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

8806029b766aa34ec67857aec6f701b9.jpg

Gia: 6.5 Tỷ - Diện tích : 112 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

ca1ba97e6b2e0ed873afa3c76f4c427e.jpg

Gia: 7.8 Tỷ - Diện tích : 160 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

f09c8a6dcde3fc3b679ba4ae279fcf5d.jpg

Gia: 3.15 Tỷ - Diện tích : 66 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

bff608f868d526002812c96c551b99be.jpg

Gia: 4.5 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

411630400b87fad8bc9de14c0bad336d.jpg

Gia: 3.9 Tỷ - Diện tích : 88 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

6731762dc456df440ab4421bfafa4757.jpg

Gia: 10.5 Tỷ - Diện tích : 192 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

bd1403227e559e1ae68e686049f26526.jpg

Gia: 4.3 Tỷ - Diện tích : 72 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

6e1a72eed661e556530def63b198eb53.jpg

Gia: 2.95 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

18fba6cf646f7be40b0ebef8d7dbf206.jpg

Gia: 16 Tỷ - Diện tích : 400 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

de8a6b29bdc1fe840c4476f6933fd929.jpg

Gia: 3.85 Tỷ - Diện tích : 74 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

7ea47145ff10eaef725dbbf9530c206d.jpg

Gia: 3.7 Tỷ - Diện tích : 59 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

2c38add3fcfef9786ac562f60d9e3f8d.jpg

Gia: 13 Tỷ - Diện tích : 160 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 16 Tỷ - Diện tích : 320

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

ea841fae91049350bedd9afe3ab36cc3.jpg

Gia: 12 Tỷ - Diện tích : 160 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

2dec672a0334c0a215fdcc9f09f6765a.jpg

Gia: 4.85 Tỷ - Diện tích : 72 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

f0bc9dd6aac8b747f1f73874c10b710a.jpg

Gia: 3.79 Tỷ - Diện tích : 76 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2