Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

DỰ ÁN NHÀ ĐẤT NỔI BẬT

Căn Hộ IDICO tại khu đô thị sầm uất nhất quận Tân Phú

Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Nhà đất cần bán Quận Tân Phú

Gia: 4.95 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 2.75 Tỷ - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 8 Tỷ - Diện tích : 115 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 2.83 Tỷ - Diện tích : 47 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 3.97 Tỷ - Diện tích : 92 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 7.3 Tỷ - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 4.87 Tỷ - Diện tích : 64 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 7.98 Tỷ - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 8.45 Tỷ - Diện tích : 110 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 3.65 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 4.5 Tỷ - Diện tích : 72 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 2.75 Tỷ - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

1d90de993900f0896a4822d95c5f01f0.jpg

Gia: 3430 Triệu - Diện tích : 66 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

433ae4e9d248271b55cf7b620dcc0789.jpg

Gia: 2.02 Tỷ - Diện tích : 37 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 5.8 Tỷ - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 1.52 Tỷ - Diện tích : 82 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 1.3 Tỷ - Diện tích : ...

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

e976dcea8aca3d8d887ee4140faca9c8.jpg

Gia: 3.3 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 3.3 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

3b9b1cb319a7f8426bdc4b367382b703.jpg

Gia: 3.3 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

d2aac8d4ee337da4fc92a1f829da1867.jpg

Gia: 2.33 Tỷ - Diện tích : 76 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 7.1 Tỷ - Diện tích : 170 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

cb9c9d15a25e091f0572b9d74193832a.jpg

Gia: 4.5 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

459cf56727a2f10c4fec2b7d25eae0e4.jpg

Gia: 4.2 Tỷ - Diện tích : 66 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

82e36abc06c51a25c611125cd876c5fa.jpg

Gia: 8.55 Tỷ - Diện tích : 148 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

814d595e6b6b4c7da70c2b966e7df6a4.jpg

Gia: 12.5 Tỷ - Diện tích : 160 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

3899740e23e16dfeb1772e444e2ff94c.jpg

Gia: 7.8 Tỷ - Diện tích : 144 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

892a9d19a356265b601b3a28b6d392bf.jpg

Gia: 3.1 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

4dcf0f931f330a9996b6096c504d65c1.jpg

Gia: 15.5 Tỷ - Diện tích : 198 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 3800 Triệu - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

02edd397ffb5a3798665eec4a4948a1a.jpg

Gia: 2.35 Tỷ - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

865de4e917537bf57b78d186d0ef0318.jpg

Gia: 7 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

43d74e57b932f4fd0ec42e058c08a7ed.jpg

Gia: 2.95 Tỷ - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

90e35bca6d7b551aeb8b7faedd272112.jpg

Gia: 6.6 Tỷ - Diện tích : 215 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

af0bb5c09a661a5f87a2f1c6f7bc576a.jpg

Gia: 9.3 Tỷ - Diện tích : 144 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

b3b4bcff31d7f3020898505c975de4b5.jpg

Gia: 3.4 Tỷ - Diện tích : 63 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

307e3adb663f3f5f0d537cb44d324766.jpg

Gia: 3.25 Tỷ - Diện tích : 3.25 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

fa5f4f77abd994e6fb4de4ba54e2798f.jpg

Gia: 2.9 Tỷ - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

f0b7ec6d93c2ace9f60659ec6f3a36db.jpg

Gia: 6.6 Tỷ - Diện tích : 225 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 2.15 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

c5bd375e5eebe4eccff25c4b44cf6c24.jpg

Gia: 11 Tỷ - Diện tích : 126 m2

Loại hình: Khách sạn

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

18ae9269a613e3030016c836f656816c.jpg

Gia: 18 Tỷ - Diện tích : 420 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

a4f3f94fedcd61c1e7638f69cfcea409.jpg

Gia: 3.6 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

cd06326c33fa9f1f7bc612af9945a3bf.jpg

Gia: 7.9 Tỷ - Diện tích : 152 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

74582c430f14243b96350ba0024495cb.jpg

Gia: 9.3 Tỷ - Diện tích : 216 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

27c84e073ca6e27af0a0e15fb991f1a5.jpg

Gia: 4.55 Tỷ - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

ba3707cedcdec0fc9683fe6c2831e26e.jpg

Gia: 12 Tỷ - Diện tích : 160 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

9d81b51a1e5853f6c4b702539e006552.jpg

Gia: 2.25 Tỷ - Diện tích : 44 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

0b72298ea82d1eb60a2ff0a07223edfd.jpg

Gia: 6.6 Tỷ - Diện tích : 240 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

ef824411d91e685a0f60b73c206af27e.jpg

Gia: 14 Tỷ - Diện tích : 325 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2