Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Huyện Hóc Môn

Gia: 950 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Huyện Hóc Môn-Hồ Chí Minh

Gia: 1.2 Tỷ - Diện tích : 175 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Huyện Hóc Môn-Hồ Chí Minh

Gia: 1.2 Tỷ - Diện tích : 175 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Huyện Hóc Môn-Hồ Chí Minh

Gia: 1.2 Tỷ - Diện tích : 175 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Huyện Hóc Môn-Hồ Chí Minh

Gia: 1.2 Tỷ - Diện tích : 175 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Huyện Hóc Môn-Hồ Chí Minh

163d122188c9ef2bf44110321ce9922b.jpg

Gia: 13 Triệu/m2 - Diện tích : 82 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Huyện Hóc Môn-Hồ Chí Minh

8bf30244b2eb9e5250b91c5f4021c718.jpg

Gia: 14 Triệu/m2 - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Huyện Hóc Môn-Hồ Chí Minh

e57252d9084973a41d3865a1c809a13f.jpg

Gia: 178 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Huyện Hóc Môn-Hồ Chí Minh

729346510526c74ea44127b709a22881.jpg

Gia: 150 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Huyện Hóc Môn-Hồ Chí Minh

88be4af87affc5872ac27116e6da0947.jpg

Gia: 150 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Huyện Hóc Môn-Hồ Chí Minh

49a32e5de7e09a1f3c9fec702fd86b8d.jpg

Gia: 7 Triệu/m2 - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Huyện Hóc Môn-Hồ Chí Minh

Gia: 800 Triệu - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Huyện Hóc Môn-Hồ Chí Minh

Gia: 1100 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Huyện Hóc Môn-Hồ Chí Minh

Gia: 665 Triệu - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Huyện Hóc Môn-Hồ Chí Minh

a383c495598fa832ff2cdeec52637ba6.jpg

Gia: 10 Triệu/m2 - Diện tích : 555 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Huyện Hóc Môn-Hồ Chí Minh

Gia: 1.35 Tỷ - Diện tích : 76 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Huyện Hóc Môn-Hồ Chí Minh

Gia: 1.1 Tỷ - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Huyện Hóc Môn-Hồ Chí Minh

Gia: 1.1 Tỷ - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Huyện Hóc Môn-Hồ Chí Minh

Gia: 986 Triệu - Diện tích : 82 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Huyện Hóc Môn-Hồ Chí Minh

e81d668f6a14439a97bb394324f18885.jpg

Gia: 139 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Huyện Hóc Môn-Hồ Chí Minh

Gia: 5 Triệu/m2 - Diện tích : 358 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Huyện Hóc Môn-Hồ Chí Minh

Gia: 3000000 Triệu/m2 - Diện tích : 1000 m2

Loại hình: Các loại khác

Khu vực: Huyện Hóc Môn-Hồ Chí Minh

ccc096d1a3ab4a9363430d889e15220b.jpg

Gia: 119 Triệu - Diện tích : 100

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Huyện Hóc Môn-Hồ Chí Minh

59122ca645201f976f21a1fbd1ce03bf.jpg

Gia: 119 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Huyện Hóc Môn-Hồ Chí Minh

0f3c969aa67f280a07fa8d1795e01c7a.jpg

Gia: 8 Tỷ - Diện tích : 946 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Huyện Hóc Môn-Hồ Chí Minh

Gia: 250 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Huyện Hóc Môn-Hồ Chí Minh

Gia: 250 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Huyện Hóc Môn-Hồ Chí Minh

Gia: 230 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Huyện Hóc Môn-Hồ Chí Minh

Gia: 250 Triệu - Diện tích : 100

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Huyện Hóc Môn-Hồ Chí Minh

Gia: 250 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Huyện Hóc Môn-Hồ Chí Minh

Gia: 250 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Huyện Hóc Môn-Hồ Chí Minh

Gia: 260 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Huyện Hóc Môn-Hồ Chí Minh

Gia: 8 Tỷ - Diện tích : 946 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Huyện Hóc Môn-Hồ Chí Minh

397d0f71d861661955b4726538ceafbc.gif

Gia: 1.85 Tỷ - Diện tích : 210 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Huyện Hóc Môn-Hồ Chí Minh

fae84e886340c9fa404f687d8798913f.jpg

Gia: 2.8 Triệu/m2 - Diện tích : 1956 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Huyện Hóc Môn-Hồ Chí Minh

Gia: 3 Triệu/m2 - Diện tích : 3000 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Huyện Hóc Môn-Hồ Chí Minh

Gia: 1.5 Tỷ - Diện tích : 68 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Huyện Hóc Môn-Hồ Chí Minh

0adbcf3ca22388db0b0fabb64d75b2c9.jpg

Gia: 970 Triệu - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Huyện Hóc Môn-Hồ Chí Minh

7ca25075c8a437de4c4357c7a7280823.jpg

Gia: 680 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Huyện Hóc Môn-Hồ Chí Minh

85e049cb5de2f757bb3a9d7dbdcd5feb.jpg

Gia: 204 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Huyện Hóc Môn-Hồ Chí Minh

Gia: 330 Triệu - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Huyện Hóc Môn-Hồ Chí Minh

Gia: 194 Triệu - Diện tích : 44 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Huyện Hóc Môn-Hồ Chí Minh

6a6e4eae06c22b09af8585a220ad5052.jpg

Gia: 1.38 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Huyện Hóc Môn-Hồ Chí Minh

Gia: 600 Triệu - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Huyện Hóc Môn-Hồ Chí Minh

Gia: 5.5 Triệu/m2 - Diện tích : 140 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Huyện Hóc Môn-Hồ Chí Minh

Gia: 800 Triệu - Diện tích : 140 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Huyện Hóc Môn-Hồ Chí Minh

Gia: 800 Triệu - Diện tích : 140 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Huyện Hóc Môn-Hồ Chí Minh

e7e75b6af17ad5a0c5dd42fcb7bd0937.jpg

Gia: 695 Triệu - Diện tích : 57 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Huyện Hóc Môn-Hồ Chí Minh

41c210934f8865ba94a8f2e3ee49c73e.jpg

Gia: 580 Triệu - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Huyện Hóc Môn-Hồ Chí Minh

5c685ea8b705612ec1c141b5a8cef37e.jpg

Gia: 1.35 Tỷ - Diện tích : 160 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Huyện Hóc Môn-Hồ Chí Minh

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2