Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Huyện Bình Chánh

Gia: 1.6 Tỷ - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

e7c41a5046c57eda8c5d496518c280e2.jpg

Gia: 450 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

891c5b363bbedf8459b964c8ea9a482e.jpg

Gia: 250 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

25f1505b26e477a69ec513d0c639b49e.jpg

Gia: 17 Tỷ - Diện tích : 147 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

Gia: 250 Triệu - Diện tích : 72 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

01a4e501e72f0894095c3804ee93d17b.jpg

Gia: 230 Triệu - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

51fd1c2ae5f3137469c6ad5529174fa9.jpg

Gia: 230 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

Gia: 23 Triệu/m2 - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

Gia: 21.8 Triệu/m2 - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 108

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

Gia: 220 Triệu - Diện tích : 14 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

Gia: 220 Triệu - Diện tích : 14 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

Gia: 220 Triệu - Diện tích : 12 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

Gia: 220 Triệu - Diện tích : 12 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

9357bf0a1b0fcaaef72486cdef163e8f.jpg

Gia: 250 Triệu - Diện tích : 5 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

5a5bdf70b352d409566c9eff920f702b.jpg

Gia: 700 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

Gia: 1.1 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

Gia: 1 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

0e7117b67a646f73627e25512dc1897c.jpg

Gia: 550 Triệu - Diện tích : 105 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

1789b68e9a8b764b7d0914c2f71d56aa.jpg

Gia: 1.2 Tỷ - Diện tích : 102 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

17c8a3a0c43fd496d12d6fe5cce36fdb.jpg

Gia: 550 Triệu - Diện tích : 108 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

12b6e50801084cc70a928822ba0f5de9.jpg

Gia: 595 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

e8f05afb6252cfe0ba936986ccefb0dc.jpg

Gia: 1.2 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

09a8edbc3ebe550e35cf5159a911cc21.jpg

Gia: 225 Triệu - Diện tích : 101 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

779f37449c4aa2f7f995000068561641.jpg

Gia: 615 Triệu - Diện tích : 103 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

481ef7ee515c6dcb869aebeefacd4c73.jpg

Gia: 275 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

eece42a3fcd799e1973a75c4a8567e72.jpg

Gia: 1.2 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

87308213f34fcb5cf82a7eb6da3f0423.jpg

Gia: 610 Triệu - Diện tích : 147 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

88d7278fa8659e351662b0e31366a9ae.jpg

Gia: 550 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

de51db2d3bfe4c18e04d48ba4dfaaa9d.jpg

Gia: 640 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

9ae1a091863020a56f8e9662707d0cd8.jpg

Gia: 630 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

081b3d86f90183320ec2f409eace76c9.jpg

Gia: 620 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

4f3a249e90e6c8b135a067cdc60c09c3.jpg

Gia: 610 Triệu - Diện tích : 101 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

e49739cd8f8a353ecc0c2195a56f64fd.jpg

Gia: 310 Triệu - Diện tích : 103 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

c26f1d56920376d0dcff97ad18c093bc.jpg

Gia: 310 Triệu - Diện tích : 103 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

57cbb35b0a5f992040c451455acc9a77.jpg

Gia: 620 Triệu - Diện tích : 102 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

67ce21f141ab9170142d5104c6446a1f.jpg

Gia: 615 Triệu - Diện tích : 103 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

ea750ab02f47880275192d8745ecf1b6.jpg

Gia: 610 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

fdad76844f0051f6e4c2f10fe7e74927.jpg

Gia: 1.2 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

5b063072d0dfd9e8b17793405d953904.jpg

Gia: 780 Triệu - Diện tích : 103 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

f71311dcb631f8d639e1012e9296c444.jpg

Gia: 780 Triệu - Diện tích : 103 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

99ca50ce1d89043094135be23bf08ebe.jpg

Gia: 640 Triệu - Diện tích : 103 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

da65f7427c02b61dff6234085ad9cc1b.jpg

Gia: 600 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

7e60b2645ca68367087639c712aebcb3.jpg

Gia: 600 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

d7aaa6075271c64852cd6a55516af2d6.jpg

Gia: 1.3 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

99e593d418a437693c8a838f5f0a660d.jpg

Gia: 1.2 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

27f97fa9cd68f5b2a8010c3e62b5c4e4.jpg

Gia: 1200 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

a93a6a2471538e7ce559179c7853d79b.jpg

Gia: 700 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

25d5115296703df81fad511e3655dacf.jpg

Gia: 600 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2