Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Huyện Bình Chánh

Gia: 7 Tỷ - Diện tích : 3400 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

Gia: 10.3 Tỷ - Diện tích : 307 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

Gia: 1.6 Tỷ - Diện tích : 85 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

Gia: 3.4 Tỷ - Diện tích : 115 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

Gia: 1.6 Tỷ - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

e7c41a5046c57eda8c5d496518c280e2.jpg

Gia: 450 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

891c5b363bbedf8459b964c8ea9a482e.jpg

Gia: 250 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

25f1505b26e477a69ec513d0c639b49e.jpg

Gia: 17 Tỷ - Diện tích : 147 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

Gia: 250 Triệu - Diện tích : 72 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

01a4e501e72f0894095c3804ee93d17b.jpg

Gia: 230 Triệu - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

51fd1c2ae5f3137469c6ad5529174fa9.jpg

Gia: 230 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

Gia: 1.5 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

Gia: 2 Tỷ - Diện tích : 127.5 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

a30637a5f14a732b4d2d2a38af57d75a.jpg

Gia: 2.1 Tỷ - Diện tích : 92

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

Gia: 2.2 Tỷ - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

Gia: 2.67 Tỷ - Diện tích : 135

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

3ce45ce36457fe60f914cabcaea62593.jpg

Gia: 9000000 Triệu/m2 - Diện tích : 1968 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

8b70a36e3354a776aae64dad1f86f6eb.jpg

Gia: 9 Triệu/m2 - Diện tích : 1968 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

6c388be262dc27e896b0d413cf83e46c.jpg

Gia: 1.55 Tỷ - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

Gia: 15 Tỷ - Diện tích : 1344 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

1e635adbe8648079bd0c64d474d3e752.jpg

Gia: 5 Triệu - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

Gia: 3.2 Tỷ - Diện tích : 143 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

Gia: 16.5 Triệu - Diện tích : 82 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

70db2a563101fd9b552b07d21179e40e.jpg

Gia: 31500 Triệu - Diện tích : 4500 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

9e1a2a39a47a8352849b92a84243894b.jpg

Gia: 680 Triệu - Diện tích : 105

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

Gia: 680 Triệu - Diện tích : 105

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

24d0ed694e96dba4ce76105e431c3a8c.jpg

Gia: 8.5 Triệu/m2 - Diện tích : 130

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

Gia: 2200 Triệu - Diện tích : 260 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

Gia: 1050 Triệu - Diện tích : 175 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

Gia: 780 Triệu - Diện tích : 130

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

Gia: 1.25 Tỷ - Diện tích : 80

Loại hình: Đất

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

Gia: 625 Triệu - Diện tích : 105 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

Gia: 870 Triệu - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

Gia: 23 Triệu/m2 - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

Gia: 21.8 Triệu/m2 - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 108

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

Gia: 220 Triệu - Diện tích : 14 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

Gia: 220 Triệu - Diện tích : 14 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

Gia: 220 Triệu - Diện tích : 12 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

Gia: 220 Triệu - Diện tích : 12 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

9357bf0a1b0fcaaef72486cdef163e8f.jpg

Gia: 250 Triệu - Diện tích : 5 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

5a5bdf70b352d409566c9eff920f702b.jpg

Gia: 700 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

Gia: 1.1 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

Gia: 1 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

0e7117b67a646f73627e25512dc1897c.jpg

Gia: 550 Triệu - Diện tích : 105 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

1789b68e9a8b764b7d0914c2f71d56aa.jpg

Gia: 1.2 Tỷ - Diện tích : 102 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

17c8a3a0c43fd496d12d6fe5cce36fdb.jpg

Gia: 550 Triệu - Diện tích : 108 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

12b6e50801084cc70a928822ba0f5de9.jpg

Gia: 595 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

e8f05afb6252cfe0ba936986ccefb0dc.jpg

Gia: 1.2 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Huyện Bình Chánh-Hồ Chí Minh

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2