Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

DỰ ÁN NHÀ ĐẤT NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full House môi trường sống lý tưởng quận Bình Tân

Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

Nhà đất cần bán Quận Bình Tân

4c0edd978229ca7b23d38a41fe70c0ac.jpg

Gia: 1.32 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

f5d6e718c9c5ff54df1d2648f0eec9b7.jpg

Gia: 1.26 Tỷ - Diện tích : ...

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

43eae7801d6874ba72680e71fa27176c.jpg

Gia: 1.3 Tỷ - Diện tích : 36 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

c044e829804c6da3aa6d8e98368a9af5.jpg

Gia: 1 Tỷ - Diện tích : 28

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

26d38dce76d6ac9b1761b723342e2232.jpg

Gia: 3.2 Tỷ - Diện tích : 64 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

37b965521fc18e8ec086c4f1002be268.jpg

Gia: 1.85 Tỷ - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

6515f3b26cb9d189cac474569106ae10.jpg

Gia: 1.02 Tỷ - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

92f8fa143c890052125edb4a65595673.jpg

Gia: 1.35 Tỷ - Diện tích : 33 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

3e9ccfb70c3938d8c1f28bcab5d33e1a.jpg

Gia: 1.6 Tỷ - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

e2faf34f8a399a519431feada467503a.jpg

Gia: 1.3 Tỷ - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

43785d50fa03c050612b7ce5ca1a9e70.jpg

Gia: 3.5 Tỷ - Diện tích : 108 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

8f98a71cd33bf4049e2702681cdf9001.jpg

Gia: 1.75 Tỷ - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

662b350cfc3b247392ef93850e8fe20b.jpg

Gia: 1.6 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

f31c9dd7313844a3b1914d8dd2c02485.jpg

Gia: 1.5 Tỷ - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

cba25015fd2f75afbe43ff682ec23bc0.jpg

Gia: 2.48 Tỷ - Diện tích : 48

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

e5970c1833c426e45f27d0d9a260a250.jpg

Gia: 2.1 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

Gia: 2.15 Tỷ - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

721d85165d8dc3c67de49264c1528adf.jpg

Gia: 2.25 Tỷ - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

fbe67c39821e73e1331127300db0e7c5.JPG

Gia: 420 Triệu - Diện tích : 20 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

8d3937abe2c9bd4e05d289107f8ed806.jpg

Gia: 280 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

f50527ee650f1abdf2c235f284bb1d3a.jpg

Gia: 280 Triệu - Diện tích : ...

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

be5a7ab5c3a432e008d3fb57d0ad87da.jpg

Gia: 1.39 Tỷ - Diện tích : ...

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

f8e9a25ea5d473865902b2e52d9bb802.jpg

Gia: 1.39 Tỷ - Diện tích : ...

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

7593e178f0ddf7edacc44b8a89a6bf8c.jpg

Gia: 1.1 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

d2b10312aff086842b7122708fbe1ea6.jpg

Gia: 2550 Triệu - Diện tích : 67 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

4b2102e63a7715a99671472ce211fb53.jpg

Gia: 1.67 Tỷ - Diện tích : 88

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

01d49bfa678d0be7508c4a761303b4d7.jpg

Gia: 1.5 Tỷ - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

Gia: 3200 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

Gia: 2500 Triệu - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

Gia: 3400 Triệu - Diện tích : 119 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

2af1588f6f94c0e34ea44420433a10e5.jpg

Gia: 1.15 Tỷ - Diện tích : 32 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

df85e48041bd2db96b5ae9b2ede72aa4.jpg

Gia: 2.8 Tỷ - Diện tích : 640 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

54a45d76969380f098186adb418e98b5.jpg

Gia: 1.4 Tỷ - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

a1d3db29a7942a7241f93d1137bf825e.jpg

Gia: 1.5 Tỷ - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

98a211a4cb780af722d3f134debbf6e1.jpg

Gia: 1.5 Tỷ - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

0a0e6ac08dafdb00a37611b5983ffb2b.jpg

Gia: 2.1 Tỷ - Diện tích : 72 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

c30b6853e67452f0d915a5dd55ca59b0.jpg

Gia: 1.88 Tỷ - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

a05e8d277b1dd2f0777e7ef0c8634856.jpg

Gia: 40 Tỷ - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

da699836bd204f0e19a6e1879510507a.jpg

Gia: 2.15 Tỷ - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

832ec98c16851a47e90f3db2688ca2c4.jpg

Gia: 1.52 Tỷ - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

393d09b0b1de3139162d4ffd1ecc77b6.jpg

Gia: 1.32 Tỷ - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

6a2d24df09f5507e3a31be6ba0580de7.jpg

Gia: 3.1 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

eaffebbe09e35292ba8ef2c3200781ba.jpg

Gia: 870 Triệu - Diện tích : 27 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

5e7b0b836d575a1026df8cac9a817944.jpg

Gia: 1.72 Tỷ - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

74a8f0da292a70211826726f5c0407bd.jpg

Gia: 64 Tỷ - Diện tích : 64 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

3aa4646a1d574d50ffa1e90d4e17abd8.jpg

Gia: 3 Tỷ - Diện tích : 64 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

Gia: 1.3 Tỷ - Diện tích : 36 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

2373a3f56d1d3bad7798244beb8d88e0.jpg

Gia: 1.55 Tỷ - Diện tích : 41 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

a452804521650adc341e31513b4348c4.jpg

Gia: 850 Triệu - Diện tích : 18 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

1b5cdb8f66795761b5237275ccc06707.jpg

Gia: 1.3 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô