Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

DỰ ÁN NHÀ ĐẤT NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full House môi trường sống lý tưởng quận Bình Tân

Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

Nhà đất cần bán Quận Bình Tân

e127e6f6ca501b96d4f235fd24e66c1d.jpg

Gia: 1.4 Tỷ - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

c9e4ed98d96d398659cab26817d33b76.jpg

Gia: 1.6 Tỷ - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

32fbb2015d8555fae2e4fa8e5f20058d.jpg

Gia: 33 Tỷ - Diện tích : 33 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

Gia: 1.2 Tỷ - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

45bd4ff72eb3ca5209bdce78371cadb2.jpg

Gia: 2.8 Tỷ - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

Gia: 1660 Triệu - Diện tích : 65 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

8a54d4cba1ab96c0a862c8211ea59812.jpg

Gia: 750 Triệu - Diện tích : 55 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

Gia: 2.98 Tỷ - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

9e0535fa0802dd2ea5d928e3ea6acff8.png

Gia: 750 Triệu - Diện tích : 55 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

293ac679f9c97fe2e2bb9f74b8653df1.jpg

Gia: 500 Triệu - Diện tích : 41

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

6c96a94454fd2a38bb996cb6fdfaff12.jpg

Gia: 250 Triệu - Diện tích : 41

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

Gia: 12500000000 Tỷ - Diện tích : 360 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

41528deb2bac7cb37d1a2de2e49fc6c0.jpg

Gia: 868 Triệu - Diện tích : 55 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

Gia: 868 Triệu - Diện tích : 57 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

Gia: 868 Triệu - Diện tích : 57 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

2a2e68cfa57adc5ca3d1ae10d658204b.jpg

Gia: 868 Triệu - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

754a9c3b532c47c8d860c26480ea15d3.jpg

Gia: 868 Triệu - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

092bdbe70e91d8e8a8298fdbbb1ad03b.jpg

Gia: 22 Triệu/m2 - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

0e097a85513df86a123f0ca820719874.jpg

Gia: 22 Triệu/m2 - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

6704deb02e6328442eb1739ef58f090c.jpg

Gia: 2.2 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

d3aae16791a73deac1976256fa137513.jpg

Gia: 2.2 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

a9b986b37980a4218cdc27125818a14d.jpg

Gia: 2.2 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

e83d4d069dc23378fdf4406bb1d949b5.jpg

Gia: 1.57 Tỷ - Diện tích : 32 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

845c467738cd76ee91b080fa4cdb7d03.jpg

Gia: 4.2 Tỷ - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

6986cae8b5b6673e03f3502bacd34db8.jpg

Gia: 4.2 Tỷ - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

808ac06089a713f3de202a5989c18df2.jpg

Gia: 4.2 Tỷ - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

Gia: 4.2 Tỷ - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

c9442c903f37d301aeec7855cf0dc17c.jpg

Gia: 11 Tỷ - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

Gia: 4.1 Tỷ - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

3c77ebf1d77a33c54953a5e3076c3f63.jpg

Gia: 2350 Triệu - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

a09b51dc0870de85ffeded043af5398c.jpg

Gia: 10.5 Tỷ - Diện tích : 357 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

4eef3d98c457a96cc895b3ae88ee1f8d.jpg

Gia: 11.5 Tỷ - Diện tích : 420 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

556415b6fa07902a87ca2c7fdb5d2d51.jpg

Gia: 21 - Diện tích : 130 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

1fc789a46a2356253f9c9ff2efd4f60e.jpg

Gia: 1.6 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

121576dc7a2dab63945398b148cb39d4.jpg

Gia: 20.5 Triệu/m2 - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

aa54749434e0870cc9866edcab79cc4a.jpg

Gia: 20 Triệu/m2 - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

b3be51a0ec937ace022315aece9628ea.jpg

Gia: 1600000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

Gia: 5 Triệu/m2 - Diện tích : 160 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

a5909c47d08ece7e5c1ebac647798050.jpg

Gia: 5 Triệu/m2 - Diện tích : 160 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

39d2db9ad78e41a4958403879e99dc32.jpg

Gia: 8 Triệu/m2 - Diện tích : 160 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

Gia: 5 Triệu/m2 - Diện tích : 160 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

Gia: 2.6 Tỷ - Diện tích : 224 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

983623a6fb3b6ecdbc846582ca75f1fa.jpg

Gia: 8 Triệu/m2 - Diện tích : 160 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

Gia: 1.4 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

e0a55d30962ced567fc25783ce81ec2a.jpg

Gia: 2.6 Tỷ - Diện tích : 224 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

d1ac08bbb048ccd2289cfc9d445839ce.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 66

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

78488d73768afd79652295135606434e.jpg

Gia: 1.22 Tỷ - Diện tích : 66 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

77fab382c1874a400c7c6152b6d115e2.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 56

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

Gia: 1.22 Tỷ - Diện tích : 66 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

9ce45df0e8d156d143051b730e96e554.jpg

Gia: 5 Triệu/m2 - Diện tích : 160 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô