Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Quận Phú Nhuận

Gia: 1.979 Tỷ - Diện tích : 23 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

6020c3e0e5263b5cf8f7df860cfe1f01.jpg

Gia: 100 Tỷ - Diện tích : 471 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

Gia: 415 Triệu - Diện tích : 900 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

b0623340dcf525e782af6570bc5fb73a.png

Gia: 147 Triệu - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

Gia: 25 Tỷ - Diện tích : 250 m2

Loại hình: Khách sạn

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

Gia: 12.4 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

c287d5efe05253ad622814d6d3709968.jpg

Gia: 2 Tỷ - Diện tích : 34

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

b6fe5482d84fc3906ba4f45551f91a51.jpg

Gia: 2 Tỷ - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

5f3f162f9adb24df7b63202d8690475e.jpg

Gia: 2.25 Tỷ - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

9971d6ef5395d354d22309f1a63920f6.jpg

Gia: 2.25 Tỷ - Diện tích : 34 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

Gia: 13.9 Tỷ - Diện tích : 130 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

df7719a1400fd5625d02901e4db73fc7.jpg

Gia: 3 Tỷ - Diện tích : 19 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

Gia: 5.8 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

Gia: 4.9 Tỷ - Diện tích : 43 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

Gia: 7.2 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

Gia: 8.2 Tỷ - Diện tích : 110 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

Gia: 6.2 Tỷ - Diện tích : 64 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

Gia: 6 Tỷ - Diện tích : 76 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

7211bddb7f7623164783c55c37053b41.jpg

Gia: 6.5 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

413eff30f107675567727e50a1bb4747.jpg

Gia: 7 Tỷ - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

4b04ef4815d035edc36806843e7d436a.jpg

Gia: 4 Tỷ - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

c0cd10c185ac51fc27c284983d6f0d72.jpg

Gia: 4.6 Tỷ - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

9375c1f7a49413c6d814385980987905.jpg

Gia: 5 Tỷ - Diện tích : 39 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

c96e155096ef6a68065f992ce0f95e92.jpg

Gia: 157 Triệu/m2 - Diện tích : 136 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

0ad93d68321ce6682537786fdf347572.jpg

Gia: 21 Tỷ - Diện tích : 85 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

a072db11f60dd03270ee6592c204c9a1.jpg

Gia: 5.9 Tỷ - Diện tích : 37 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

5a696b85bf0ab96a1e22ed27860e7d20.jpg

Gia: 6.7 Tỷ - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

8cff589e878893ad52d5e09db1f4d2fb.jpg

Gia: 5 Tỷ - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

d2567b06f56882684148464306de0b43.jpeg

Gia: 8 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

Gia: 5.5 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

95eaa51554c33094cbef2545def4dcdc.jpeg

Gia: 6.85 Tỷ - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

b1b3457a5b5454b5c7fcc9fe81596983.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

546c29e54ef286570f9b0c04916e0484.jpg

Gia: 5.4 Tỷ - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

4ad125a0cf02dc5d11cd8364563e8818.jpg

Gia: 4.9 Tỷ - Diện tích : 38 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

bac7505a2a1d044868f4da50befb5b8c.jpg

Gia: 4.4 Tỷ - Diện tích : 37 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

9658c45e9fcce6dac72cbb1910811814.jpg

Gia: 5.6 Tỷ - Diện tích : 38 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

7b519caf2fd75d863db2790416575ff1.jpg

Gia: 6.5 Tỷ - Diện tích : 45 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

92468abaee63809223f915baa138a3cb.jpg

Gia: 4.4 Tỷ - Diện tích : 28 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

Gia: 6.5 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

Gia: 6.3 Tỷ - Diện tích : 64 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

30806f07cda4422e5cafe668008e4321.jpg

Gia: 6.7 Tỷ - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

1c7f1915054aa439bb80311444f54c8d.jpg

Gia: 5.5 Tỷ - Diện tích : 36

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

Gia: 11 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

66430617330147a5246001cf0593fa52.jpeg

Gia: 9.5 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

23dc9b21777f952ffd2573d5ea787d24.jpg

Gia: 5.8 Tỷ - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

Gia: 60 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

Gia: 4000000000 Tỷ - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

Gia: 4000000000 Tỷ - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

Gia: 21.5 Tỷ - Diện tích : 140 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

Gia: 14 Tỷ - Diện tích : 65 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2