Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

DỰ ÁN NHÀ ĐẤT NỔI BẬT

Dự án căn hộ chung cư Opal Riverside Bình Triệu quận Thủ Đức

Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

Nhà đất cần bán Quận Thủ Đức

a1684b379f51846d0de5be5ab1bb3dbb.jpg

Gia: 9500 Triệu - Diện tích : 176 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

8f3050c7d292f20470cb45c8703950be.jpg

Gia: 1.1 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

4062fa65573b473546d83e75e499b278.jpg

Gia: 4300 Triệu - Diện tích : 99 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

3c5bd4e3a9611eab3f941739502f5421.jpg

Gia: 12500 Triệu - Diện tích : 95 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

Gia: 2600 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

edac3972cd46da40eb41e9fac1ee8ba8.jpg

Gia: 5300 Triệu - Diện tích : 171 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

Gia: 29 Triệu/m2 - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

Gia: 2700000000 Tỷ - Diện tích : 86 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

89a44c7f0965aa3e51ab3ab6d950ac09.jpg

Gia: 1.6 Tỷ - Diện tích : 67

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

c0b50a8a0624808b7855014460071af9.jpg

Gia: 1.8 Tỷ - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

Gia: 40 Triệu/m2 - Diện tích : 53 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

Gia: 1.9 Tỷ - Diện tích : 75

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

Gia: 28 Triệu/m2 - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

554f06af6af3003b5cea76a72db7fd11.jpg

Gia: 24 Tỷ - Diện tích : 500 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

ddc8c924ad277274a94b80d7c2ae9d50.jpg

Gia: 4 Tỷ - Diện tích : 73 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

Gia: 2.6 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

61681676bf61219374fdc53af95cb599.jpg

Gia: 4450 Triệu - Diện tích : 190 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

0af627d220215c912f1e1a4c8371533f.jpg

Gia: 5200 Triệu - Diện tích : 99 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

4d438bd0bf15ec6705b3bea837e53e4e.jpg

Gia: 7600 Triệu - Diện tích : ...

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

c085155b71d32a555aeb93ebd7eb1c32.jpg

Gia: 12 Tỷ - Diện tích : 357 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

7be908c6786997ddd465975acc2205f2.jpg

Gia: 11 Tỷ - Diện tích : 149 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

667006f1078a72d89f7ab6042a85a413.jpg

Gia: 2500 Triệu - Diện tích : 55 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

b9b2d66578acd79228db3ac4e02157dd.jpg

Gia: 7800 Triệu - Diện tích : 172 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

Gia: 1.2 Tỷ - Diện tích : 80

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

Gia: 1.2 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

220d411340464f3815eee49da438b0eb.jpg

Gia: 17200 Triệu - Diện tích : 387 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

b5daaefb04a047d18ed3374410de9e71.jpg

Gia: 7200 Triệu - Diện tích : 235 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

8305161d2a098a908ab4bcb6557943ca.jpg

Gia: 8 Tỷ - Diện tích : 78 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

04d7d515a70d91af764afa0014bc5307.jpg

Gia: 4200 Triệu - Diện tích : 96 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

67dd5f1cc50bbf3dc6d9576fa5ab21d0.jpg

Gia: 6500 Triệu - Diện tích : 128 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

5ed4f14c3cd7a8f26bab2a96fdd04bc1.jpg

Gia: 2900 Triệu - Diện tích : 44 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

a68a0bf6788e745970ddcddfbd7502d9.jpg

Gia: 3750 Triệu - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

dd9a8eee44ad8f5141d68d4c37717a48.jpg

Gia: 7300 Triệu - Diện tích : 95 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

4165385de4178522c121e3b1db696ca9.jpg

Gia: 2650 Triệu - Diện tích : 57 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

cff93b7e5e37d642ae954cfc979e4cc6.jpg

Gia: 54 Tỷ - Diện tích : 353 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

cc1298e8e6b78bad19249d031a917055.jpg

Gia: 3620 Triệu - Diện tích : 86 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

c4a919dfd2945c40051dfa85af16f28b.jpg

Gia: 3450 Triệu - Diện tích : 125 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

46eb1841a1dd51e0e0a00c04d28e2ab5.jpg

Gia: 5500 Triệu - Diện tích : 77 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

417ce4d65c9c5db2fb1e14b69d593058.jpg

Gia: 20 Tỷ - Diện tích : 540 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

a8afa11063f29f3f85f6d7ca582142d0.jpg

Gia: 5900 Triệu - Diện tích : 78 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

220854b71606c774f5d243268286d6f1.jpg

Gia: 4300 Triệu - Diện tích : 171 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

db07cd9b65c020420a2714e628687a4a.jpg

Gia: 3300 Triệu - Diện tích : 62 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

b6c1416ad89283506fc2f7f5be021133.jpg

Gia: 3950 Triệu - Diện tích : 62 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

0f1c123ff2c80388ee23fa19f247138e.jpg

Gia: 6200 Triệu - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

7e9eae0175ade721805a75e60b14d372.jpg

Gia: 2700 Triệu - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

48c109589dcf9b4f8cc84c92d28aa143.jpg

Gia: 4 Tỷ - Diện tích : 104 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

f48ded170d898055da50fb9f0c2efc31.jpg

Gia: 3 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

1e57611af1aef7118617e769876fcb1e.jpg

Gia: 4800 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

2f5a855eab5b3a9ab0e3db460519d1b2.jpg

Gia: 27 Tỷ - Diện tích : 216 m2

Loại hình: Khách sạn

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

Gia: 1.7 Tỷ - Diện tích : 85 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2