Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Quận Bình Thạnh

2942608ccf8c0825f5cccfe6c672448f.jpg

Gia: 6700 Triệu - Diện tích : 127 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

Gia: 23 Triệu/m2 - Diện tích : 65 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

c239e53e6ad84ba783fa9432122c4a0a.jpg

Gia: 1600000000 Triệu - Diện tích : 62 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

Gia: 3.4 Tỷ - Diện tích : ...

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

Gia: 1500 Triệu - Diện tích : 65 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

Gia: 4 Tỷ - Diện tích : 87 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

Gia: 26 Triệu/m2 - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

Gia: 5.5 Tỷ - Diện tích : 72 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

Gia: 10 Tỷ - Diện tích : 105 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

Gia: 3.7 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

Gia: 13.8 Tỷ - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

Gia: 4.2 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

Gia: 3.3 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

Gia: 4.5 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

Gia: 4.5 Tỷ - Diện tích : 77 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

Gia: 3.8 Tỷ - Diện tích : 3.8

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

Gia: 3.4 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

Gia: 5 Tỷ - Diện tích : 80

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

Gia: 2.45 Tỷ - Diện tích : 52.4 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

Gia: 4.2 Tỷ - Diện tích : 60

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

ac648d053b24ed0049a983aff984539b.jpg

Gia: 3.6 Tỷ - Diện tích : 72 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

Gia: 27 Triệu/m2 - Diện tích : 110 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

148a3045fed89095a5aeb75a29ac8fad.jpg

Gia: 1.6 Tỷ - Diện tích : 64 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

f6c8fcbbe5181bca9bc82c3b2f312fcd.jpg

Gia: 1.6 Tỷ - Diện tích : 62 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

Gia: 2.8 Tỷ - Diện tích : 96 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

Gia: 6.3 Tỷ - Diện tích : 101 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 68

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

Gia: 1.3 Tỷ - Diện tích : 68 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

Gia: 1.3 Tỷ - Diện tích : 68

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

Gia: 1.3 Tỷ - Diện tích : 68

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

Gia: 4.4 Tỷ - Diện tích : 72 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

Gia: 25 Triệu/m2 - Diện tích : 64 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

941f8c0397a7d9501ed467f499df0896.jpg

Gia: 3.4 Tỷ - Diện tích : 68 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

Gia: 3.8 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

cd708a7bbee3db57c2378c64011550cf.jpg

Gia: 2.5 Tỷ - Diện tích : 190 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

Gia: 6.6 Tỷ - Diện tích : 88 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

aff22ced60304a8727900714416e8a44.jpg

Gia: 12 Tỷ - Diện tích : 353

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

f51d083432b894c2a19ac146aefe9e44.jpg

Gia: 1.3 Tỷ - Diện tích : 27.17 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

Gia: 5.2 Tỷ - Diện tích : 171 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

Gia: 10.3 Tỷ - Diện tích : 309 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

Gia: 1.6 Tỷ - Diện tích : 36.45 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

Gia: 4.3 Tỷ - Diện tích : 66 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

Gia: 3.7 Tỷ - Diện tích : 78.5 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

Gia: 3.6 Tỷ - Diện tích : 76.6 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

Gia: 1.957 Tỷ - Diện tích : 46.6 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

Gia: 1.986 Tỷ - Diện tích : 47.3 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

Gia: 1.587 Tỷ - Diện tích : 37.8 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

Gia: 5.2 Tỷ - Diện tích : 171 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

Gia: 3.45 Tỷ - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

Gia: 8 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2