Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Quận Bình Thạnh

fd8ac2e3dd1ae1936fe36d765395f088.jpg

Gia: 6.86 Tỷ - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

33ccb935e90953e674198a133a5a0b61.jpg

Gia: 12.6 Tỷ - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

d167fa6ad6bb72f6f7e86df84873c061.png

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Các loại khác

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

Gia: 5.8 Tỷ - Diện tích : 122 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

cd75299ab64c2e2165cf26c8b075b3fa.jpg

Gia: 2.8 Tỷ - Diện tích : 91.8 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

9d42e92cf1f9b7027c3ccf6001fdd074.jpg

Gia: 4.3 Tỷ - Diện tích : 64 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

47c8e7b4bc4479b2927442ff2530f564.jpg

Gia: 1.6 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

Gia: 6.8 Tỷ - Diện tích : 58 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

Gia: 4.6 Tỷ - Diện tích : 41 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

43616cfaaa1092a84ba03bb3bcb0890e.jpg

Gia: 3.9 Tỷ - Diện tích : 21 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

Gia: 7600 Triệu - Diện tích : 42 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

c64909675d7a0004068d502b72916fb7.jpg

Gia: 4.4 Tỷ - Diện tích : 36 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

db7fc57be16d4e02feee7b862350783f.jpg

Gia: 5.8 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

Gia: 6.2 Tỷ - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

Gia: 8.5 Tỷ - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

Gia: 3.45 Tỷ - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

Gia: 3.9 Tỷ - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

Gia: 3.45 Tỷ - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

Gia: 3.45 Tỷ - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

Gia: 3.45 Tỷ - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

Gia: 5 Tỷ - Diện tích : 63

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

Gia: 4.8 Tỷ - Diện tích : 64 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

Gia: 3.45 Tỷ - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

Gia: 3.45 Tỷ - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

Gia: 3.45 Tỷ - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

Gia: 3.45 Tỷ - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

Gia: 3.45 Tỷ - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

Gia: 3.45 Tỷ - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

Gia: 3.45 Tỷ - Diện tích : 30

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

ad8e981b4530d79f01afa068ffa391a4.jpg

Gia: 25.5 Tỷ - Diện tích : 259 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

0239717a7eafb8a74d1357aa4ee0c4f1.jpg

Gia: 3.6 Tỷ - Diện tích : 36 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

91d322f82735a3938aaa4163737ea27b.jpg

Gia: 2.9 Tỷ - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

Gia: 6.3 Tỷ - Diện tích : 63 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

3540fc347f683dda6e4f07bfe8300841.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

5f5e02cafa8b8fdf194aea002e7733e5.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Các loại khác

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

d3735038063dbcbe1e2db4597462c65d.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

10ab18bb9e2796e9875349b16570d4c1.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

85069da064e5330b855d5d7440496e90.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

b69d263fad0ead7607f4eb0800ff6af0.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Các loại khác

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

8bbc1299ddcaf2429e72dbd11887bf63.jpg

Gia: 4.8 Tỷ - Diện tích : 71 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

02ed3505853e76c8b0b1a085c2536f48.jpg

Gia: 4.8 Tỷ - Diện tích : 72 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

Gia: 4.7 Tỷ - Diện tích : 64 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

Gia: 27 Tỷ - Diện tích : 250 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

Gia: 4.9 Tỷ - Diện tích : 75

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

Gia: 3 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

Gia: 5.2 Tỷ - Diện tích : ...

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

Gia: 16.5 Tỷ - Diện tích : 320 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

Gia: 4.7 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

Gia: 4.9 Tỷ - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2