Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Quận 11

Gia: 4.9 Tỷ - Diện tích : 45 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

Gia: 4.3 Tỷ - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

Gia: 4.05 Tỷ - Diện tích : 70

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

d9ca361521b41cadecfe5627650f0292.jpg

Gia: 1.8 Tỷ - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

3bb57a8b87e19f04273255f68c247d6e.jpg

Gia: 1.4 Tỷ - Diện tích : 31 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

ae8713ece98edf9c95cabd70520738ea.jpg

Gia: 1.4 Tỷ - Diện tích : 31 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

08ddb0e7ddd2423698f6f06b7427ca40.jpg

Gia: 1.3 Tỷ - Diện tích : 31 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

32b7512e4435a6a835e274b367f0fece.jpg

Gia: 1.8 Tỷ - Diện tích : 41 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

0ec69e58f67a6b800da945f31b74d3c9.jpg

Gia: 1.3 Tỷ - Diện tích : 41 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

7e9fb2e61c278fce24ba52fb2d13f1fb.jpg

Gia: 1.8 Tỷ - Diện tích : 41 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

db1006898f2f153db4368030e1f7fbbb.jpg

Gia: 4.2 Tỷ - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

dede578e4c9278179fc3585e527bfc2e.jpg

Gia: 4.3 Tỷ - Diện tích : 47 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

7584a508f219b9fce43a004d8999900f.jpg

Gia: 4.2 Tỷ - Diện tích : 47 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

3e396178d6bb5ca6c6cd52077add9abb.jpg

Gia: 6.9 Tỷ - Diện tích : 76 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

613e0b19ac0b5d8cb734807102c79e89.jpg

Gia: 4.2 Tỷ - Diện tích : 47 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

7d89a8b60277af1505ef64b2a08b67f8.jpg

Gia: 4.2 Tỷ - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

f52731d5b1100204990e36598f7f6c00.jpg

Gia: 4.2 Tỷ - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

1aace2bf620e2577b926274b6e9aacad.jpg

Gia: 4.2 Tỷ - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

7d80d38afcc855a904b2a96a90a8a07a.jpg

Gia: 4.25 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

48a2c8cd0e25ba9f60149fa329c982bb.jpg

Gia: 1.55 Tỷ - Diện tích : 85 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

Gia: 2.95 Tỷ - Diện tích : ...

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

aae5e4f4dfdf88fbc664007a2cf7489f.jpg

Gia: 195 Triệu - Diện tích : 64 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

real-gia-cuc-re-gia-750-trieu-hem-247-11-pr6447528-0.jpg

Gia: 750 Tỷ - Diện tích : 26.25 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

real-mt-noi-bo-8m-dt-4-x-1-1-lau-gia-2-ty-pr6125059-0.jpg

Gia: 2.3 Tỷ - Diện tích : 44.2 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

real-can-tien-gap-tien-xay-moi-hem-xe-hoi-73m2-gan-cho-binh-thoi-pr6545879-0.jpg

Gia: 2.8 Tỷ - Diện tích : 72.75 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

real-4m-x-16-7m-hem-xe-hoi-8m-1-lung-2-lau-pr6523191-0.jpg

Gia: 3.75 Tỷ - Diện tích : 66.8 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

real-1-lau-that-hem-5m-x-1m-gia-1-8-ty-pr6523104-0.jpg

Gia: 1.8 Tỷ - Diện tích : 46 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

real-5-x-14m-hem-247-q-11-1-tret-1-lau-gia-ty-pr6430056-0.jpg

Gia: 2 Tỷ - Diện tích : 44 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

Gia: 3.95 Tỷ - Diện tích : 84.8 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

Gia: 1.8 Tỷ - Diện tích : 45.5 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

real-8m-x-10-6m-hem-xe-tai-10m-tien-kinh-doanh-pr6493104-0.jpg

Gia: 3.95 Tỷ - Diện tích : 84.8 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

real-o-lien-1-lau-that-5m-x-11-4m-hem-xe-tai-6m-p-q11-pr6490436-0.jpg

Gia: 2.23 Tỷ - Diện tích : 39.9 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

real-mt-noi-bo-8m-dt-5-x-11-5-gia-2-85-ty-pr6415822-0.jpg

Gia: 2.85 Tỷ - Diện tích : 40.25 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

real-hem-xe-ba-gac-dien-tich-0m2-gia-1-5-ty-11-pr6463661-0.jpg

Gia: 1.5 Tỷ - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

real-can-thich-hop-cho-nguoi-doc-than-hoac-moi-lap-gia-dinh-pr6450909-0.jpg

Gia: 950 Triệu - Diện tích : 23.43 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

real-can-gap-tien-xay-moi-hem-xe-hoi-gan-cho-binh-thoi-pr6442319-0.jpg

Gia: 2.8 Tỷ - Diện tích : 72.75 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

real-can-1-can-duc-nho-ngay-trung-tam-11-chu-quyen-hong-chinh-chu-pr6429775-0.jpg

Gia: 500 Triệu - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

real-o-lien-moi-xay-co-2-phong-ngu-2-wc-hem-gia-1-5-ty-pr6423484-0.jpg

Gia: 1.5 Tỷ - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

real-duc-that-1-lau-2pn-2wc-hem-46m2-gia-1-8-ty-pr6416704-0.jpg

Gia: 1.8 Tỷ - Diện tích : 45.5 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

real-can-gap-hem-xe-hoi-tret-lau-gia-1-7ty-p-q-11-pr6404947-0.jpg

Gia: 1.7 Tỷ - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

real-o-lien-1-tret-1-lau-that-hem-xe-tai-6m-gan-truong-hoc-nguyen-van-phu-pr6391193-0.jpg

Gia: 2.23 Tỷ - Diện tích : 39.9 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

real-moi-xay-1-lung-2-lau-66-8m2-tang-noi-that-hem-xe-hoi-p3-q11-pr6391092-0.jpg

Gia: 3.75 Tỷ - Diện tích : 66.8 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

c458e4983c3a3080ab3c364c3aa42929.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 74 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

46fef4544549e52ef0f08b420692d0c3.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 74 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

b0edfb894d341373da271aee93ab463c.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 74 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

ecadbc1e51d5f3cc69815dea0c889cdd.jpg

Gia: 22000000000 Triệu - Diện tích : 105 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

b91a13cc537eed5c60eb4d349f877dd9.jpg

Gia: 22000000000 Triệu - Diện tích : 105 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

d53c41946bb5c7dff7c494c42d33c445.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

415f1f597422fbf5aed590ee7fd2543c.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 72 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

4ffcf59d75438049f3ce5ce8b00d9fb2.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 72 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2