Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Quận 11

67752f4c8db178d8646035106b14fd0b.jpg

Gia: 1.3 Tỷ - Diện tích : 29 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

Gia: 4.5 Tỷ - Diện tích : 46

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

Gia: 5.65 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

7a144ff7706c0b95db1307172a922863.jpg

Gia: 5.6 Tỷ - Diện tích : 42 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

06aebf26ba1f3b5b543eb1d4808adb33.jpg

Gia: 4.9 Tỷ - Diện tích : 47 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

fe07dc024af8050f447144c492774006.jpg

Gia: 3 Tỷ - Diện tích : 38 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

Gia: 6 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

Gia: 9.1 Tỷ - Diện tích : 85

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

Gia: 9.5 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

0a8e6561289cda2ef02dd90a41467364.jpg

Gia: 5.65 Tỷ - Diện tích : 44 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

36d1df3f8b57d9b68075e6266741c9a6.jpg

Gia: 2.5 Tỷ - Diện tích : 32

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

47be004733d1404ca5ed0db2de26d495.jpg

Gia: 4.2 Tỷ - Diện tích : 42 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

b82c04d8f8a83083d82b4c876500b52c.jpg

Gia: 4.3 Tỷ - Diện tích : 44 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

0494e5c928b978400fa31fbec1cc1e25.jpg

Gia: 4.4 Tỷ - Diện tích : 46 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

dd61560316f538f3284024878aad8099.jpg

Gia: 4.25 Tỷ - Diện tích : 44 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

3a4c13373a8ee11cdd3188e8a5a64fd6.jpg

Gia: 4.4 Tỷ - Diện tích : 42 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

bf90cc1e2ea59ab6b9d508d0d8345cc5.jpg

Gia: 4.3 Tỷ - Diện tích : 41 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

ff00fe0323282598d317a4237d2a09c4.jpg

Gia: 4.35 Tỷ - Diện tích : 42 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

fe9805d4ecdb6346ee0df2708a4b51cb.jpg

Gia: 4.45 Tỷ - Diện tích : 43 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

04201b035e0cd080815957b46176d60f.jpg

Gia: 4.4 Tỷ - Diện tích : 42 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

121bb136c7caa57f69376712d7ef70e7.jpg

Gia: 4.35 Tỷ - Diện tích : 41 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

eba6a763d95712d16588af18722d3e71.jpg

Gia: 4.5 Tỷ - Diện tích : 43 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

45a94fb10f179a3d494dd5431bf2dd23.jpg

Gia: 4.35 Tỷ - Diện tích : 41 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

b05f46693c92774509f5d6fc31754781.jpg

Gia: 4.1 Tỷ - Diện tích : 38 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

bb4d333566ad628288a5b6340cf42451.jpg

Gia: 4.3 Tỷ - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

f116bdd5592a5bc5c610a5b36c2f3bbb.jpg

Gia: 4.45 Tỷ - Diện tích : 42 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

93cbc1bd4126ee7e40ace1d761c012fb.jpg

Gia: 2300 Triệu - Diện tích : 34 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

e697405ef1b37aadbe535d47a26264a2.jpg

Gia: 4.35 Tỷ - Diện tích : 41 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

420b274c92876fcc55750bcfd7e336b7.jpg

Gia: 4.3 Tỷ - Diện tích : 45 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

131c386380a774daf6b99f304cb2afb0.jpg

Gia: 3.3 Tỷ - Diện tích : 37 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

d6f97413fdd18a72a7e902ebd20b20ba.jpg

Gia: 4.55 Tỷ - Diện tích : 43 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

8a32a2fdf00acb01fb906f00e36aec7b.jpg

Gia: 4.3 Tỷ - Diện tích : 41 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

2f6ab2090124350b0f933e8d0082b8d4.jpg

Gia: 4.4 Tỷ - Diện tích : 42 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

45fab9cd93273d35890ab75954fc4b7b.jpg

Gia: 4.2 Tỷ - Diện tích : 46 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

c851898423dad134a0e6f4a33ffaa524.jpg

Gia: 4.2 Tỷ - Diện tích : 43 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

a4675e0e5dec0a6b20e464749e77f138.jpg

Gia: 4.15 Tỷ - Diện tích : 44 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

6c53d256d84e4895859e248343c25beb.jpg

Gia: 4.2 Tỷ - Diện tích : 46 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

adaeb3bcefcc520de9f637eee7819b5b.jpg

Gia: 5.2 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

20749d0e8d63bc4b18b186d166be0b04.jpg

Gia: 5.05 Tỷ - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

a04895108b1958898b3ae02a27ed9168.jpg

Gia: 5.3 Tỷ - Diện tích : 49 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

ac9789d213430d77f723d77cfeba5145.jpg

Gia: 5.2 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

1aaf619598d7b8852b38d0a7d7e0b7ba.jpg

Gia: 4.99 Tỷ - Diện tích : 46 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

a2698fc9db66fb8227a88d78aabfd70a.jpg

Gia: 5.1 Tỷ - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

Gia: 4.9 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

Gia: 6.3 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

Gia: 4.9 Tỷ - Diện tích : 45 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

Gia: 4.3 Tỷ - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

Gia: 4.05 Tỷ - Diện tích : 70

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

d9ca361521b41cadecfe5627650f0292.jpg

Gia: 1.8 Tỷ - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

3bb57a8b87e19f04273255f68c247d6e.jpg

Gia: 1.4 Tỷ - Diện tích : 31 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 11-Hồ Chí Minh

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2