Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Quận 10

Gia: 4.75 Tỷ - Diện tích : 45

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

29b71a8f32732722ab2ecc13283437bd.jpg

Gia: 6.9 Tỷ - Diện tích : 72 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

dfa64a9409cabd8bf684e4cc061248ee.jpg

Gia: 3.55 Tỷ - Diện tích : 32 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

8826a8495714c4ac802ea72039e68283.jpg

Gia: 2800 Triệu - Diện tích : 29 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

3d0cdbf5428d54c54abab475d1a2736c.jpg

Gia: 5.85 Tỷ - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

031932723b5be77f0754b4a71cfa560f.jpg

Gia: 4.45 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

24be1122faef10c2eac3562a2cf1ddd4.jpg

Gia: 4.5 Tỷ - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

ea766d78ab983a2f019a72e4851f41bf.jpg

Gia: 4.4 Tỷ - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

e18a8af3682b4c74b5a5caf465eb98b4.jpg

Gia: 2.9 Tỷ - Diện tích : 34 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

75145c2b64b1856c33ff79765a6596b6.jpg

Gia: 2.7 Tỷ - Diện tích : 32 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

7a79067363d10b1299f3dd337617a835.jpg

Gia: 2.8 Tỷ - Diện tích : 33 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

Gia: 2.7 Tỷ - Diện tích : 32 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

5800b19ca471066a8cd415478ce7c9ab.jpg

Gia: 2.65 Tỷ - Diện tích : 29 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

3eebd5dee7417b9311f49752498b92e9.jpg

Gia: 3.6 Tỷ - Diện tích : 41 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

c37abd019f493998593f261615e27ecf.jpg

Gia: 3.3 Tỷ - Diện tích : 37 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

4bb0895be05ecfdb674644f73b5c6553.jpg

Gia: 3.4 Tỷ - Diện tích : 27 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

41ebf549e4ee792900681d89a6f95e5b.jpg

Gia: 3.6 Tỷ - Diện tích : 28 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

7f391d12ad744fc198d1b41cef3b2f88.jpg

Gia: 3.4 Tỷ - Diện tích : 27 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

bce76f11fff2dc85c0816ae43ea4fa77.png

Gia: 3.5 Tỷ - Diện tích : 28 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

61fe583d5ea9e1a361077573959ddca6.jpg

Gia: 2.6 Tỷ - Diện tích : 21 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

39e13a1ae14973af7e0f69d704f28fde.jpg

Gia: 3.75 Tỷ - Diện tích : 33 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

491e5b96832270f15b276469ed163b12.jpg

Gia: 4.2 Tỷ - Diện tích : 32 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

2f5a0dba85b33c51d785ab6f0d041413.jpg

Gia: 3.8 Tỷ - Diện tích : 34 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

70f76522c7531454c968bc839ac517d7.jpg

Gia: 3.6 Tỷ - Diện tích : 32 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

0fc3fece43b36b081015921a38d3b4f2.jpg

Gia: 3.55 Tỷ - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

96ac5ff8cb12ae1a5712277b7ecef215.jpg

Gia: 3.7 Tỷ - Diện tích : 32 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

265aa01162e9347eb16a27c7a5a4d0ed.jpg

Gia: 3.15 Tỷ - Diện tích : 27 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

Gia: 3.3 Tỷ - Diện tích : 28 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

436b6c2f7f88e670f018390b5d8de665.jpg

Gia: 3.5 Tỷ - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

022b40f084597d8841a286ede9433fe1.jpg

Gia: 3.1 Tỷ - Diện tích : 29 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

63ce9b25d7d9f4f146a6aaaa61689ca0.jpg

Gia: 3.42 Tỷ - Diện tích : 32 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

dd8e41a64bb05ee0409361f12182ec99.jpg

Gia: 3.45 Tỷ - Diện tích : 33 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

ad6f6432c9d76903ed32d51cd16afdd1.jpg

Gia: 3.4 Tỷ - Diện tích : 32 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

06d4ca5a7ffd8b8d87ea3d72b66ea234.jpg

Gia: 3.7 Tỷ - Diện tích : 31 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

81705dac643d6695877a1606189d5ece.jpg

Gia: 3.65 Tỷ - Diện tích : 32 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

6eade0d40d1056105ca93a3210678492.jpg

Gia: 3.6 Tỷ - Diện tích : 33 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

22deac414feaaaa8d0f5b808d1066228.jpg

Gia: 3.6 Tỷ - Diện tích : 34 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

4df02819ef616abc862822c72f1bd831.jpg

Gia: 3.8 Tỷ - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

Gia: 5.3 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

Gia: 2.6 Tỷ - Diện tích : 18 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

Gia: 3.5 Tỷ - Diện tích : 78 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

Gia: 6.5 Tỷ - Diện tích : 66 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

Gia: 6.5 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

Gia: 9.9 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

4ddd253208a7d29b320d1a87b0fd1dcc.jpeg

Gia: 6.5 Tỷ - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

Gia: 9.7 Tỷ - Diện tích : 107 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

Gia: 9000 Triệu - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

Gia: 9000000000 - Diện tích : 81

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

Gia: 5 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2