Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Quận 10

281c749328529ec6a7f7615af6dad1ce.jpg

Gia: 4.2 Tỷ - Diện tích : 42 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

1d2d0637fe829848b9ee98664e082eae.jpg

Gia: 4.1 Tỷ - Diện tích : 41 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

d42ff1aea3586b9bef1e4b5dddff126f.jpg

Gia: 4 Tỷ - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

Gia: 19.5 Tỷ - Diện tích : 90

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

Gia: 5.8 Tỷ - Diện tích : 40

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

Gia: 4.2 Tỷ - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

Gia: 8 Tỷ - Diện tích : 45 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

Gia: 11.5 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

Gia: 20 Tỷ - Diện tích : 108 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

30bd15aa0677ba8f4254cf34ffaaa776.jpg

Gia: 568 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

Gia: 12 Tỷ - Diện tích : 48

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

Gia: 8.4 Tỷ - Diện tích : 50

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

Gia: 7 Tỷ - Diện tích : 43

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

Gia: 8 Tỷ - Diện tích : 65 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

Gia: 8 Tỷ - Diện tích : 55

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

9e102c044bba0391c2c0af8220101a6a.jpg

Gia: 13 Tỷ - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

Gia: 12 Tỷ - Diện tích : 70

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

Gia: 8.5 Tỷ - Diện tích : 50

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

c6bad8a502098ec8647e62f5197b90f2.jpg

Gia: 11.5 Tỷ - Diện tích : 70

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

Gia: 12.5 Tỷ - Diện tích : 86 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

Gia: 4 Tỷ - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

0bc6d718d52686969f2cdc8799dfb585.jpg

Gia: 3 Tỷ - Diện tích : 34 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

2a316d245ccf45d767beaf68388711b1.jpg

Gia: 2.95 Tỷ - Diện tích : 36 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

Gia: 18 Tỷ - Diện tích : 99 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

Gia: 15 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

Gia: 6.5 Tỷ - Diện tích : 45 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

Gia: 10 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

Gia: 10 Tỷ - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

Gia: 14.7 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

Gia: 8.5 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

Gia: 4.75 Tỷ - Diện tích : 45

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

29b71a8f32732722ab2ecc13283437bd.jpg

Gia: 6.9 Tỷ - Diện tích : 72 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

dfa64a9409cabd8bf684e4cc061248ee.jpg

Gia: 3.55 Tỷ - Diện tích : 32 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

8826a8495714c4ac802ea72039e68283.jpg

Gia: 2800 Triệu - Diện tích : 29 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

3d0cdbf5428d54c54abab475d1a2736c.jpg

Gia: 5.85 Tỷ - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

031932723b5be77f0754b4a71cfa560f.jpg

Gia: 4.45 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

24be1122faef10c2eac3562a2cf1ddd4.jpg

Gia: 4.5 Tỷ - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

ea766d78ab983a2f019a72e4851f41bf.jpg

Gia: 4.4 Tỷ - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

e18a8af3682b4c74b5a5caf465eb98b4.jpg

Gia: 2.9 Tỷ - Diện tích : 34 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

75145c2b64b1856c33ff79765a6596b6.jpg

Gia: 2.7 Tỷ - Diện tích : 32 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

7a79067363d10b1299f3dd337617a835.jpg

Gia: 2.8 Tỷ - Diện tích : 33 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

Gia: 2.7 Tỷ - Diện tích : 32 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

5800b19ca471066a8cd415478ce7c9ab.jpg

Gia: 2.65 Tỷ - Diện tích : 29 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

3eebd5dee7417b9311f49752498b92e9.jpg

Gia: 3.6 Tỷ - Diện tích : 41 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

c37abd019f493998593f261615e27ecf.jpg

Gia: 3.3 Tỷ - Diện tích : 37 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

4bb0895be05ecfdb674644f73b5c6553.jpg

Gia: 3.4 Tỷ - Diện tích : 27 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

41ebf549e4ee792900681d89a6f95e5b.jpg

Gia: 3.6 Tỷ - Diện tích : 28 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

7f391d12ad744fc198d1b41cef3b2f88.jpg

Gia: 3.4 Tỷ - Diện tích : 27 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

bce76f11fff2dc85c0816ae43ea4fa77.png

Gia: 3.5 Tỷ - Diện tích : 28 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

61fe583d5ea9e1a361077573959ddca6.jpg

Gia: 2.6 Tỷ - Diện tích : 21 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2