Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Quận 9

095d4077ced837d6a1ed5e4da9f39b3a.jpg

Gia: 1.23 Tỷ - Diện tích : 64 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

2bbdb78138852dcc266fec43801e280e.jpg

Gia: 1.07 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

d9431d72c3073847d9f6dd7da8296a78.jpg

Gia: 1.05 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

5a2d26362cbd0672269bd091728c5ef6.jpg

Gia: 1.07 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

9652fb5612995ca0497ab22cec1ae805.jpg

Gia: 1.09 Tỷ - Diện tích : 50.5 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

5dc6738b54a64ee39a09ceeab6fc8fc4.jpg

Gia: 19 Triệu/m2 - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

57590548472d80b9e1dc9125914b51b5.jpg

Gia: 25 Triệu/m2 - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

7c8833c887ef7893a48c151fab78d916.jpg

Gia: 1.51 Tỷ - Diện tích : 59 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

5602b7123af26efe791a12aad56f1a5b.jpg

Gia: 1.23 Tỷ - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

27ed1f7772d6cea954618ab424b1804c.jpg

Gia: 1.05 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

69bf427bc016d0cbc2230d1d17d4168f.jpg

Gia: 1.07 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

8a490fd4b11adabe4db1e388223ad858.jpg

Gia: 2.02 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

4e94e94938ecf95299d173325b2e46df.jpg

Gia: 1.55 Tỷ - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

2a94ff1b6b10576892531a308b1f5a54.jpg

Gia: 3.055 Tỷ - Diện tích : 126 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

9c5a1fd7004ae956d121586d4ce2987a.jpg

Gia: 1.08 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

b7e2f60631d84d5c2a63cf3b131ef65a.jpg

Gia: 1.23 Tỷ - Diện tích : 64 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

076360e32bd581f21cfd60c6cdc74c3a.jpg

Gia: 1.07 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

5e67882d9151a212a4809d3807bc359c.jpg

Gia: 1.07 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

1353d97ac7ad78ed0977401dcbd4388c.jpg

Gia: 1.05 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

a532d2e5410d88109dbdb1e337c8979f.jpg

Gia: 1.255 Tỷ - Diện tích : 59 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

8751be091e0685866e75090a0f968472.jpg

Gia: 3.06 Tỷ - Diện tích : 126 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

61e4813a9f4b6e5438c49396b9293ac6.jpg

Gia: 1.465 Tỷ - Diện tích : 65 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

236a259c6a3ef2ba5b472317c8fcd91d.jpg

Gia: 1.23 Tỷ - Diện tích : 64 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

378c5611fb8c08f192fcf2e9e876ee07.jpg

Gia: 1.07 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

2451887119a7832af2caef53cb7c75fe.jpg

Gia: 1.05 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

1a5b4dda692825a68aa531977f2aca7a.jpg

Gia: 1.07 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

c7a1fc025ed0b4463b8b08f626be87ba.jpg

Gia: 18.4 Triệu/m2 - Diện tích : 81 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

8df26fbb409787021e5ac3af95c51287.jpg

Gia: 1.511 Tỷ - Diện tích : 59.5 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

31fafca7607b0fdf93107f43293eb46a.jpg

Gia: 1.225 Tỷ - Diện tích : 59.5 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

dbdfb2c03986cd3bf004668ffb6d5fe3.jpg

Gia: 26 Triệu/m2 - Diện tích : 62 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

e34507920efff75c96194bb0210cc593.jpg

Gia: 1.23 Tỷ - Diện tích : 64 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

08d2929e3f58182867e8ceb9252b642b.jpg

Gia: 1.23 Tỷ - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

413a3e9746a806f99f740996d03968a8.jpg

Gia: 1.23 Tỷ - Diện tích : 64 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

2b387fbeece835815d67fef182474e7e.jpg

Gia: 1.07 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

ac5293325071893673c35ff45af4888e.jpg

Gia: 1.08 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

231299d146ec1b8bd5a5bfde18ae7f60.jpg

Gia: 1.55 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

394e6377b5b9a71aea3b7afe4acdaee0.jpg

Gia: 21 Triệu/m2 - Diện tích : 64 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

23933b6c81a6de304da17e8491b34182.jpg

Gia: 1.05 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

edd4a89d0cf247394d86650e463a4586.jpg

Gia: 1.23 Tỷ - Diện tích : 64 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

0a3b2caba4bb3461f2c812fa9aa2ab30.jpg

Gia: 1.23 Tỷ - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

8879e7325767c2722d4764a3f0c90ea1.jpg

Gia: 1.23 Tỷ - Diện tích : 64 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

e63223812a9ae2cca54525cab82d15e3.jpg

Gia: 21 Triệu/m2 - Diện tích : 59.4 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

c1edbef0340abf17d808cdce3d59142b.jpg

Gia: 3.567 Tỷ - Diện tích : 161 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

072bac9ec6a3d576332d3de3a8fc0ab1.jpg

Gia: 1.5 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

ea1d61edf7293b50c425f2ae9f4beb61.jpg

Gia: 24.5 Triệu/m2 - Diện tích : 67.5 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

c76aa2dd63d5740f1947cf3c651fddf6.jpg

Gia: 1.23 Tỷ - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

eacd72384d5b5b5cda7bf7cac8e1fb10.jpg

Gia: 1.23 Tỷ - Diện tích : 64 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

bd0653fbdb7cd60c5820ef62ea426a46.jpg

Gia: 1.23 Tỷ - Diện tích : 64 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

7987e0405fabf44014bfbc75024ded29.jpg

Gia: 1.23 Tỷ - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

2926eee35be0cd8f5a108ab421d7fef3.jpg

Gia: 1.07 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2