Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Quận 9

Gia: 1.3 Tỷ - Diện tích : 80

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

a72e2a0492375ae10ace985b327e037a.jpg

Gia: 18.5 Triệu/m2 - Diện tích : 92 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

569ffa862ec4231c55c5c5e04502951c.jpg

Gia: 3.7 Tỷ - Diện tích : 85 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

7137a0476544b0be19f651c705d27f34.jpg

Gia: 18.5 Triệu/m2 - Diện tích : 92 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 18.5 Triệu/m2 - Diện tích : 92 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 18.5 Triệu/m2 - Diện tích : 92 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 18.5 Triệu/m2 - Diện tích : 92 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 18.5 Triệu/m2 - Diện tích : 92 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 18.5 Triệu/m2 - Diện tích : 92 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 18.5 Triệu/m2 - Diện tích : 92 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 18.5 Triệu/m2 - Diện tích : 92 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 18.5 Triệu/m2 - Diện tích : 92 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 18.5 Triệu/m2 - Diện tích : 92 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 18.5 Triệu/m2 - Diện tích : 92 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 18.5 Triệu/m2 - Diện tích : 92 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 1.76 Tỷ - Diện tích : 92 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

4c455482d2742c8d6f3bf87cf0e1cb5c.jpg

Gia: 2.1 Tỷ - Diện tích : 148 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

edbcb88e7549aa4597755d4018e86bf5.gif

Gia: 1.48 Tỷ - Diện tích : 68 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

23952f3fd9c2ae99cf6965998b9fcbe3.png

Gia: 1.48 Tỷ - Diện tích : 68 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

e13040420960aebf3b999aca92908785.jpg

Gia: 1.48 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

79f70f22a5a516093ebb2e867bca52a6.jpg

Gia: 30 Triệu/m2 - Diện tích : 193 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 1.76 Tỷ - Diện tích : 92 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

509e2dda752d76d6d4c2f50da3177724.jpg

Gia: 1250 Triệu - Diện tích : 59 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

5c33f6df7b1350e5a429316d0d6e1298.jpg

Gia: 1630 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

6116303f24d3affdea12144f2351d291.jpg

Gia: 930 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

fde1ced55c4c367467cde4ad49da3070.jpg

Gia: 800 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 3.3 Tỷ - Diện tích : 140 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

bcff91bdaeb6ad239bbfca16c21ae534.jpg

Gia: 40 Triệu/m2 - Diện tích : 184 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

1d7bfb80760395c1c96d4a9a78c204c0.jpg

Gia: 23 Triệu/m2 - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

5e6dacecba8f1f3f4ba2dbd064d4d965.jpg

Gia: 1.79 Tỷ - Diện tích : 64 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

91a8715664c07b8520fc7839cb4febc0.jpg

Gia: 1.8 Tỷ - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

9e1c1b8a35aedfd4e8be28442cdc0bd1.jpg

Gia: 1.4 Tỷ - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

35923fd76f833f26fd7d30d915d43c1a.jpg

Gia: 1.4 Tỷ - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 740 Triệu - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 3.75 Tỷ - Diện tích : 217 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 880 Triệu - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 17 Triệu/m2 - Diện tích : 217 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 3.75 Tỷ - Diện tích : 217 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 22 Triệu/m2 - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 5.2 Tỷ - Diện tích : 125 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 990 Triệu - Diện tích : 55

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 1.5 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 16.5 Triệu - Diện tích : 144 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

806444c5ab27432613fbe70566b93960.jpg

Gia: 16 Triệu/m2 - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

37d9ddb69028739cb9f7faa8822ac0d6.jpg

Gia: 16 Triệu/m2 - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

2ed4b3360c504a59ffef009af402a05e.jpg

Gia: 16 Triệu/m2 - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 16 Triệu/m2 - Diện tích : 54

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

91b5805fc7631e690f12d78bcfc6010c.jpg

Gia: 16 Triệu/m2 - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 17 Triệu/m2 - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

1641acba80776f5e0186343fb953530b.jpg

Gia: 14.7 Triệu/m2 - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô