Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Quận 9

9fe3f387233b4ea81872ba7df4bb97a6.jpg

Gia: 1.91 Tỷ - Diện tích : 50.2 m2

Loại hình: Mặt bằng

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

9eef9a10739bb87b3e388a102f1b0ad0.jpg

Gia: 3.394 Tỷ - Diện tích : 50.2 m2

Loại hình: Mặt bằng

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

fabf69bc530d15116b6c92d7c0e2b08c.jpg

Gia: 3.616 Tỷ - Diện tích : 85.9 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

73a33bcbf8bf58614f433bac3e421f02.jpg

Gia: 2.62 Tỷ - Diện tích : 59.2 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

deb52e66c4a17ba2a974a93d290b9bad.jpg

Gia: 3.42 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Mặt bằng

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

47084119fcc713c388b20e0b48f7318d.jpg

Gia: 1.26 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

d462168efe9910143ceb96526d51385b.jpg

Gia: 2.614 Tỷ - Diện tích : 58.8 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

3352b6ea59cae3dd1f2213ad3508e702.jpg

Gia: 24 Triệu/m2 - Diện tích : 122 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

b87f8e1ae9cab71c5f9e4f31fdbc7a70.jpg

Gia: 1.852 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

f5a5d8491c4e2facddacf668a7b4b82e.jpg

Gia: 2.012 Tỷ - Diện tích : 76 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

c0bc8dba1d4045114753534ccc5bac29.jpg

Gia: 1.656 Tỷ - Diện tích : 50.8 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

28cbe95240f831df5eddc7b14c3a9920.jpg

Gia: 18.013 Tỷ - Diện tích : 281 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 29 Triệu/m2 - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

93d4a341ed880cd1f21fc8c167eebfc0.png

Gia: 2.22 Tỷ - Diện tích : 55.9 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

7806bc5b20e69bebcddc210f9fe12529.jpg

Gia: 18 Tỷ - Diện tích : 303 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

e4f6dbec182318ea8ceae948492a78ea.jpg

Gia: 1.84 Tỷ - Diện tích : 50.3 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

3396fbbf7b880fcf85b7727396b2eb7f.jpg

Gia: 27 Triệu/m2 - Diện tích : 76 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

66b7992ba7c359db68c9daf5566506bc.jpg

Gia: 3.59 Tỷ - Diện tích : 85.9 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

8d4d8c45d59b447a316af5bff50da616.jpg

Gia: 3.415 Tỷ - Diện tích : 50.3 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

8c9984d39891890dcc0434003d5b6805.jpg

Gia: 1.25 Tỷ - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 22000000 Triệu/m2 - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

aaa8c7ca218e360e128157dcafd97ae8.jpg

Gia: 2.66 Tỷ - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

7f5b33c0c9104957de0b1742e4f6b7d6.jpg

Gia: 3.42 Tỷ - Diện tích : 50.2 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

bcf877961568aa1146e795f2a3c207f0.jpg

Gia: 2.81 Tỷ - Diện tích : 55 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

919565d38e7958eee8778c0dd9fbc9d5.jpg

Gia: 3.41 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

72dd87aeda91d3a4f5bb42c494d63b7f.jpg

Gia: 1.75 Tỷ - Diện tích : 56.8 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

8c34eb0a92649a04d2e2808b48cdb15d.jpg

Gia: 1.68 Tỷ - Diện tích : 52.1 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 29 - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

247ba606bf11e91e9467c7d3c355fd79.jpg

Gia: 1.18 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

664749a9f51101cb3b0005d6a1e581ec.jpg

Gia: 3.399 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

cef538efc1d77202cba5c1ebe7a0eae2.jpg

Gia: 30.7 Triệu/m2 - Diện tích : 57 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

7e397e1d147e87f82c08ddbebda3e4ec.jpg

Gia: 1.669 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

89ec980490ef13f80882474835125e5a.jpg

Gia: 24 Triệu/m2 - Diện tích : 122 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

eee3285e6c4bf618e4e38196c2a7eb9f.jpg

Gia: 2.199 Tỷ - Diện tích : 57 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

16f887dfac1cba3e3a5b15ac11b6db2b.jpg

Gia: 2.79 Tỷ - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

208ee7c3edd756bcd332927ede6ea241.jpg

Gia: 1.295 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

ad03498486b117d3816f1b9a535b7964.jpg

Gia: 2.21 Tỷ - Diện tích : 55.9 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

67f9f253a9c583954a8094dfb05b0aac.jpg

Gia: 2.65 Tỷ - Diện tích : 59 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

e915cb2fb470e0ea75f4776cd5ec61b4.jpg

Gia: 24 Triệu/m2 - Diện tích : 122 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

75342261d2edf554e7e9e5dbd570053e.jpg

Gia: 2.199 Tỷ - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

efb54e203a4c56acf6a03ac674e381fd.jpg

Gia: 1.67 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

514b97b2e772248dd3cc94e85cca8cae.jpg

Gia: 2.205 Tỷ - Diện tích : 56.2 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

13e701cbd6979ae7629cf31c8d33a08f.jpg

Gia: 1.301 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 3 Tỷ - Diện tích : 64 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

dd2add47d79d5d3387a7d5e9684488ea.jpg

Gia: 2.204 Tỷ - Diện tích : 56.4 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

d010d219b479bcb906249b6a39495fa4.jpg

Gia: 1.89 Tỷ - Diện tích : 55.3 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

b1739ec36738a7a9cf24c95d1939ed32.jpg

Gia: 3.602 Tỷ - Diện tích : 86.2 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

90b696b099fbbd37f495d22d9bb4be0d.jpg

Gia: 2.205 Tỷ - Diện tích : 56.3 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

88ab1d561927da870f982bb4207cd4bb.jpg

Gia: 1.66 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

7bca35a6618d32108ef83069718cc818.jpg

Gia: 3.599 Tỷ - Diện tích : 86 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2