Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Quận 9

7d3c87b01a5e236850a2168cd9bc5493.jpg

Gia: 3.2 Tỷ - Diện tích : 126 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

748894d966d17ae6a3e984da56950d79.jpg

Gia: 1.5 Tỷ - Diện tích : 69 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

236fe18ad4876e3f1fd965ec58972fdc.jpg

Gia: 3.59 Tỷ - Diện tích : 126 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

a89f9d507317a95da3e0e93e8e978c08.jpg

Gia: 1.151 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

a16f44711fc69ac816a4e632f72018e3.jpg

Gia: 1.151 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

d1336746ea6664f3583d04f3c8c7267f.jpg

Gia: 1.11 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

330009f08d5260b9b8350f8680dea0f5.jpg

Gia: 2.99 Tỷ - Diện tích : 48.6 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

b24dc471c4e0f41b071bb9bf133812d2.jpg

Gia: 3 Tỷ - Diện tích : 48.5 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

7ef7d3110579c1bb2f0c5ef6e7816916.jpg

Gia: 1.35 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

6eef72d4dcc464eac9f469a63034ffca.jpg

Gia: 1.15 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

6e1f29aebcdd4150963b56adcdec2577.jpg

Gia: 1.15 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

648616f12a11289596294ae65f0738a1.jpg

Gia: 3 Tỷ - Diện tích : 48.5 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

efe266a4fbbea50b0f9928c1db21ca0f.jpg

Gia: 2.99 Tỷ - Diện tích : 48.5 m2

Loại hình: Mặt bằng

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

959a13b885250277b2000c5bc0c9878a.jpg

Gia: 1.343 Tỷ - Diện tích : 50.8 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

766aa506084ddd4aab8187db6c7e09b0.jpg

Gia: 1.63 Tỷ - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

f53e8c6ae840a75c8f2323e16bc23de8.jpg

Gia: 3.1 Tỷ - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

83b34d0cb97b35d15af8d55c4e9ad040.jpg

Gia: 1.32 Tỷ - Diện tích : 57.2 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

1f2e8ae2df4d91b351d0a871065322a5.jpg

Gia: 1.19 Tỷ - Diện tích : 53 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

446996c8cee6758570dcbb5bf917ac67.jpg

Gia: 3 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

93a574f7a9b88d9a41c9a2491e8cce34.jpg

Gia: 1.61 Tỷ - Diện tích : 49 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 1.61 Tỷ - Diện tích : 49 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

e8585ac9d4238ef20f3978097348afee.jpg

Gia: 1.28 Tỷ - Diện tích : 55.2 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

803502406a2ead85cc98099b049ae860.jpg

Gia: 755 Triệu - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

83723133606089fab1aa7c84fef2ce57.jpg

Gia: 1.13 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

386c16927c70a00e1ebf64b7a5316064.jpg

Gia: 1.3 Tỷ - Diện tích : 85 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

45d5778d7e877281ac9b049763a02b48.jpg

Gia: 3.6 Tỷ - Diện tích : 53.6 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

b0eb8eea47e3fc7e711271b44e644a51.jpg

Gia: 1.05 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

08c5fcb6a83dbfda3759f04cea89249b.jpg

Gia: 28 Triệu/m2 - Diện tích : 146 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

fe9caa75dc6ecaba218e64f99df83bb1.jpg

Gia: 1.28 Tỷ - Diện tích : 55 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

b2d4ae6a297e37863eaae2ec47176bfb.jpg

Gia: 755 Triệu - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

b0b6ac9f1ead66d77a26c716e427d946.jpg

Gia: 1.13 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

395c705969bbed1b5da4aa9839860af7.jpg

Gia: 1.3 Tỷ - Diện tích : 85 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

452fefb340edee83b1bf7895150749ce.jpg

Gia: 3.5 Tỷ - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

5e89706c63b5e7ae532736a1b65ffa2f.jpg

Gia: 1.15 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

c3aea05e336950ecab34332c69b211da.jpg

Gia: 1.35 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

ac32e7e8b6f7341e978df4d4a0903e8b.jpg

Gia: 27.5 Triệu/m2 - Diện tích : 146 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

b7287db0e8b40082f0203b32a187940e.jpg

Gia: 1.09 Tỷ - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

dbb29792ffcb4498c9c3cf0d625cf11d.jpg

Gia: 1.25 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

d6eb22fec7e48c92afe7100e2458f174.jpg

Gia: 1.05 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

5acc599e89467b45fd61cddc43a2fa3c.jpg

Gia: 1.28 Tỷ - Diện tích : 55 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

4134564c0a6c67470ed6a8e43ce5c5c2.jpg

Gia: 26 Triệu/m2 - Diện tích : 145 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

88c9f310fe56a7a4a4a80b9c1d31762a.jpg

Gia: 1.346 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

33be1a0e13c58d219b1c869770130f7e.jpg

Gia: 1.11 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

6416ecf520c7b53cefacb0797c0bb2d2.jpg

Gia: 3.6 Tỷ - Diện tích : 55 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

6b324caf3178add97bda7ec5656b17a0.jpg

Gia: 1.25 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

3c517042bc0e6f36d273118e796c72ea.jpg

Gia: 3.2 Tỷ - Diện tích : 85 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

a0bb1e30e7d549c6e4db099af93368c0.jpg

Gia: 1.07 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

c96c0655a215dbda8d5cf3729d991173.jpg

Gia: 1.28 Tỷ - Diện tích : 55.2 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

6706653371f67e7fad5e1f731b256f89.jpg

Gia: 3.5 Tỷ - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

29c84c8fa63d997518ca5f9dedab333c.jpg

Gia: 1.1 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2