Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Quận 9

e69a71b6e61a01b1d300ed0795b4b43b.jpg

Gia: 970 Triệu - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

a7c8b701e61b606aeaf53bef659f0d18.jpg

Gia: 23 Triệu/m2 - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

38d95ac1a64130cd156e3b84006dac71.jpg

Gia: 1.188 Tỷ - Diện tích : 66 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

86e5fe510e633a7249bb53195f24b3dc.jpg

Gia: 1.05 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

32eeb6d475b0a26bf3d489626aec04af.jpg

Gia: 1.2 Tỷ - Diện tích : 61 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

8686f3d32ab4e6c4d25206857736c4cf.jpg

Gia: 1.2 Tỷ - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

3754aaa5aaa9eefa5ce07ffc0b9920cc.jpg

Gia: 11.8 Triệu/m2 - Diện tích : 102 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

b8b53cd89ec75988fa3acf13a9a2683c.jpg

Gia: 730 Triệu - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

a7c0d7304c686ddfae57d2f4ce3bdec1.jpg

Gia: 19 Triệu/m2 - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

9ac84f94f925503079f137e957b9a822.jpg

Gia: 1.5 Tỷ - Diện tích : 86 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

4e90a591bfcdd69dc8327622a28df30c.jpg

Gia: 23 Triệu/m2 - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

9501fc4330287db62352e8ac19db6ddc.jpg

Gia: 1.2 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

0bf9e4b6e1f4eae73ea4cd44b69d4224.jpg

Gia: 1.04 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

f4a4ca7177dcfc38653a1620cb645283.jpg

Gia: 19 Triệu/m2 - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

be51dabe09634a52ab9476fc9d59265a.jpg

Gia: 1.499 Tỷ - Diện tích : 86 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

052ade986b3a33f7ea97f8312ddffac3.jpg

Gia: 950 Triệu - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

0b71a76c8a06e02eff10b1d3af1160a6.jpg

Gia: 11.8 Triệu/m2 - Diện tích : 102 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

d0f2f445fe437c1116faa4a5c164cecf.jpg

Gia: 17.8 Triệu/m2 - Diện tích : 63 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

7524775ef056aba400269b6521bac314.jpg

Gia: 1.05 Tỷ - Diện tích : 62 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 850 Triệu - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

51a3496d7ddc6c0b8c3c20322293a156.jpg

Gia: 1.48 Tỷ - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

91edae61fb2b03c42b685eae911993b8.jpg

Gia: 17 Triệu/m2 - Diện tích : 62 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

1e19ae14a72b227073d4400e37fab68b.jpg

Gia: 1.04 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

2a5bfea5276b0b941f20c15af20dc1fd.jpg

Gia: 1.6 Tỷ - Diện tích : 85 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

f271f9a2999df4484fe6d8c16273e263.jpg

Gia: 710 Triệu - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

a4ddfbb57c3e41e756490484ab844519.jpg

Gia: 17.5 Triệu/m2 - Diện tích : 68 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

cb617695af28a26888ce07b1d0ab09c2.jpg

Gia: 950 Triệu - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

01968bc641e788a2117627ad2c88457c.jpg

Gia: 3.5 Tỷ - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

bdcd2456d30683bf5681162e4a5a2e59.jpg

Gia: 1200 Triệu - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

3a85b6f684f64c55511c6c0be1c98595.jpg

Gia: 1.03 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

9d4b8762b3813a657422353de13c1c63.jpg

Gia: 950 Triệu - Diện tích : 53 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

b8144d22a851003f847b2819bbe72caa.jpg

Gia: 1.03 Tỷ - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

fa91c934241310d30a971454a835ff12.jpg

Gia: 1.05 Tỷ - Diện tích : 62 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

5425c0e73f1cef3d63e14ed5c0ac0f09.jpg

Gia: 23 Triệu/m2 - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

5d7e11200514aa6e8c4fb1ea3c06dce9.jpg

Gia: 1.19 Tỷ - Diện tích : 67 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

759af0bb6d2df5436d172e7380e6c6dc.jpg

Gia: 1.1 Tỷ - Diện tích : 62 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

309de9c237e222229f74439b350294af.jpg

Gia: 23 Triệu/m2 - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

6a60654df46f49b670237d961d307f85.jpg

Gia: 1.2 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

60869dbefd5f3a788c464caf7ba80b4a.jpg

Gia: 24.6 Triệu/m2 - Diện tích : 57 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

e0b4714500555935a7331aeab31875d1.jpg

Gia: 800 Triệu - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

dbbbb0eb0649bf36876422d26f3d4c75.jpg

Gia: 920 Triệu - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

11a5e6372d96a7bb5427aafb25d0c2e3.jpg

Gia: 1.3 Tỷ - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

fb8c04ad3855662d747e2c7c0888bb37.jpg

Gia: 17.8 Triệu/m2 - Diện tích : 65 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

8086b5684ceb1414de056e4029f0e4b5.jpg

Gia: 23 Triệu/m2 - Diện tích : 85 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

5990dd6938c3a3464ec7c0f7797bee21.jpg

Gia: 1.2 Tỷ - Diện tích : 68 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

d8a49d666bc8032b498622cab8129bc9.jpg

Gia: 1.22 Tỷ - Diện tích : 55 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

20b88319d689c88ad6aaf5592fa3e7af.jpg

Gia: 1.2 Tỷ - Diện tích : 101 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

7bfe5addcbaa3779e1650fbfadc6a213.jpg

Gia: 24.7 Triệu/m2 - Diện tích : 57 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

907ea8b93017f9c467c5197121453040.jpg

Gia: 23 Triệu/m2 - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

3d8d1e9ffafbb8275970c8fa2906b3c2.jpg

Gia: 950 Triệu - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2