Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Quận 9

664749a9f51101cb3b0005d6a1e581ec.jpg

Gia: 3.399 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

cef538efc1d77202cba5c1ebe7a0eae2.jpg

Gia: 30.7 Triệu/m2 - Diện tích : 57 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

7e397e1d147e87f82c08ddbebda3e4ec.jpg

Gia: 1.669 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

89ec980490ef13f80882474835125e5a.jpg

Gia: 24 Triệu/m2 - Diện tích : 122 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

eee3285e6c4bf618e4e38196c2a7eb9f.jpg

Gia: 2.199 Tỷ - Diện tích : 57 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

16f887dfac1cba3e3a5b15ac11b6db2b.jpg

Gia: 2.79 Tỷ - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

208ee7c3edd756bcd332927ede6ea241.jpg

Gia: 1.295 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

ad03498486b117d3816f1b9a535b7964.jpg

Gia: 2.21 Tỷ - Diện tích : 55.9 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

67f9f253a9c583954a8094dfb05b0aac.jpg

Gia: 2.65 Tỷ - Diện tích : 59 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

e915cb2fb470e0ea75f4776cd5ec61b4.jpg

Gia: 24 Triệu/m2 - Diện tích : 122 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

75342261d2edf554e7e9e5dbd570053e.jpg

Gia: 2.199 Tỷ - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

efb54e203a4c56acf6a03ac674e381fd.jpg

Gia: 1.67 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

514b97b2e772248dd3cc94e85cca8cae.jpg

Gia: 2.205 Tỷ - Diện tích : 56.2 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

13e701cbd6979ae7629cf31c8d33a08f.jpg

Gia: 1.301 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 3 Tỷ - Diện tích : 64 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

dd2add47d79d5d3387a7d5e9684488ea.jpg

Gia: 2.204 Tỷ - Diện tích : 56.4 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

d010d219b479bcb906249b6a39495fa4.jpg

Gia: 1.89 Tỷ - Diện tích : 55.3 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

b1739ec36738a7a9cf24c95d1939ed32.jpg

Gia: 3.602 Tỷ - Diện tích : 86.2 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

90b696b099fbbd37f495d22d9bb4be0d.jpg

Gia: 2.205 Tỷ - Diện tích : 56.3 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

88ab1d561927da870f982bb4207cd4bb.jpg

Gia: 1.66 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

7bca35a6618d32108ef83069718cc818.jpg

Gia: 3.599 Tỷ - Diện tích : 86 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

7c7f6d63578ad9eb0ae3da255d76124f.jpg

Gia: 3.6 Tỷ - Diện tích : 86 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

03c84fd4b7977b882419a3dd385ad1fa.jpg

Gia: 1.71 Tỷ - Diện tích : 53 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

31a39459b1cafdbf77d21bb97ccf7aac.jpg

Gia: 2.2 Tỷ - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

ac1e7cbc86cd18806f79027ba1b48cf9.jpg

Gia: 1.661 Tỷ - Diện tích : 50.2 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 1500000000 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

cbd7917ca86512906aa194f20fc966c2.jpg

Gia: 1.66 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

f473ca1be37876dabe19470fc7faceb7.jpg

Gia: 1.821 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

74690a81d4b6f493eff2e0b6f8aa02ea.jpg

Gia: 3.61 Tỷ - Diện tích : 86.1 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

712d94645a13c76737fe4d382657412a.jpg

Gia: 3.349 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

64c42e4bdf8fc853d802a24224c2dd6e.jpg

Gia: 1.821 Tỷ - Diện tích : 50.5 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

990eeb6f6cff334c4fa3269b2eb358d7.jpg

Gia: 1.278 Tỷ - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 24 Triệu/m2 - Diện tích : 122 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 24 Triệu/m2 - Diện tích : 122 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 24 Triệu/m2 - Diện tích : 122 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

28abfaaec6dec86448f12e3b53ff8a8b.jpg

Gia: 1.61 Tỷ - Diện tích : 50.3 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

24f8bbf0c1d4e89888ac88029a9b70ce.jpg

Gia: 2.04 Tỷ - Diện tích : 55 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

507643db84f0e69e9d37d0913199bcfb.jpg

Gia: 18.04 Tỷ - Diện tích : 297 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

ed884ba208aaf94184f30270aa47788a.jpg

Gia: 1.27 Tỷ - Diện tích : 58 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

a3e13bb532b9215f211086b7318b8f21.jpg

Gia: 3.5 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

b34f8c08e3af92f2cf51c4a1240a22b8.jpg

Gia: 1.6 Tỷ - Diện tích : 50.4 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

1a6552e056cb3a7459662b8290ad646b.jpg

Gia: 2.05 Tỷ - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

db5af719e35c613c0e5e7b3378f4dd5c.jpg

Gia: 18.05 Tỷ - Diện tích : 298 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

67ffbedadd8a0dbfb431073641664bea.jpg

Gia: 3.349 Tỷ - Diện tích : 50.3 m2

Loại hình: Mặt bằng

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

6442363f624edd25fbd7300f364986bd.jpg

Gia: 1.825 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

72c2986f1cdb599d8fd49872e461eb77.jpg

Gia: 1.269 Tỷ - Diện tích : 56.1 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

0802100ed80f4545edc7143909bcb335.jpg

Gia: 1.65 Tỷ - Diện tích : 53 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 27 Triệu/m2 - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 6 Tỷ - Diện tích : 110

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 2380000000 Tỷ - Diện tích : 50.2 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2