Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Quận 9

Gia: 4.3 Tỷ - Diện tích : 116 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 2.85 Tỷ - Diện tích : 77

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 3.25 Tỷ - Diện tích : 58 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 56000000 Triệu/m2 - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 35 Triệu/m2 - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 4.2 Tỷ - Diện tích : 115 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 4.6 Tỷ - Diện tích : 70

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 39 Triệu/m2 - Diện tích : 91 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 4550 Triệu - Diện tích : 102 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

5ae5ee4f05679e747eb07f8608893ba4.jpg

Gia: 40 Triệu/m2 - Diện tích : 110 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

66147cfe5f69a168a82f3e8b99f9df6a.pdf

Gia: 27 Triệu/m2 - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 750 Triệu - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 750 Triệu - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 32000000 Triệu/m2 - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

9b3d702d0029e4fcfce2a0569c8617b7.jpg

Gia: 1.5 Tỷ - Diện tích : 45 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 2450 Triệu - Diện tích : 53 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

2dff9267533daef9a2bd490b560cb68e.jpg

Gia: 7.5 Tỷ - Diện tích : 86 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 1720 Triệu - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 43 Triệu/m2 - Diện tích : 64 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

4002fd2d10085ce8d29c6d204ae65a45.jpg

Gia: 2.75 Tỷ - Diện tích : 54.7 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

f4fb9cb23fb3f267ade78018475f811d.jpg

Gia: 6 Tỷ - Diện tích : 118 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

900e897f14421747fc1abfd2f0987f92.jpg

Gia: 3.2 Tỷ - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 1200000000 - Diện tích : 65

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 450 Triệu - Diện tích : 69 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

48ec15d05852cf8b3d278eb49d145738.jpg

Gia: 1080 Triệu - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

cf1ed79999cf3dc97b6e10b57e6707e1.jpg

Gia: 3 Tỷ - Diện tích : 50.4 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

debd16a325175e0cf76ff19cd2f5db11.jpg

Gia: 20 Triệu/m2 - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 1.27 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 1.45 Tỷ - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 1.8 Tỷ - Diện tích : 67 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 975 Triệu - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

c300d719d6ea583f39a6e12bed19959a.jpg

Gia: 1.86 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

c95ab941ed47da3a222d6cc6ba99d3d5.jpg

Gia: 3.499 Tỷ - Diện tích : 114 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

ab3b5171d75a99a55b92c310c865cd29.jpg

Gia: 27.55 Triệu/m2 - Diện tích : 76.5 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

687028f346200ad0548765e64010d2e3.jpg

Gia: 2.66 Tỷ - Diện tích : 58.9 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 1250 Triệu - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

4da1e3b48319ae01b6e0b31aec1ac116.jpg

Gia: 2.097 Tỷ - Diện tích : 76.2 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

2863a4b162228fdeec0aac9dad0140e8.jpg

Gia: 1.92 Tỷ - Diện tích : 51.3 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 20 Triệu/m2 - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 1.2 Tỷ - Diện tích : 55 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 20 Tỷ - Diện tích : 255 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

3f65b375d5332dc5cc44faea08eb3325.jpg

Gia: 1350 Triệu - Diện tích : 65 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

68b03420ff47876eb5426a433747ba40.jpg

Gia: 1.696 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

b9382fd6781eaa1ae9d8300d15f95267.jpg

Gia: 2.651 Tỷ - Diện tích : 71.6 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

909bac691db6659ad243c7812d990ac4.jpg

Gia: 1.65 Tỷ - Diện tích : 76 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

26b2faf7bb99972e0f9f4651f6c70d3e.jpg

Gia: 2.099 Tỷ - Diện tích : 76 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

23368b0074664525bb6612b73efb34c0.jpg

Gia: 18.1 Tỷ - Diện tích : 302 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

b7fa6591c5a107ed32da0ed19107d5f7.jpg

Gia: 2.6499 Tỷ - Diện tích : 59.2 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

d8f585652fb95f3ef0cff054f7391496.jpg

Gia: 2.799 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 60 Triệu - Diện tích : 140 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2