Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Quận 9

b8dfd8b7dfd796e06a4a369e8bab4bb3.jpg

Gia: 1.24 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

d1574e0ab8aee85f7630be217aa80023.jpg

Gia: 865 Triệu - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

bbe3a2e5ea0e81129ed5f77a7eefcbbc.jpg

Gia: 1.425 Tỷ - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

903d28339f0e16a63fddd6ee727fa19a.jpg

Gia: 1.845 Tỷ - Diện tích : 59.5 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

0cd9dca3f361a3630954be5740acce7f.jpg

Gia: 1.18 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

9db381572fa7b8cef2b33f5d92cec8cc.jpg

Gia: 1.655 Tỷ - Diện tích : 98 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

d9b1f2a54b70cecc261973d154fcae89.jpg

Gia: 1.78 Tỷ - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

a9f3b81003f59f8e34b382258a9592fd.jpg

Gia: 1.855 Tỷ - Diện tích : 59.6 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

0f8dca624532e2a766b9ab28ac474d9b.jpg

Gia: 930 Triệu - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

e9c19fd3f33635d7e6cf197aa758747b.jpg

Gia: 1.2 Tỷ - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

a3a9aa14529533280d78849deca33dcd.jpg

Gia: 1.7 Tỷ - Diện tích : 59 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

7460cfa4014e7dccc3d1788ac8ce4a59.jpg

Gia: 1.86 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

656c6c917f2545bbc695f0c312b2c7df.jpg

Gia: 2.3 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

e8ef3f1263e3b2ac3b45665de25416f9.jpg

Gia: 1.89 Tỷ - Diện tích : 92 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

8ae68121d4eccf95d4d4178abc049994.jpg

Gia: 26.5 Triệu/m2 - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

403e233da20d5fd67865a1ebe27338cc.jpg

Gia: 1.651 Tỷ - Diện tích : 98 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

e66e9065f24f8d0965b7f5603d55e4eb.jpg

Gia: 1.17 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

61e940571ea57650acb4a227174f807e.jpg

Gia: 1.8 Tỷ - Diện tích : 53 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

a0849292ad15a531f3ac7959922490bd.jpg

Gia: 1.655 Tỷ - Diện tích : 97 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

d05f4e9561eee75328236d8db035f4a3.jpg

Gia: 1.99 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

6d800d3b50b392180c8f485774caf418.jpg

Gia: 3.19 Tỷ - Diện tích : 59 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

5a635fee6698bb65713b763dcffdfa54.jpg

Gia: 3.2 Tỷ - Diện tích : 130 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

825448d912f4b06ae27da5b596bd1f7f.jpg

Gia: 1.15 Tỷ - Diện tích : 50.9 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

4cb25bc531596edd0cd4bde93f03dc22.jpg

Gia: 1.66 Tỷ - Diện tích : 98 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

eec77cd2c5a8ac689d45cd9325e64b78.jpg

Gia: 1.5 Tỷ - Diện tích : 58 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

4ed272121f7f1dc67bd31fca22a429f5.jpg

Gia: 1.499 Tỷ - Diện tích : 69 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

4c2b52a2762cb935ffef738ae73cefc2.jpg

Gia: 1.355 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

3f888874f91c0607b712cac43a210022.jpg

Gia: 1.11 Tỷ - Diện tích : 50.4 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

5410994d88dca62497abde9d9e402c2a.jpg

Gia: 3.2 Tỷ - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

6d1d785715e505e07ffb875ad1705eb3.jpg

Gia: 1.151 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

dda0d2a2fc5fe08fa1e2528e94bac299.jpg

Gia: 7.3 Tỷ - Diện tích : 405 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

ea4489552c3636abb3860c6c72672efc.jpg

Gia: 19 Triệu/m2 - Diện tích : 380.5 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

9df901ffaff81f1aaabf66786954154e.jpg

Gia: 1.65 Tỷ - Diện tích : 98 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

a0fe84d9fe0874610b5a002fd10bf03c.jpg

Gia: 1.86 Tỷ - Diện tích : 59 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

b55396b70bd413cd42f2b556e2870dd4.jpg

Gia: 3.6 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

4277ab31e62e7405e103c37aecd22769.jpg

Gia: 1.25 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

494d2b65abe928d0b11b2c7296037d49.jpg

Gia: 1.23 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

f1848577e384c2fc7875cd53d53bbe19.jpg

Gia: 1.51 Tỷ - Diện tích : 69 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

2def37ac1fe4b6be67a49ee465bece04.jpg

Gia: 1.65 Tỷ - Diện tích : 98 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

25d43a3d5c30c844aa09cf40215234e7.jpg

Gia: 4.245 Tỷ - Diện tích : 146.5 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

a37639e13b068c0bedfbc5cb1143370d.jpg

Gia: 1.11 Tỷ - Diện tích : 50.2 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

6c271f8a3d4f0690c730d8476c8d1c24.jpg

Gia: 3.3 Tỷ - Diện tích : 50.4 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

5a6e19509443b39c9c530b8f78fcd11f.jpg

Gia: 1.81 Tỷ - Diện tích : 56.4 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

aa1ced36e64fdb51771dc664490f9d84.jpg

Gia: 1.6 Tỷ - Diện tích : 59 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

1b8e1c74cabbecae5b925b4dbeb23972.jpg

Gia: 3.19 Tỷ - Diện tích : 124 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

3d65a1a27be7f0095dc998587804f79a.jpg

Gia: 1.1 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

176dcaaf0f92cf70302c933a30af8a25.jpg

Gia: 4.25 Tỷ - Diện tích : 146 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

1f181277c09bffba8699e90ea74e20a8.JPG

Gia: 12.25 Tỷ - Diện tích : 3500 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

fed92a2b8e5c38becb52775d2430dc12.jpg

Gia: 4.2 Tỷ - Diện tích : 136 m2

Loại hình: Mặt bằng

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

c16fdbcbe87edfda1812d41fe6fdca9f.jpg

Gia: 1.95 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2