Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Quận 9

ec1694654e607f1b56d05c2f07ba16b1.jpg

Gia: 1125 Triệu - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

b2a6ef572cf2220aff07ac5ac663c286.jpg

Gia: 994 Triệu - Diện tích : 53 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

eee809b9adbde63f9e1d0105ec1c313e.jpg

Gia: 2 Tỷ - Diện tích : 98 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 16 Triệu/m2 - Diện tích : 80

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 1269 Triệu - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 2.35 Tỷ - Diện tích : 175 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

998bc1cb9e89a37186d40f3027880b19.jpg

Gia: 2000 Triệu - Diện tích : 80

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

5406a8d124d881331a418fa6b58d5bcf.jpg

Gia: 890 Triệu - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

cdc9d8324d6593a92d52e75d2b1f5897.JPG

Gia: 810 Triệu - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

04c6407ef51dfaa78691cd4cfee5880d.JPG

Gia: 1130 Triệu - Diện tích : 61 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

fcb773faf3c3f25283f81f0665c9c582.jpg

Gia: 21 Triệu/m2 - Diện tích : 57 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

7ce472538dc26840362b65d74aa3d838.jpg

Gia: 1100 Triệu - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

cafc03931fbc18799bb42a0c8014cf6b.jpg

Gia: 620 Triệu - Diện tích : 36 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

fb02cd134f1d7315056ec1c76aafcb1f.jpg

Gia: 14.8 Triệu/m2 - Diện tích : 73 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

a49db3d442f24a31b11514b5bbaaccb4.jpg

Gia: 16.7 Triệu/m2 - Diện tích : 57 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

cdd7f81d943bd7446129c09568ef84ef.JPG

Gia: 2.1 Tỷ - Diện tích : 108 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 18 Triệu/m2 - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 900 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 900 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

d0015c86fc6f814a24651ba04650bcf4.jpg

Gia: 1.65 Tỷ - Diện tích : 68 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

5fab0f9f48c1bfdaeefcffb54ffe1de2.jpg

Gia: 1.65 Tỷ - Diện tích : 68 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

bf3acaab2cded4b6c63038447d604623.jpg

Gia: 1.65 Tỷ - Diện tích : 68 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

117682f76959a7ea6cfd11e71ec9f5ea.jpg

Gia: 1.65 Tỷ - Diện tích : 68 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

785fc75bb9894c73628eef3599226586.jpg

Gia: 1.65 Tỷ - Diện tích : 68 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

191dec4f484a5230eb7be21abbcd41ec.jpg

Gia: 1.65 Tỷ - Diện tích : 68 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

abed6271605c4ea098ad0362da2b56b0.jpg

Gia: 1.65 Tỷ - Diện tích : 68 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

26ed931100e9dbffb5c09ad80a49d2b0.jpg

Gia: 1.65 Tỷ - Diện tích : 68 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

18abd48d1a01d844bd16d97ddb8199df.jpg

Gia: 1650 Triệu - Diện tích : 68 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

1893400bedfa7162ab4587c96e3c9993.jpg

Gia: 5.6 Tỷ - Diện tích : 66.5 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

66fb34bab71480d30bb5dfeb7c1236e8.jpg

Gia: 3.4 Tỷ - Diện tích : 84 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 5.6 Tỷ - Diện tích : 66.5 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

8a7d71af0a5b50f76df0d1f36c66423e.jpg

Gia: 920 Triệu - Diện tích : 55

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

5aa149e543989aba1ab7b13023b105f1.jpg

Gia: 1.65 Tỷ - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

656142a3a3b1658ccffe3f19a6d8aa0b.jpg

Gia: 870 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 2.5 Tỷ - Diện tích : 98 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

54a22a885c667606a4bebcaa9eb1c505.jpg

Gia: 19.7 Triệu/m2 - Diện tích : 92.2 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

ed0714f1d534831ba9d29e478f7c000e.jpg

Gia: 880 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

0af01cd4198a3e0b53b2ba3801ab81dd.jpg

Gia: 1.39 Tỷ - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

1c7ad7804ce4872d291a09483a9dbde9.jpg

Gia: 3.4 Tỷ - Diện tích : 98 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

b63f938a823a2f00534534f37e3239d5.JPG

Gia: 63 Triệu/m2 - Diện tích : 150

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

b882e8a97b043c4976b733a897655f23.jpg

Gia: 970 Triệu - Diện tích : 55 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

9387273b3bf70038fb5cc1c818b2e255.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

8b90ffacb4b8cb16c704e362b29fd2c2.jpg

Gia: 1.8 Tỷ - Diện tích : 92 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 19 Triệu/m2 - Diện tích : 186 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

74c9be0a7c500588c4f9538f7606a87e.jpg

Gia: 870 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

7e0635cbbd35552ddd21f654c54ce4bb.JPG

Gia: 800 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

51729432559f99a1670ab57dbc352454.jpg

Gia: 950 Triệu - Diện tích : 55 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

fea3ada69ec0a426ccf2ec3f05360b4c.jpg

Gia: 1 Tỷ - Diện tích : 55 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

16c683aa66ab598c5485b4177334db1a.jpg

Gia: 2.4 Tỷ - Diện tích : 89 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

a3d6eaf81db3cdecbd0a23bb6eb28bcb.jpg

Gia: 1.39 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô