Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Quận 9

4209370533d869849df59dcff21c8252.jpg

Gia: 1.03 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

91d337ca4ddd00596b706a61274a7440.jpg

Gia: 1.13 Tỷ - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

b44800ddfca300a95d6d325147ab6890.jpg

Gia: 18.7 Triệu/m2 - Diện tích : 64 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

26049ee7e440247498550de1a7f2e560.jpg

Gia: 14 Triệu/m2 - Diện tích : 109 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

3eab47e826f4545e12c60ce9da85755b.jpg

Gia: 20.5 Triệu/m2 - Diện tích : 64 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

50821087f8c70bd792cf0b244ef44501.jpg

Gia: 2.97 Tỷ - Diện tích : 79 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

2748a2df56d054cfdc075d876b0adbf9.jpg

Gia: 15.1 Triệu/m2 - Diện tích : 71 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

7d5adf5eb3c8970d8ea2e52563d61aae.jpg

Gia: 1 Tỷ - Diện tích : 53 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

a1f7c41f7a63727e2ddf9bb97be61bff.jpg

Gia: 1.16 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

2738373b1d7463f742355ace2f276b3a.jpg

Gia: 1.15 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

354cd45afeddbeedec0b143782bec983.jpg

Gia: 12.2 Triệu/m2 - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

2c77ac4ad21627a75076e7cb4423bb55.jpg

Gia: 18 Triệu/m2 - Diện tích : 67 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

0e6d9e06b418d4c145ab43d09c7cceee.jpg

Gia: 1.21 Tỷ - Diện tích : 61 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

a95f75a2d9155152e73e94118368d1ee.jpg

Gia: 1.205 Tỷ - Diện tích : 65 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

005e040a123a86c5bdf8f061fe8baa5d.jpg

Gia: 955 Triệu - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

cf3dd668058b719b4501540ef2b0bf95.jpg

Gia: 1.03 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

6f756c6e662e4cfdc5b51c183b6ba649.jpg

Gia: 20 Triệu/m2 - Diện tích : 65 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

c1a05076be75f1e3bbbab3cc8a28610e.jpg

Gia: 23 Triệu/m2 - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 7500 Triệu - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

f2a27ff0cc91f44c3dd67d99bcded40d.jpg

Gia: 20.8 Triệu/m2 - Diện tích : 63

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

67106277aa1ad651d9647e6bdf06a8a2.jpg

Gia: 19.2 Triệu/m2 - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

ce1771d6106eaf4f9a7e3f740f21a5b6.jpg

Gia: 12.2 Triệu/m2 - Diện tích : 101 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

b849e558c6e71a952aba6765f2554d62.jpg

Gia: 730 Triệu - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

e3fef133c504424f135b4444f3e0fbbe.jpg

Gia: 985 Triệu - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

6b2c042666f87c3155dbc25afeeb6561.jpg

Gia: 18 Triệu/m2 - Diện tích : 65 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

4c3855008d1379692460814d92595799.jpg

Gia: 1.05 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

b2157de1d1d0a91331491eb157e78bb1.jpg

Gia: 1.15 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

04d43d795b144bf41e5f40bfa284162a.jpg

Gia: 15 Triệu/m2 - Diện tích : 72 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

c78e1e75c8118b31a0c8e53645f1c6d2.jpg

Gia: 1.2 Tỷ - Diện tích : 66 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

a4242bffadf1fda199c3de6a5fcaa034.jpg

Gia: 950 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

4faf3fa09d3dca8069de1fde144e62a1.jpg

Gia: 19.5 Triệu/m2 - Diện tích : 74 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

4bcef95ed6e59376ad79b164d5358b2f.jpg

Gia: 19 Triệu/m2 - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

60f1dd78cdc60e46f7677ac8851f2b39.jpg

Gia: 1.21 Tỷ - Diện tích : 68 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

0a9b73aaee450f60588bae7c12588a4e.jpg

Gia: 1.01 Tỷ - Diện tích : 58 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

d98534d30da8a3a5ddc0157e38b84798.jpg

Gia: 1.32 Tỷ - Diện tích : 64 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

3f0db66a22eacfe37a8315cd422b5a6e.jpg

Gia: 1.21 Tỷ - Diện tích : 67 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

6e8774adc12f8aaf9a7a5ea8506ab64e.jpg

Gia: 1.485 Tỷ - Diện tích : 85 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

4e86f4ba13bf4aa1829f96928989404c.jpg

Gia: 17.8 Triệu/m2 - Diện tích : 64 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

36ba5540a98eac571d097733dcaf213c.jpg

Gia: 1.21 Tỷ - Diện tích : 102 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

ae5706a8a1b7f9654a9e518bfca84c8c.jpg

Gia: 18.9 Triệu/m2 - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

66d5498f793e0232e4abc26a597ee24b.jpg

Gia: 12 Triệu/m2 - Diện tích : 101 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

20308295108aab98fee2f2cc44a965ad.jpg

Gia: 740 Triệu - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

be134a13d41f491fa7c015671dbe1251.jpg

Gia: 1.499 Tỷ - Diện tích : 87 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

cb9c87cbf93a4b8f250bdacef6b8b502.jpg

Gia: 1.03 Tỷ - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

9da5deacd10dc0794073a244b2508704.jpg

Gia: 1.19 Tỷ - Diện tích : 68 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

719fc283663940cd6fed90139d5ba18e.jpg

Gia: 955 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

7eef26237e4cf6fe25a00a741d994d82.jpg

Gia: 1.33 Tỷ - Diện tích : 64 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

a1b4d5bf0127c0a4dee30deeb3828d86.jpg

Gia: 17 Triệu/m2 - Diện tích : 76 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

a0c5734e633fc1ce77b06a22b5fbca7b.jpg

Gia: 1.35 Tỷ - Diện tích : 97 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

1ad040efab7a022143c85e008ebfb135.jpg

Gia: 950 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2