Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Quận 9

ee9284986d8131047bc78fd6c5198e27.jpg

Gia: 3.2 Tỷ - Diện tích : 85 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

35e1ac123b5c905c884fa34a951cb890.jpg

Gia: 15 Triệu/m2 - Diện tích : 187 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

565f0574ab17f64efc8906d42c4437a1.jpg

Gia: 1.086 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

ec6781f1e9c5683e88f7d70929bacf9f.jpg

Gia: 1.7 Tỷ - Diện tích : 98 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

7a92d4813ae37da390a9b5827db7aa7b.jpg

Gia: 26.5 Triệu/m2 - Diện tích : 51

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

1179107e04bdcd4c2f1b4ab0a7066070.jpg

Gia: 1.62 Tỷ - Diện tích : 49 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

5da693cb30114a59c3afe31c802f33f3.jpg

Gia: 1.52 Tỷ - Diện tích : 59.6 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

f97612f7c7707a21721945d7e753dd6f.jpg

Gia: 10.2 Triệu/m2 - Diện tích : 198 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 2.35 Tỷ - Diện tích : 85 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

e8fe5e7e97045ac5d50ed835be71f6d8.jpg

Gia: 1.61 Tỷ - Diện tích : 49 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

e285ecec583325a150fddecafffb0e79.jpg

Gia: 1.66 Tỷ - Diện tích : 59.5 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

54d5489c4cbc637e6f197eaf5ef15215.jpg

Gia: 1.085 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 1.8 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

ead86cb234041279dbe5392b1bd2a830.jpg

Gia: 1.337 Tỷ - Diện tích : 50.8 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

01d9aa9a503bed750296749209f848a7.jpg

Gia: 1.6 Tỷ - Diện tích : 49 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

ba354d7f68e98aa4e1b70c9ee4c9a30d.jpg

Gia: 1.6 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

2b63bb1e6395a05b9ed03719c60b64ef.jpg

Gia: 1.086 Tỷ - Diện tích : 50.8 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 1.355 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

c78780908d3334c66773abcb1c84fec7.jpg

Gia: 1.6 Tỷ - Diện tích : 49 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

c625066099648c677c1e6a3c3f54933e.jpg

Gia: 21.7 Triệu/m2 - Diện tích : 87 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

bebdc284af0b01b41d1cb8739a055c41.jpg

Gia: 1.085 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

65b1eba1aa62f235408d64de09eb0e63.jpg

Gia: 25.9 Triệu/m2 - Diện tích : 62 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

5eb550e1423e01eabe27dabc7e2af3be.jpg

Gia: 1.6 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

133dabe31f8a2f4c7e0a976ea7487a48.jpg

Gia: 2.999 Tỷ - Diện tích : 126 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

2d6699f4921d5447041ff370c275a795.jpg

Gia: 1.085 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

a0a5110bcf5da12c4a0fc3cac3e93fed.jpg

Gia: 2.25 Tỷ - Diện tích : 130 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

9a7fc5f0b9a5c09472bea5466b8592a4.jpg

Gia: 1.51 Tỷ - Diện tích : 59.8 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

3bfda4359e21c00d3e023816f80ee49e.jpg

Gia: 2.998 Tỷ - Diện tích : 125 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

812101a46c1ce64ec03baa95e9b85b8c.jpg

Gia: 25.8 Triệu/m2 - Diện tích : 58 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

b472d19506ae5a376602945900458612.jpg

Gia: 25.9 Triệu/m2 - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

54d3abddce6e8a331f233d96d22255e8.jpg

Gia: 3 Tỷ - Diện tích : 126 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

af81374bfe5cadb0da38303024c1e347.jpg

Gia: 1.09 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

63aa4a707c4650dcc0bc6ad5d6e892e8.jpg

Gia: 3.57 Tỷ - Diện tích : 126 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

9ce7c74e551707d24f6e883f90c71c63.jpg

Gia: 20 Triệu/m2 - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

d08773197eb4e8cbcffc2103ad640587.jpg

Gia: 25.9 Triệu/m2 - Diện tích : 59 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

a7e22798a9b27bcf163127b753a01eee.jpg

Gia: 1.5 Tỷ - Diện tích : 58 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

6c4007e12f975d68a079fc4cbe4944f8.jpg

Gia: 26.8 Triệu/m2 - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

ecd4035102f137b87329293c6e0a7119.jpg

Gia: 1.08 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

d2b7aa9cac7e5e68fa1b8738e2ec3eb2.jpg

Gia: 1.2 Tỷ - Diện tích : 62 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

1eb53684f691cb7afedc06a784dc6403.jpg

Gia: 19.8 Triệu/m2 - Diện tích : 62 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

d881f14e6d305b32b267d57289232b7a.jpg

Gia: 24.5 Triệu/m2 - Diện tích : 65 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

79705573da60a355e196e906b08aab6f.jpg

Gia: 26 Triệu/m2 - Diện tích : 62 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

9acba39999800573dd595decb5377a12.jpg

Gia: 1.515 Tỷ - Diện tích : 59 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

582126f44622587b53ffa81433a94825.jpg

Gia: 1.07 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

af2b6323df14a2f6894817ece650f3b9.jpg

Gia: 1.05 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

1bd52a458c3d316d242c03b38f3596b9.jpg

Gia: 1.07 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

ceec316055fa9438a089d5ce529afb52.jpg

Gia: 16.7 Triệu/m2 - Diện tích : 135 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

312dbed6d7db3fc52ed2d81b4117cc81.jpg

Gia: 3 Tỷ - Diện tích : 126 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

3c4aec022d721a7c0ef04265d78944aa.jpg

Gia: 1.08 Tỷ - Diện tích : 50.5 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

b07805c425c5d123f53738d46806cc81.jpg

Gia: 25 Triệu/m2 - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2