Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Quận 9

Gia: 450 Triệu - Diện tích : 69 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

48ec15d05852cf8b3d278eb49d145738.jpg

Gia: 1080 Triệu - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

cf1ed79999cf3dc97b6e10b57e6707e1.jpg

Gia: 3 Tỷ - Diện tích : 50.4 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

debd16a325175e0cf76ff19cd2f5db11.jpg

Gia: 20 Triệu/m2 - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 1.27 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 1.45 Tỷ - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 1.8 Tỷ - Diện tích : 67 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 975 Triệu - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

c300d719d6ea583f39a6e12bed19959a.jpg

Gia: 1.86 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

c95ab941ed47da3a222d6cc6ba99d3d5.jpg

Gia: 3.499 Tỷ - Diện tích : 114 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

ab3b5171d75a99a55b92c310c865cd29.jpg

Gia: 27.55 Triệu/m2 - Diện tích : 76.5 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

687028f346200ad0548765e64010d2e3.jpg

Gia: 2.66 Tỷ - Diện tích : 58.9 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 1250 Triệu - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

4da1e3b48319ae01b6e0b31aec1ac116.jpg

Gia: 2.097 Tỷ - Diện tích : 76.2 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

2863a4b162228fdeec0aac9dad0140e8.jpg

Gia: 1.92 Tỷ - Diện tích : 51.3 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 20 Triệu/m2 - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 1.2 Tỷ - Diện tích : 55 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 20 Tỷ - Diện tích : 255 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

3f65b375d5332dc5cc44faea08eb3325.jpg

Gia: 1350 Triệu - Diện tích : 65 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

68b03420ff47876eb5426a433747ba40.jpg

Gia: 1.696 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

b9382fd6781eaa1ae9d8300d15f95267.jpg

Gia: 2.651 Tỷ - Diện tích : 71.6 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

909bac691db6659ad243c7812d990ac4.jpg

Gia: 1.65 Tỷ - Diện tích : 76 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

26b2faf7bb99972e0f9f4651f6c70d3e.jpg

Gia: 2.099 Tỷ - Diện tích : 76 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

23368b0074664525bb6612b73efb34c0.jpg

Gia: 18.1 Tỷ - Diện tích : 302 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

b7fa6591c5a107ed32da0ed19107d5f7.jpg

Gia: 2.6499 Tỷ - Diện tích : 59.2 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

d8f585652fb95f3ef0cff054f7391496.jpg

Gia: 2.799 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 60 Triệu - Diện tích : 140 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 1250 Triệu - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

9ce182d1d21ce7047cefb27acfe9344e.jpg

Gia: 2.8 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

457f05d22a08c1a5c96c457c6574113f.jpg

Gia: 28.01 Triệu/m2 - Diện tích : 86.5 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

19b93becea1de3e92f7662c49b46e613.jpg

Gia: 2.71 Tỷ - Diện tích : 89.1 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 60 Triệu/m2 - Diện tích : 140 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

2d1f69df647425fba55bf6bcf0eb425a.jpg

Gia: 2.851 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

d8bee631cc90c6c34b582746ebc2828a.jpg

Gia: 2.4 Tỷ - Diện tích : 86.4 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 32 Triệu/m2 - Diện tích : 85 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

dcf5acaef8826a8907c279ca21adba8a.jpg

Gia: 2.101 Tỷ - Diện tích : 76.4 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

c73a389011378312e93282553da53e1a.jpg

Gia: 1.754 Tỷ - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

5f36ddcf08915b3dd1456319f0deff19.jpg

Gia: 1.2 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

c8fe3f73ab308d6a6ed7085e37e98ca9.jpg

Gia: 1.914 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

898f2bfa00ecccd0ee0131b79b32f288.jpg

Gia: 30.6 Triệu/m2 - Diện tích : 86 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

bd0875ef42fd165f0f30f02101395e7b.jpg

Gia: 2.4 Tỷ - Diện tích : 50.4 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

eb0ba6fc7a34541c60c290de5d72d360.jpg

Gia: 27.63 Triệu/m2 - Diện tích : 76.7 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

d1578e9fa8e4ca2b797fb759100bb76e.jpg

Gia: 1.91 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

36b4863e0776f71745ab4218f3212609.jpg

Gia: 2.651 Tỷ - Diện tích : 59 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 31 Triệu/m2 - Diện tích : 57 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

144eb0a322565a1702d06562eccfb996.jpg

Gia: 27.5 Triệu/m2 - Diện tích : 76.3 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 34 Triệu/m2 - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 31 Triệu/m2 - Diện tích : 57 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

8fe4d085d648c8cfa1fa2a844ac6812f.jpg

Gia: 2.4 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 34 Triệu/m2 - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2