Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Quận 9

270931b19ce77c5321bb21e0ebad882a.jpg

Gia: 15 Triệu/m2 - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

d3c4fd95d19856f9789b8f12eb415e98.jpg

Gia: 11 Triệu/m2 - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

3030348153a961933f695645007f406f.jpg

Gia: 11 Triệu/m2 - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

97c6de5b864b12f95f8e95f7ae6005b2.jpg

Gia: 11 Triệu/m2 - Diện tích : 125 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

9fcf719a9571206f8376be7c985708cb.jpg

Gia: 11.5 Triệu - Diện tích : 125 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

9598571b3a844dfb115be1307354eef0.jpg

Gia: 13.5 Triệu/m2 - Diện tích : 131 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

9438a8f4f5453aa86e8264018cdefa9e.jpg

Gia: 15.9 Triệu/m2 - Diện tích : 45 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

da148c0d8911bb652dd92051fc34f673.jpg

Gia: 15.8 Tỷ - Diện tích : 400 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

676b9a842db3c4d2855d72dcf5ab2080.jpg

Gia: 1.25 Tỷ - Diện tích : 88 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 16 Tỷ - Diện tích : 142 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 4.1 Tỷ - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

d8e42a1c44b99a2d3c2727f69280b6ef.jpg

Gia: 3500 Triệu - Diện tích : 110 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

270e13ae69ea035f95004a157541f05d.jpg

Gia: 6500 Triệu - Diện tích : 266 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 2900 Triệu - Diện tích : 59 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 1740 Triệu - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 2.2 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 3500 Triệu - Diện tích : 110 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 53 Tỷ - Diện tích : 2400 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 2.7 Tỷ - Diện tích : 85 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 4 Tỷ - Diện tích : 207 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 2150 Triệu - Diện tích : 76 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 38 Triệu/m2 - Diện tích : 116

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

[Cần bán]vuthehao

Gia: 3 Tỷ - Diện tích : 86 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

c11e9a92c0b7f66629bc429919ed4816.jpg

Gia: 4.1 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 3.25 Tỷ - Diện tích : 86 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 2.85 Tỷ - Diện tích : 77 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 4.4 Tỷ - Diện tích : 117 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 4.3 Tỷ - Diện tích : 116 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 2.85 Tỷ - Diện tích : 77

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 3.25 Tỷ - Diện tích : 58 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 56000000 Triệu/m2 - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 35 Triệu/m2 - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 4.2 Tỷ - Diện tích : 115 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 4.6 Tỷ - Diện tích : 70

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 39 Triệu/m2 - Diện tích : 91 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 4550 Triệu - Diện tích : 102 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

5ae5ee4f05679e747eb07f8608893ba4.jpg

Gia: 40 Triệu/m2 - Diện tích : 110 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

66147cfe5f69a168a82f3e8b99f9df6a.pdf

Gia: 27 Triệu/m2 - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 750 Triệu - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 750 Triệu - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 32000000 Triệu/m2 - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

9b3d702d0029e4fcfce2a0569c8617b7.jpg

Gia: 1.5 Tỷ - Diện tích : 45 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 2450 Triệu - Diện tích : 53 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

2dff9267533daef9a2bd490b560cb68e.jpg

Gia: 7.5 Tỷ - Diện tích : 86 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 1720 Triệu - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 43 Triệu/m2 - Diện tích : 64 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

4002fd2d10085ce8d29c6d204ae65a45.jpg

Gia: 2.75 Tỷ - Diện tích : 54.7 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

f4fb9cb23fb3f267ade78018475f811d.jpg

Gia: 6 Tỷ - Diện tích : 118 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

900e897f14421747fc1abfd2f0987f92.jpg

Gia: 3.2 Tỷ - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 1200000000 - Diện tích : 65

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2