Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Quận 9

270931b19ce77c5321bb21e0ebad882a.jpg

Gia: 15 Triệu/m2 - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

d3c4fd95d19856f9789b8f12eb415e98.jpg

Gia: 11 Triệu/m2 - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

3030348153a961933f695645007f406f.jpg

Gia: 11 Triệu/m2 - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

97c6de5b864b12f95f8e95f7ae6005b2.jpg

Gia: 11 Triệu/m2 - Diện tích : 125 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

9fcf719a9571206f8376be7c985708cb.jpg

Gia: 11.5 Triệu - Diện tích : 125 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

9598571b3a844dfb115be1307354eef0.jpg

Gia: 13.5 Triệu/m2 - Diện tích : 131 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

9438a8f4f5453aa86e8264018cdefa9e.jpg

Gia: 15.9 Triệu/m2 - Diện tích : 45 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

da148c0d8911bb652dd92051fc34f673.jpg

Gia: 15.8 Tỷ - Diện tích : 400 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

676b9a842db3c4d2855d72dcf5ab2080.jpg

Gia: 1.25 Tỷ - Diện tích : 88 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

b387bdac7d5d6eb67db86568024b4a3e.jpg

Gia: 42 Triệu/m2 - Diện tích : 55 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

6a781a7fe28cb122f104d2e5ff5473b4.jpg

Gia: 38 Triệu/m2 - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

7ba1eedb30d42eafabac2e6f61c97cfa.jpg

Gia: 38 Triệu/m2 - Diện tích : 55 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

51b440ca6eb42332912c7ca85cb944ed.jpg

Gia: 38 Triệu/m2 - Diện tích : 55 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

7ffe5e289ee54c4ba15dda02b73588fe.jpg

Gia: 63 Triệu/m2 - Diện tích : 59 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

e8b2171f269f9798a3ecc50121f94a34.jpg

Gia: 38 Triệu/m2 - Diện tích : 55 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

63e94585b958ec3cab7eaaa6f914bea1.jpg

Gia: 38 Triệu/m2 - Diện tích : 55 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

110355135f6a1966a93e815b825cf7b4.jpg

Gia: 43 Triệu/m2 - Diện tích : 170 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

dc5e0772a6a983773af8be72d8956965.jpg

Gia: 49 Triệu/m2 - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

255e76d663441e464db0084ff8125117.jpg

Gia: 8.5 Tỷ - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 42 Triệu/m2 - Diện tích : 55 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

2a54b185578219066e4ec65b01a774ed.jpg

Gia: 38 Triệu/m2 - Diện tích : 55 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

9663af7b5a2da5b008ab594d4d3f76e4.jpg

Gia: 38 Triệu/m2 - Diện tích : 55 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

6ee09b6b7baaf3b5577d4d1d545df522.jpg

Gia: 7.2 Tỷ - Diện tích : 220 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

ac905ebc465e2c8a4ee88b2c5285884c.jpg

Gia: 38 Triệu/m2 - Diện tích : 55 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 38 Triệu/m2 - Diện tích : 55 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

92c1938cb500c93e0c1e95f66312735f.jpg

Gia: 38 Triệu/m2 - Diện tích : 55 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

d09e4db834db8e1e32ab4f7fb99d462f.jpg

Gia: 3200 Triệu - Diện tích : 36 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

c10277676db05b96f3385561ae312d50.jpg

Gia: 2900 Triệu - Diện tích : 80.5 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 2.75 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 680 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

f3c8f63bfe84f1221f80cad332bcfd49.jpg

Gia: 4.9 Tỷ - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 3.5 Tỷ - Diện tích : 96.2 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 16 Tỷ - Diện tích : 142 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 4.1 Tỷ - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

d8e42a1c44b99a2d3c2727f69280b6ef.jpg

Gia: 3500 Triệu - Diện tích : 110 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

270e13ae69ea035f95004a157541f05d.jpg

Gia: 6500 Triệu - Diện tích : 266 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 2900 Triệu - Diện tích : 59 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 1740 Triệu - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 2.2 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 3500 Triệu - Diện tích : 110 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 53 Tỷ - Diện tích : 2400 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 2.7 Tỷ - Diện tích : 85 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 4 Tỷ - Diện tích : 207 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 2150 Triệu - Diện tích : 76 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 38 Triệu/m2 - Diện tích : 116

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

[Cần bán]vuthehao

Gia: 3 Tỷ - Diện tích : 86 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

c11e9a92c0b7f66629bc429919ed4816.jpg

Gia: 4.1 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 3.25 Tỷ - Diện tích : 86 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 2.85 Tỷ - Diện tích : 77 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 4.4 Tỷ - Diện tích : 117 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2