Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Quận 9

9598571b3a844dfb115be1307354eef0.jpg

Gia: 13.5 Triệu/m2 - Diện tích : 131 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

9438a8f4f5453aa86e8264018cdefa9e.jpg

Gia: 15.9 Triệu/m2 - Diện tích : 45 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

da148c0d8911bb652dd92051fc34f673.jpg

Gia: 15.8 Tỷ - Diện tích : 400 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

676b9a842db3c4d2855d72dcf5ab2080.jpg

Gia: 1.25 Tỷ - Diện tích : 88 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

3afa9be4d7f79e66d8902675e66f9b1b.jpg

Gia: 38 Triệu/m2 - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

ee8602946522a56a9eaed35c0558940b.jpg

Gia: 2 Tỷ - Diện tích : 80.7 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

dde0e731abbcfc55456f8193129e84f4.PNG

Gia: 6 Triệu/m2 - Diện tích : 144.5 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

655487f7c4a3381577840ef61236cba9.jpg

Gia: 2.55 Tỷ - Diện tích : 79.2 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 3.8 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 3.2 Tỷ - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 3.8 Tỷ - Diện tích : 162 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 850 Triệu - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 1.06 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 1.37 Tỷ - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 1.37 Tỷ - Diện tích : ...

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 1.06 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 1.5 Tỷ - Diện tích : 74 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 43 Tỷ - Diện tích : 156

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

d064e8d7ff8956134705ee2186648af5.jpg

Gia: 1.6 Tỷ - Diện tích : 63 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

c7aa39ec16f0ce8a1d0198504ad0a68d.jpg

Gia: 23.3 Triệu/m2 - Diện tích : 78 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

07ea7729a030943223894c29ff766882.jpg

Gia: 1.3 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

46d98a53e8bdb853c474f2e4deb76e3b.jpg

Gia: 950 Triệu - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

b936ac83de05f364568e036ea9213be3.jpg

Gia: 1.6 Tỷ - Diện tích : 71 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

db2dfb271683727fcfae4d58caa1a6ed.jpg

Gia: 1.46 Tỷ - Diện tích : 62 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

63a763a7cc938afd13c1d4caf2f87a07.jpg

Gia: 870 Triệu - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

5adea05868bfdd3beb465473f3d5f998.jpg

Gia: 1.35 Tỷ - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

f7968e0b237134307905f4ebc230efe3.jpg

Gia: 1.38 Tỷ - Diện tích : 67 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

117c96b7ba8c455aa9d6f3e3a138a230.jpg

Gia: 1.23 Tỷ - Diện tích : 51.6 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

ccfd67eb1250dcfc06ab707fbfc8177c.jpg

Gia: 1.6 Tỷ - Diện tích : 76 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

2f300eb9b44cccdbf1d4808d0a848d08.jpg

Gia: 1.45 Tỷ - Diện tích : 61 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

189bec2d508f990aff9b44e7fdeb5f49.jpg

Gia: 1.22 Tỷ - Diện tích : 51.5 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

1242e024e5822f75a04f3d9f3f3753cf.jpg

Gia: 3.25 Tỷ - Diện tích : 55 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

2b63a422e8cfc8450415472bdc5c5542.jpg

Gia: 1.41 Tỷ - Diện tích : 54.1 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

fcf35fa1306b389f2337ca07bbb35343.jpg

Gia: 1.6 Tỷ - Diện tích : 99 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

5f5d149b8181227d171413a087beffcc.jpg

Gia: 1.2 Tỷ - Diện tích : 51.6 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

2cc9efdb12d5e3732d0d0f4be810df47.jpg

Gia: 1.4 Tỷ - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

b42cadd9961b341c3ac88b3ced4309e7.jpg

Gia: 3.5 Tỷ - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 3 Tỷ - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

6635ce3207d11083ed15613173ad8bc4.jpg

Gia: 3.39 Tỷ - Diện tích : 149 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

899ca90644774332dec0dc49bb99cc35.jpg

Gia: 856 Triệu - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

8b74a9a58bce82f07fa78a41ed60b5ac.jpg

Gia: 4.38 Tỷ - Diện tích : 126 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

64a6012bc54a1709d46482ceffc84a9e.jpg

Gia: 2.65 Tỷ - Diện tích : 65 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

4468af51029f9d7157b7e5c0580afb39.jpg

Gia: 3.4 Tỷ - Diện tích : 148 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

b705807a177b9d705834195a9b9b836c.jpg

Gia: 4.4 Tỷ - Diện tích : 127 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

21d5d3237119594ce977a956a11e3d93.jpg

Gia: 1.59 Tỷ - Diện tích : 62 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

1427b60a6912d169347e467f4bca67a3.jpg

Gia: 27 Triệu/m2 - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

f2846eb8b460766e0ff861369f57e08f.jpg

Gia: 3.7 Tỷ - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

07fec3f5df2c81ecbb785ec53d72cadb.jpg

Gia: 3.3 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

bd1fdb301af564c08257284123389991.jpg

Gia: 850 Triệu - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

05e7ab8098088b348d4263d6e3c1ce24.jpg

Gia: 1.23 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2