Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Quận 9

52c04318a44eede4e5b853177253f5c2.jpg

Gia: 2.2 Tỷ - Diện tích : 175 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

d7c55164d2a42b43aa6f28dea8c664b7.jpg

Gia: 2.1 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

231464f57a9ce0e2f099a045d809be2d.jpg

Gia: 800 Triệu - Diện tích : 55 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 1.98 Triệu - Diện tích : 86 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

023af4ff49365edc4c80129abbdf2053.jpg

Gia: 1 Tỷ - Diện tích : 55 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

d121ca6e02b7a8660df56d94c99fc75c.jpg

Gia: 1 Tỷ - Diện tích : 55 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 1.2 Tỷ - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 3.6 Tỷ - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 3.8 Tỷ - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 3.9 Tỷ - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 4.5 Tỷ - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 1.2 Tỷ - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

947fc4353ae6e98539c6910b3fca722f.jpg

Gia: 1.15 Tỷ - Diện tích : 53 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

20d3db42ef96a96bba641c4dc3fe54a1.jpg

Gia: 900 Triệu - Diện tích : 55 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

7f2b83e562d930484fe8b2686dcdd862.jpg

Gia: 16 Triệu/m2 - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

0b5f46cf84f6c2dc0055f93d7bb83bdd.jpg

Gia: 1.1 Tỷ - Diện tích : 55 m2

Loại hình: Khu dân cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

a2e3b71db3bdd859b40632771c220e59.jpg

Gia: 1.6 Tỷ - Diện tích : 62 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 1.1 Tỷ - Diện tích : 47 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

83476d7a2d404deafef5dc7d41e043d7.jpg

Gia: 2.95 Tỷ - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

43a41f58bd7f27c4c1ae3aad1aadcad2.jpg

Gia: 2.25 Tỷ - Diện tích : 66 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

b513678b5fb98ec83ca49703094b3981.jpg

Gia: 1.35 Tỷ - Diện tích : 58 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

59089f733adddd82577a1cb359f7fb09.jpg

Gia: 1.3 Tỷ - Diện tích : 58 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 2.9 Tỷ - Diện tích : 45 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

523f0c7a13c871460d17b2c722d14caa.jpg

Gia: 3.3 Tỷ - Diện tích : 88 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 1.82 Tỷ - Diện tích : 65 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

ebb65f093e816f6591b54b92685946b7.jpg

Gia: 1.3 Tỷ - Diện tích : 85 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

d3ae65df3d339d9290433791d0baf96c.jpg

Gia: 3.3 Tỷ - Diện tích : 88 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 1.1 Tỷ - Diện tích : 37 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

c1473286e1ea73e7a812890c021ef910.jpg

Gia: 1.5 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 3.75 Tỷ - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 26 Triệu/m2 - Diện tích : 170 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 1.3 Triệu/m2 - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 2.4 Tỷ - Diện tích : 88 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 1.29 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 3.6 Tỷ - Diện tích : 138 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

95e6931177561ce45bfa72f4aa8da45f.jpg

Gia: 2.95 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

5a92997e97343c95731ae55212ef3aca.jpg

Gia: 1.98 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

f14fc1ca8e779d52229ec797df0ca28e.jpg

Gia: 2.75 Tỷ - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 7.8 Tỷ - Diện tích : 356 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 3.1 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

aa938e760c15b4b41421314a9ae75338.jpg

Gia: 930 Triệu - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 1525 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 2.75 Tỷ - Diện tích : 119 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

97ecab9248b594ef66a35b23fe3aaf01.jpg

Gia: 1850 Triệu - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

fccf2452299518169fb10985ae65cd6c.jpg

Gia: 2.7 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 20 Triệu/m2 - Diện tích : 152 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 2.7 Tỷ - Diện tích : 74 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

bcf7fa5cb134339f1d03d4ee38248276.jpg

Gia: 1250 Triệu - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

d8edf4b47982fa8e70bbbc3eb1e48df5.jpg

Gia: 1150 Triệu - Diện tích : 55 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô