Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Bình Thủy

82ee94b3172a6ce32fdc3c1223ce338a.jpg

Gia: 648 Triệu - Diện tích : 99 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

b8ed42cf3df87bc54c6847a046249b3f.jpg

Gia: 667 Triệu - Diện tích : 99 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

c777f470942084b86c7c821028784479.jpg

Gia: 649 Triệu - Diện tích : 99 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

a6a0c47057bc093e9e444ad2d3ed7e57.jpg

Gia: 736 Triệu - Diện tích : 114 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

b9e16ad47c74a992dc40943a41cda0ad.jpg

Gia: 682 Triệu - Diện tích : 105.8 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

4fba7de057479ff2e539f543f771bcae.jpg

Gia: 682 Triệu - Diện tích : 106 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

2e15a7527a0b40ec59ae6c432d895f47.jpg

Gia: 572 Triệu - Diện tích : 99 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

e94c58ac4ba1cbed0b2f7e04f3b514cb.jpg

Gia: 750 Triệu - Diện tích : 112.5 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

9027dc79c4fd553bdd4a0268d82a5997.jpg

Gia: 750 Triệu - Diện tích : 114 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

f744a74f717ac732827646efe9ba931d.jpg

Gia: 750 Triệu - Diện tích : 112.5 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

bec2579d71f21b731d8c4f97dea6303e.jpg

Gia: 750 Triệu - Diện tích : 114.2 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

99f6b5575ab769bfab1f19580d259804.jpg

Gia: 682 Triệu - Diện tích : 105.8 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

1c21950605771f0b5ce8bc44f34b6102.jpg

Gia: 682 Triệu - Diện tích : 105.8 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

4e7370ca35b9a5f82756cd55d69ce387.jpg

Gia: 682 Triệu - Diện tích : 105.8 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

99e84c93b35da1e0121505031a0b218f.jpg

Gia: 660 Triệu - Diện tích : 114.2 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

bbb60bacc1c283ab3878ddac6d0af4ee.jpg

Gia: 800 Triệu - Diện tích : 125 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

daa0d9ea6c7492c16e8664e1211e27f6.jpg

Gia: 682 Triệu - Diện tích : 105.8 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

e88ce08cc1c0de56df9479cf3070425a.jpg

Gia: 800 Triệu - Diện tích : 125 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

45bc43d97358610dcf80e56a61a7a02c.jpg

Gia: 800 Triệu - Diện tích : 125 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

1aa680a5a740d7ed65b79aa54b816b2f.jpg

Gia: 682 Triệu - Diện tích : 105.8 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

c00480818fecca6003d85180e25cef87.jpg

Gia: 590 Triệu - Diện tích : 114.2 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

3bf58cedaa9e25a5ec47e35672fa57ab.jpg

Gia: 2.48 Tỷ - Diện tích : 105.8 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

01890ad11e3328f7ba0f8b4abf5aba89.jpg

Gia: 1.83 Tỷ - Diện tích : 94.5 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

Gia: 650 Triệu - Diện tích : 111.25 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

b6da902939c61b9a2d3848d8d3787bdb.jpg

Gia: 546 Triệu - Diện tích : 95 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

50df508b4d5a1124b3f74ad6fc9cf1fa.jpg

Gia: 693 Triệu - Diện tích : 105.8 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

227c5c65d7c9ee5f0901280b980eefba.jpg

Gia: 2.439 Tỷ - Diện tích : 94.5 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

644890b4e265ce350c0414d3cf66fac6.jpg

Gia: 1.82 Tỷ - Diện tích : 94.5 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

3cc57ff9d8825e2427f95f8846c359b4.jpg

Gia: 2 Tỷ - Diện tích : 112.5 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

234deae0996701bc24f1d7650f3a97dd.jpg

Gia: 650 Triệu - Diện tích : 112 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

483b98417f36849f40e67b057d768936.jpg

Gia: 2 Tỷ - Diện tích : 112.5 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

c3ebea88fd79555ebb6e23c979e51e05.jpg

Gia: 650 Triệu - Diện tích : 112.5 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

65caeaa55895484772d8dcc3ef91b4e1.jpg

Gia: 2 Tỷ - Diện tích : 112 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

9bdc30bdebaa501e5be815c0d7514f26.jpg

Gia: 639 Triệu - Diện tích : 112 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

be6cf9528c049786e04cf09ea0442a61.jpg

Gia: 939 Triệu - Diện tích : 112 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

f64cfa64ea910a0ca19595134df190ad.jpg

Gia: 699000000 Triệu - Diện tích : 112 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

232fd204a46de5cf47c8e2911168afe4.jpg

Gia: 650000000 Triệu - Diện tích : 112 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

121b191e6a9cb542f915961e7cbfef82.jpg

Gia: 19.3 Triệu/m2 - Diện tích : 112 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

235b4c1917aade6b61d1672f9298525d.jpg

Gia: 19.2 Triệu/m2 - Diện tích : 112 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

172117f09acb35f518e01eb648a48f96.jpg

Gia: 19.3 Triệu/m2 - Diện tích : 112 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

814942b103d4b90518194f7268cc3055.jpg

Gia: 19.3 Triệu/m2 - Diện tích : 125 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

fb522b1dd26184a4d775f2fe141b5cb1.jpg

Gia: 700 Triệu - Diện tích : 125 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

14f5c4dd0f26b61db31624123efd4a4d.jpg

Gia: 19.3 Triệu/m2 - Diện tích : 125 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

b95cb5a70f26c4d2f40f7d367f7c7100.jpg

Gia: 18.5 Triệu/m2 - Diện tích : 125 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

8ebc62f347bdb8a631caa7fde1d44a60.jpg

Gia: 18.3 Triệu/m2 - Diện tích : 112.5 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

a1684a04488ffb583a13515b381da6eb.jpg

Gia: 18.2 Triệu/m2 - Diện tích : 114.2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

3fcfe38b60c6cf649cc8b1d4518b0285.jpg

Gia: 18.5 Triệu/m2 - Diện tích : 114.2 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

f323b4d53f270163a6fd7f257a7fcfa0.jpg

Gia: 18.5 Triệu/m2 - Diện tích : 114.2 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

a7d8025fed15d2da187dc05825b36737.jpg

Gia: 18.5 Triệu/m2 - Diện tích : 114 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

442007dcbf8a238630d190d8bb0cffa0.jpg

Gia: 18.5 Triệu/m2 - Diện tích : 114.2 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô