Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Bình Thủy

3bf58cedaa9e25a5ec47e35672fa57ab.jpg

Gia: 2.48 Tỷ - Diện tích : 105.8 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

01890ad11e3328f7ba0f8b4abf5aba89.jpg

Gia: 1.83 Tỷ - Diện tích : 94.5 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

Gia: 650 Triệu - Diện tích : 111.25 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

b6da902939c61b9a2d3848d8d3787bdb.jpg

Gia: 546 Triệu - Diện tích : 95 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

50df508b4d5a1124b3f74ad6fc9cf1fa.jpg

Gia: 693 Triệu - Diện tích : 105.8 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

227c5c65d7c9ee5f0901280b980eefba.jpg

Gia: 2.439 Tỷ - Diện tích : 94.5 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

644890b4e265ce350c0414d3cf66fac6.jpg

Gia: 1.82 Tỷ - Diện tích : 94.5 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

3cc57ff9d8825e2427f95f8846c359b4.jpg

Gia: 2 Tỷ - Diện tích : 112.5 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

234deae0996701bc24f1d7650f3a97dd.jpg

Gia: 650 Triệu - Diện tích : 112 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

483b98417f36849f40e67b057d768936.jpg

Gia: 2 Tỷ - Diện tích : 112.5 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

c3ebea88fd79555ebb6e23c979e51e05.jpg

Gia: 650 Triệu - Diện tích : 112.5 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

65caeaa55895484772d8dcc3ef91b4e1.jpg

Gia: 2 Tỷ - Diện tích : 112 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

9bdc30bdebaa501e5be815c0d7514f26.jpg

Gia: 639 Triệu - Diện tích : 112 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

be6cf9528c049786e04cf09ea0442a61.jpg

Gia: 939 Triệu - Diện tích : 112 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

f64cfa64ea910a0ca19595134df190ad.jpg

Gia: 699000000 Triệu - Diện tích : 112 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

232fd204a46de5cf47c8e2911168afe4.jpg

Gia: 650000000 Triệu - Diện tích : 112 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

121b191e6a9cb542f915961e7cbfef82.jpg

Gia: 19.3 Triệu/m2 - Diện tích : 112 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

235b4c1917aade6b61d1672f9298525d.jpg

Gia: 19.2 Triệu/m2 - Diện tích : 112 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

172117f09acb35f518e01eb648a48f96.jpg

Gia: 19.3 Triệu/m2 - Diện tích : 112 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

814942b103d4b90518194f7268cc3055.jpg

Gia: 19.3 Triệu/m2 - Diện tích : 125 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

fb522b1dd26184a4d775f2fe141b5cb1.jpg

Gia: 700 Triệu - Diện tích : 125 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

14f5c4dd0f26b61db31624123efd4a4d.jpg

Gia: 19.3 Triệu/m2 - Diện tích : 125 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

b95cb5a70f26c4d2f40f7d367f7c7100.jpg

Gia: 18.5 Triệu/m2 - Diện tích : 125 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

8ebc62f347bdb8a631caa7fde1d44a60.jpg

Gia: 18.3 Triệu/m2 - Diện tích : 112.5 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

a1684a04488ffb583a13515b381da6eb.jpg

Gia: 18.2 Triệu/m2 - Diện tích : 114.2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

3fcfe38b60c6cf649cc8b1d4518b0285.jpg

Gia: 18.5 Triệu/m2 - Diện tích : 114.2 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

f323b4d53f270163a6fd7f257a7fcfa0.jpg

Gia: 18.5 Triệu/m2 - Diện tích : 114.2 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

a7d8025fed15d2da187dc05825b36737.jpg

Gia: 18.5 Triệu/m2 - Diện tích : 114 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

442007dcbf8a238630d190d8bb0cffa0.jpg

Gia: 18.5 Triệu/m2 - Diện tích : 114.2 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

e8206fb506b64d840ea5e6170f486e95.jpg

Gia: 18.5 Triệu/m2 - Diện tích : 114.2 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

0fa0c57cc694748b989ca674b56fb86b.jpg

Gia: 18.5 Triệu/m2 - Diện tích : 114.2 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

f97fdc5b881299b2d44d12c6cd49d655.jpg

Gia: 18.2 Triệu/m2 - Diện tích : 114.2 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

c0531e557b4091ebbbef7eb3c6b4343d.JPG

Gia: 3500000000 Triệu - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

8c8620bf23df5e76043ae6ed5aa2391c.jpg

Gia: 8800000000 Triệu - Diện tích : 246 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

fbf189e008eaa4c661f770aa364588fc.jpg

Gia: 24300000000 Triệu - Diện tích : 123 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

10dcf852463ae629788894a3fa742006.jpg

Gia: 8800000000 Triệu - Diện tích : 246 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

f1112f1531090ba7978df9e46bdbf1dd.jpg

Gia: 50000000 Triệu - Diện tích : 114 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

54cdd0ddec6049f61e70b2df9006fa2b.jpg

Gia: 2798000000 Triệu - Diện tích : 114 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

29e2e89339db3118f37ef105e6743182.jpg

Gia: 2520000000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

3de3120783ba5007a12a1e6b76d7d960.jpg

Gia: 2166000000 Triệu - Diện tích : 112 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

90aecdf4393ea02dcf7e15c9bef595cd.jpg

Gia: 22000000000 Triệu - Diện tích : 109 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

4dc20f757312819597cffb18098b095f.jpg

Gia: 22000000000 Triệu - Diện tích : 109 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

d06d464a6186f55ea734082843ab9d97.jpg

Gia: 6600000000 Triệu - Diện tích : 112 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

f5257a2a94e1755947adb855b41818fe.jpg

Gia: 2166000000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

bb4db078ca7592afffc0064321ea71e8.jpg

Gia: 2295000000 Triệu - Diện tích : 112 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

ca5b6e5385067a769cf4d9d3664c7eb6.jpg

Gia: 590000000 Triệu - Diện tích : 105 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

45cdd34397e5e47e5af0e929da0bedeb.jpg

Gia: 5900000000 Triệu - Diện tích : 112 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

6be039453162712f57f33c617e31b80d.jpg

Gia: 2166000000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

6ab1f059c10e6e56dced83b33510e2ef.jpg

Gia: 590000000 Triệu - Diện tích : 110 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

73257a2d821c3e375841363a7efc9586.jpg

Gia: 590000000 Triệu - Diện tích : 105 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô