Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Bình Thủy

a1684a04488ffb583a13515b381da6eb.jpg

Gia: 18.2 Triệu/m2 - Diện tích : 114.2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

3fcfe38b60c6cf649cc8b1d4518b0285.jpg

Gia: 18.5 Triệu/m2 - Diện tích : 114.2 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

f323b4d53f270163a6fd7f257a7fcfa0.jpg

Gia: 18.5 Triệu/m2 - Diện tích : 114.2 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

a7d8025fed15d2da187dc05825b36737.jpg

Gia: 18.5 Triệu/m2 - Diện tích : 114 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

442007dcbf8a238630d190d8bb0cffa0.jpg

Gia: 18.5 Triệu/m2 - Diện tích : 114.2 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

e8206fb506b64d840ea5e6170f486e95.jpg

Gia: 18.5 Triệu/m2 - Diện tích : 114.2 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

0fa0c57cc694748b989ca674b56fb86b.jpg

Gia: 18.5 Triệu/m2 - Diện tích : 114.2 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

f97fdc5b881299b2d44d12c6cd49d655.jpg

Gia: 18.2 Triệu/m2 - Diện tích : 114.2 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

deb96ba40587999b8026ca94de1465f0.jpg

Gia: 27000000 Triệu - Diện tích : 170 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

03cc005ab4b995fcaf4c6fefe384954d.jpg

Gia: 2500000000 Triệu - Diện tích : 125 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

e66a713cdd04dc3c6f6e1349d5e1b438.jpg

Gia: 2199000000 Triệu - Diện tích : 114 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

b9abe755c246f3f9ccc2fdd26757cfbb.jpg

Gia: 27000000 Triệu - Diện tích : 170 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

c576684ecf07791db67fa07af76f5f97.jpg

Gia: 2903000000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

ef0fb2a7a4d7ececba81f100db49ea2b.jpg

Gia: 1400000000 Triệu - Diện tích : 72 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

e0f8dd809d2b9ac42ec3c83a6e4b3c87.jpg

Gia: 1250000000 Triệu - Diện tích : 145 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

4568398b035a9dc222770d219f8439c5.jpg

Gia: 1950000000 Triệu - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

387a90cf7561698081c3a36dab4cdce6.jpg

Gia: 3200000000 Triệu - Diện tích : 128 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

4001f49dcbef8b3f085958f53b9b1316.jpg

Gia: 2550000000 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 114 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

131f9095dec50b752a1fddba9899945f.jpg

Gia: 2199000000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

f328dd393fedbf641799880927f900db.jpg

Gia: 465000000 Triệu - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

be7f6227299a8a720ba535e39ce2864e.jpg

Gia: 1400000000 Triệu - Diện tích : 72 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

8cf4ee0a64360d031278c1fe3470bd5a.jpg

Gia: 2903000000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

0d733cc257e01322987d650daaa1fe81.jpg

Gia: 450000000 Triệu - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

3215c58424cb8d086a35398752890b5b.jpg

Gia: 2200000000 Triệu - Diện tích : 163 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

bd9b7f80864faf400d6bd73bf97b9c48.jpg

Gia: 2199000000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

d920d56278629aa616d6165401915735.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 1000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

554edefcc21e28fe905b6ad073456bcf.jpg

Gia: 1550000000 Triệu - Diện tích : 97 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 71 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

60a7bb9bf54e0643917415b6e3c184b9.jpg

Gia: 1700000000 Triệu - Diện tích : 175 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

276ea14f5582b508147f77f1a754136b.jpg

Gia: 1700000000 Triệu - Diện tích : 175 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

022f163dc28e7f88bd570f1735ad878c.jpg

Gia: 2199000000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

3b53af94a67140a1a13c756416846219.jpg

Gia: 1400000000 Triệu - Diện tích : 72 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

b2e47e73bf9bee7894354e2bc1b15b9f.jpg

Gia: 3200000000 Triệu - Diện tích : 128 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

f679bf0e11f777bdd42670037f2f57f1.jpg

Gia: 2200000000 Triệu - Diện tích : 163 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

c16f94f93cbf28ceaa13a41cb35c2e64.jpg

Gia: 2000000 Triệu - Diện tích : 1634 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

74c037a2d2f2ed880754085b63db4126.jpg

Gia: 2300000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

9550115bd445587a352a7c577fe23c1e.jpg

Gia: 1350000000 Triệu - Diện tích : 145 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

53c25973a995cd5db824ac2a29d8db75.jpg

Gia: 2494000000 Triệu - Diện tích : 114 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

a947e371d906797849facf9e9bb69888.jpg

Gia: 2199000000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

2323b74199b622d74e0e78e1cf9a3bd9.jpg

Gia: 2750000000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

336c8c8dd32a27774f43f442dc81957c.jpg

Gia: 2750000000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

5e16641ae656781311802eca729484e0.jpg

Gia: 2750000000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

2f62fdd71b545c2617dc3ef02d60f655.jpg

Gia: 2199000000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

f0606c4ccbabee06c6d653c2a6ffa316.jpg

Gia: 29280000000 Triệu - Diện tích : 5 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

02b4f3d9984b1f7e85bf0f1a11cdd718.jpg

Gia: 29280000000 Triệu - Diện tích : 5 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

4729b7645e4e2c8c348a3da6ed6f9655.jpg

Gia: 29280000000 Triệu - Diện tích : 5 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

aa5f1e17ef369452ba72a7ab4b1b0d31.jpg

Gia: 2199000000 Triệu - Diện tích : 114 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

01395e4cb6b174bf911cfcb9ca5ce25b.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

c19d080b6e7551fa3c0f5562181c77e3.jpg

Gia: 2494000000 Triệu - Diện tích : 114 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bình Thủy-Cần Thơ

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2