Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Plei Ku

4c21576dd7cd28bc4c86eddfcd4bea43.jpg

Gia: 6000000000 Triệu - Diện tích : 125 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Plei Ku-Gia Lai

88d4a6249634640a369bf4a3dcac8675.jpg

Gia: 7500000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Plei Ku-Gia Lai

85a05421263fcebfe1f14b86476bfc95.jpg

Gia: 749000000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Plei Ku-Gia Lai

7af47fe6e8ca7cc701f2598c4c392139.jpg

Gia: 2000000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Plei Ku-Gia Lai

10845bafe3cbf0b053f82a8fff59af3e.jpg

Gia: 1850000000 Triệu - Diện tích : 440 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Plei Ku-Gia Lai

a0691ddebc4ac989cbac745393ed98ae.jpg

Gia: 5500000000 Triệu - Diện tích : 237 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Plei Ku-Gia Lai

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Plei Ku-Gia Lai

a62a4e8d1407ae38b2b34ab9ddf6b2d3.jpg

Gia: 1800000000 Triệu - Diện tích : 920 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Plei Ku-Gia Lai

5ebbe3e4ba17aa18b5fcdd9628df557f.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 500 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Plei Ku-Gia Lai

2da3041c44e58141363e9c2f36b9b392.jpg

Gia: 350000000 Triệu - Diện tích : 220 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Plei Ku-Gia Lai

3413b178b4b72ab2cd80a9fe2bdf7e22.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 3456 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Plei Ku-Gia Lai

e77b27ec2eaadd6932895fb4fb854242.jpg

Gia: 3000000000 Triệu - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Plei Ku-Gia Lai

f8ce77c5761a06d54255a7ef2aa8f1a9.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Plei Ku-Gia Lai

252be77e168eb989b30799d52f6e5b28.jpg

Gia: 75000000 Triệu - Diện tích : 1400 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Plei Ku-Gia Lai

5e20954e40654432c9ffc231f07a3e9c.jpg

Gia: 650000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Plei Ku-Gia Lai

dfad229f641cc34ee120ff6d193d8f4c.jpg

Gia: 450000000 Triệu - Diện tích : 633 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Plei Ku-Gia Lai

6eadefa873356b724689cd72a764d26f.jpg

Gia: 1120000000 Triệu - Diện tích : 1256 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Plei Ku-Gia Lai

a2aa6cf25e925cb35e244fdaa9b0312b.jpg

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Plei Ku-Gia Lai

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Plei Ku-Gia Lai

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Plei Ku-Gia Lai

cd434c87de028d38ee2d53ac11034602.jpg

Gia: 520000000 Triệu - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Plei Ku-Gia Lai

a27535b6c853fb19d4ba20e11aa7c8b1.jpg

Gia: 510000000 Triệu - Diện tích : 123 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Plei Ku-Gia Lai

8479eefcfff05f4e11337b78bee7d812.jpg

Gia: 450000000 Triệu - Diện tích : 500 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Plei Ku-Gia Lai

d21678ac19ced75283da3ff4f1680c19.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 88 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Plei Ku-Gia Lai

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Plei Ku-Gia Lai

Gia: 1550000000 Triệu - Diện tích : 20000 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Plei Ku-Gia Lai

e2814b6dddf3ba79d1f696a802f2e899.jpg

Gia: 1550000000 Triệu - Diện tích : 20000 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Plei Ku-Gia Lai

d887e363d96aa6df8b88c818d3dcc83c.jpg

Gia: 1550000000 Triệu - Diện tích : 20000 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Plei Ku-Gia Lai

7824da7b53cd7286bf585f1298a7b514.jpg

Gia: 500000000 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Plei Ku-Gia Lai

a56466b87b3a7f5e77e096ebe61a3967.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 115 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Plei Ku-Gia Lai

31e25841f1f55a9dcc98812374df93b8.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 240 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Plei Ku-Gia Lai

733bd788abf07ae7e9bb77b03217ce63.jpg

Gia: 1350000000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Plei Ku-Gia Lai

aeb94aad5e1a3650ed8d8f60a9f187b3.jpg

Gia: 1650000000 Triệu - Diện tích : 130 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Plei Ku-Gia Lai

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 350 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Plei Ku-Gia Lai

60412528b528b0cb14b92f20ea97e838.jpg

Gia: 1550000000 Triệu - Diện tích : 20000 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Plei Ku-Gia Lai

b513ea7891aca9c6105b868527c62aef.jpg

Gia: 1600000000 Triệu - Diện tích : 259 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Plei Ku-Gia Lai

cea51541d70dfffef7d052a27f37fbc0.jpg

Gia: 4150000000 Triệu - Diện tích : 5600 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Plei Ku-Gia Lai

023f1c93878f0175a236547aadb98e96.jpg

Gia: 5700000000 Triệu - Diện tích : 285 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Plei Ku-Gia Lai

78f4e8b0f5571adc7727f29c76e4a8ac.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Nhà hàng

Khu vực: Plei Ku-Gia Lai

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Plei Ku-Gia Lai

e101fd9dc0e826c65d1f764b3186c786.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Nhà hàng

Khu vực: Plei Ku-Gia Lai

e8a0ce1cf57cd1f1767e18ef9c782c6a.jpg

Gia: 2200000000 Triệu - Diện tích : ...

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Plei Ku-Gia Lai

aadf87bba374dce1b4527247d2598e9b.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 1500 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Plei Ku-Gia Lai

c544fb5eef6abda3b92a92e52e255ef8.jpg

Gia: 1200000000 Triệu - Diện tích : 250 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Plei Ku-Gia Lai

99df252959021701e84b6cfa825382ed.jpg

Gia: 1200000000 Triệu - Diện tích : 250 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Plei Ku-Gia Lai

bfac0191ef2abdacc85cb1c4147aa79f.jpg

Gia: 750000000 Triệu - Diện tích : 184 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Plei Ku-Gia Lai

9d4142afe5905007a12dd4a5e8939697.jpg

Gia: 1550000000 Triệu - Diện tích : 190 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Plei Ku-Gia Lai

0714a4350d4a1f2c5e953ddd32621a80.jpg

Gia: 1550000000 Triệu - Diện tích : 190 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Plei Ku-Gia Lai

f9bc5bf8179b6ea24a2709fa6f0ce645.jpg

Gia: 4000000000 Triệu - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Plei Ku-Gia Lai

Gia: 650000000 Triệu - Diện tích : 135 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Plei Ku-Gia Lai

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô