Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Đường Nguyễn Duy Trinh

da35e4fe99144443a53a3095e9d99938.jpg

Gia: 15 Triệu/m2 - Diện tích : 60

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

e5bbcf387b10cc2275a817e3204927ee.jpg

Gia: 300 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

2f94f7af10cbfa98692b2d96563f1d75.jpg

Gia: 1050 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

4fb1a591309ba81bb74e3d1de6e6a976.jpg

Gia: 660 Triệu - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

958a10b41e694ee388b63a204c50433e.jpg

Gia: 660 Triệu - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

23368b0074664525bb6612b73efb34c0.jpg

Gia: 18.1 Tỷ - Diện tích : 302 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

b87f8e1ae9cab71c5f9e4f31fdbc7a70.jpg

Gia: 1.852 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

28cbe95240f831df5eddc7b14c3a9920.jpg

Gia: 18.013 Tỷ - Diện tích : 281 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

7806bc5b20e69bebcddc210f9fe12529.jpg

Gia: 18 Tỷ - Diện tích : 303 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

e4f6dbec182318ea8ceae948492a78ea.jpg

Gia: 1.84 Tỷ - Diện tích : 50.3 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

7e397e1d147e87f82c08ddbebda3e4ec.jpg

Gia: 1.669 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 3 Tỷ - Diện tích : 64 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

64c42e4bdf8fc853d802a24224c2dd6e.jpg

Gia: 1.821 Tỷ - Diện tích : 50.5 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

507643db84f0e69e9d37d0913199bcfb.jpg

Gia: 18.04 Tỷ - Diện tích : 297 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

db5af719e35c613c0e5e7b3378f4dd5c.jpg

Gia: 18.05 Tỷ - Diện tích : 298 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

6442363f624edd25fbd7300f364986bd.jpg

Gia: 1.825 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

98830bb8479012c19b0fcb0231896866.jpg

Gia: 29 Triệu/m2 - Diện tích : 123.4 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

b36bbf9d07ac79350475b480efa206be.jpg

Gia: 1.9 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

24f600af24b9fc1b86a41aab801cfad6.jpg

Gia: 18.15 Tỷ - Diện tích : 301 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 2.23 Tỷ - Diện tích : 62.7 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

c7aa39ec16f0ce8a1d0198504ad0a68d.jpg

Gia: 23.3 Triệu/m2 - Diện tích : 78 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

b936ac83de05f364568e036ea9213be3.jpg

Gia: 1.6 Tỷ - Diện tích : 71 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

db2dfb271683727fcfae4d58caa1a6ed.jpg

Gia: 1.46 Tỷ - Diện tích : 62 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

5adea05868bfdd3beb465473f3d5f998.jpg

Gia: 1.35 Tỷ - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

f7968e0b237134307905f4ebc230efe3.jpg

Gia: 1.38 Tỷ - Diện tích : 67 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

ccfd67eb1250dcfc06ab707fbfc8177c.jpg

Gia: 1.6 Tỷ - Diện tích : 76 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

2f300eb9b44cccdbf1d4808d0a848d08.jpg

Gia: 1.45 Tỷ - Diện tích : 61 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

64a6012bc54a1709d46482ceffc84a9e.jpg

Gia: 2.65 Tỷ - Diện tích : 65 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

bbe3a2e5ea0e81129ed5f77a7eefcbbc.jpg

Gia: 1.425 Tỷ - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

5410994d88dca62497abde9d9e402c2a.jpg

Gia: 3.2 Tỷ - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

25d43a3d5c30c844aa09cf40215234e7.jpg

Gia: 4.245 Tỷ - Diện tích : 146.5 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

aa1ced36e64fdb51771dc664490f9d84.jpg

Gia: 1.6 Tỷ - Diện tích : 59 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

176dcaaf0f92cf70302c933a30af8a25.jpg

Gia: 4.25 Tỷ - Diện tích : 146 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

1f181277c09bffba8699e90ea74e20a8.JPG

Gia: 12.25 Tỷ - Diện tích : 3500 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

c16fdbcbe87edfda1812d41fe6fdca9f.jpg

Gia: 1.95 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

d1336746ea6664f3583d04f3c8c7267f.jpg

Gia: 1.11 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

83b34d0cb97b35d15af8d55c4e9ad040.jpg

Gia: 1.32 Tỷ - Diện tích : 57.2 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

b0eb8eea47e3fc7e711271b44e644a51.jpg

Gia: 1.05 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

08c5fcb6a83dbfda3759f04cea89249b.jpg

Gia: 28 Triệu/m2 - Diện tích : 146 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

5e89706c63b5e7ae532736a1b65ffa2f.jpg

Gia: 1.15 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

ac32e7e8b6f7341e978df4d4a0903e8b.jpg

Gia: 27.5 Triệu/m2 - Diện tích : 146 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

4134564c0a6c67470ed6a8e43ce5c5c2.jpg

Gia: 26 Triệu/m2 - Diện tích : 145 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

33be1a0e13c58d219b1c869770130f7e.jpg

Gia: 1.11 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

29c84c8fa63d997518ca5f9dedab333c.jpg

Gia: 1.1 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

25ab549babf4d362dea5cbc83578df40.jpg

Gia: 27 Triệu/m2 - Diện tích : 146 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

6c194dff880bb5a5cc7e6cd338a4925b.jpg

Gia: 27 Triệu/m2 - Diện tích : 145 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

0d80ba891825abd7e66dc37878e8d4cc.jpg

Gia: 21 Triệu/m2 - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

036a6278cd6577a6dcff6c4454172728.jpg

Gia: 17 Triệu/m2 - Diện tích : 130 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

6e6014510c62f5d153ab22ed743945c1.jpg

Gia: 1.28 Tỷ - Diện tích : 55 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

52aceab2ceb8d7e9913174f18c665f63.jpg

Gia: 1.05 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2