Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Đường Nguyễn Duy Trinh

da35e4fe99144443a53a3095e9d99938.jpg

Gia: 15 Triệu/m2 - Diện tích : 60

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

e5bbcf387b10cc2275a817e3204927ee.jpg

Gia: 300 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

2f94f7af10cbfa98692b2d96563f1d75.jpg

Gia: 1050 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

4fb1a591309ba81bb74e3d1de6e6a976.jpg

Gia: 660 Triệu - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

958a10b41e694ee388b63a204c50433e.jpg

Gia: 660 Triệu - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

f355d13427aa7eed4149d380504aace4.jpg

Gia: 800 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

4134564c0a6c67470ed6a8e43ce5c5c2.jpg

Gia: 26 Triệu/m2 - Diện tích : 145 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

33be1a0e13c58d219b1c869770130f7e.jpg

Gia: 1.11 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

29c84c8fa63d997518ca5f9dedab333c.jpg

Gia: 1.1 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

25ab549babf4d362dea5cbc83578df40.jpg

Gia: 27 Triệu/m2 - Diện tích : 146 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

6c194dff880bb5a5cc7e6cd338a4925b.jpg

Gia: 27 Triệu/m2 - Diện tích : 145 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

0d80ba891825abd7e66dc37878e8d4cc.jpg

Gia: 21 Triệu/m2 - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

036a6278cd6577a6dcff6c4454172728.jpg

Gia: 17 Triệu/m2 - Diện tích : 130 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

6e6014510c62f5d153ab22ed743945c1.jpg

Gia: 1.28 Tỷ - Diện tích : 55 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

52aceab2ceb8d7e9913174f18c665f63.jpg

Gia: 1.05 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

565f0574ab17f64efc8906d42c4437a1.jpg

Gia: 1.086 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

5da693cb30114a59c3afe31c802f33f3.jpg

Gia: 1.52 Tỷ - Diện tích : 59.6 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

e285ecec583325a150fddecafffb0e79.jpg

Gia: 1.66 Tỷ - Diện tích : 59.5 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

54d5489c4cbc637e6f197eaf5ef15215.jpg

Gia: 1.085 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

ba354d7f68e98aa4e1b70c9ee4c9a30d.jpg

Gia: 1.6 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

2b63bb1e6395a05b9ed03719c60b64ef.jpg

Gia: 1.086 Tỷ - Diện tích : 50.8 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

bebdc284af0b01b41d1cb8739a055c41.jpg

Gia: 1.085 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

133dabe31f8a2f4c7e0a976ea7487a48.jpg

Gia: 2.999 Tỷ - Diện tích : 126 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

2d6699f4921d5447041ff370c275a795.jpg

Gia: 1.085 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

a0a5110bcf5da12c4a0fc3cac3e93fed.jpg

Gia: 2.25 Tỷ - Diện tích : 130 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

af81374bfe5cadb0da38303024c1e347.jpg

Gia: 1.09 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

9ce7c74e551707d24f6e883f90c71c63.jpg

Gia: 20 Triệu/m2 - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

d2b7aa9cac7e5e68fa1b8738e2ec3eb2.jpg

Gia: 1.2 Tỷ - Diện tích : 62 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

1eb53684f691cb7afedc06a784dc6403.jpg

Gia: 19.8 Triệu/m2 - Diện tích : 62 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

ceec316055fa9438a089d5ce529afb52.jpg

Gia: 16.7 Triệu/m2 - Diện tích : 135 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

3c4aec022d721a7c0ef04265d78944aa.jpg

Gia: 1.08 Tỷ - Diện tích : 50.5 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

9652fb5612995ca0497ab22cec1ae805.jpg

Gia: 1.09 Tỷ - Diện tích : 50.5 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

9c5a1fd7004ae956d121586d4ce2987a.jpg

Gia: 1.08 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

8df26fbb409787021e5ac3af95c51287.jpg

Gia: 1.511 Tỷ - Diện tích : 59.5 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

c1edbef0340abf17d808cdce3d59142b.jpg

Gia: 3.567 Tỷ - Diện tích : 161 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

072bac9ec6a3d576332d3de3a8fc0ab1.jpg

Gia: 1.5 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

53a5f9a71154be279d4e091ace80485c.jpg

Gia: 1.51 Tỷ - Diện tích : 59 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

cf2366660ccebe86ce3c73a7f7e89045.jpg

Gia: 3.055 Tỷ - Diện tích : 126 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

72dbf0065dd3e5c66d365404cde9fe8c.jpg

Gia: 17.5 Triệu/m2 - Diện tích : 132 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

2882d4f51b13427616bcae8952c119e5.jpg

Gia: 1.25 Tỷ - Diện tích : 57 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

abb01c9f48cfd0531c40a6834c245d98.jpg

Gia: 1.2 Tỷ - Diện tích : 59 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

f5dafeeac987d8c4c1e7c97c7fe3f35c.jpg

Gia: 2.3 Tỷ - Diện tích : 130 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

05a0fd646e49d3327e238e3044e1c76c.jpg

Gia: 2.1 Tỷ - Diện tích : 201 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

1d3a7408adf053b1419ccede257f4f6d.jpg

Gia: 2.35 Tỷ - Diện tích : 130 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

a82db17785be9e5627694ccd1d6d2156.jpg

Gia: 1.16 Tỷ - Diện tích : 55 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

3427d2dff6a219fb7f0cd1e96806b9c9.jpg

Gia: 1.16 Tỷ - Diện tích : 55 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

2de525d0c896fb9f6cd4643682969e9a.jpg

Gia: 1.2 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

67ef1453033b16163426cc089358e194.jpg

Gia: 1.2 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

f615e7865263308fc8e6d7378e3e0682.jpg

Gia: 1.7 Tỷ - Diện tích : 110 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

a0a1fc0e0b3a5f36710d3578b1d590e9.jpg

Gia: 1.7 Tỷ - Diện tích : 110 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2