Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Quận 6

94ac22ece3109be9cc529607d60f5b4a.JPG

Gia: 13.8 Tỷ - Diện tích : 128 m2

Loại hình: Khách sạn

Khu vực: Quận 6-Hồ Chí Minh

Gia: 1.2 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 6-Hồ Chí Minh

Gia: 28 Triệu/m2 - Diện tích : 1750 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 6-Hồ Chí Minh

Gia: 14 Tỷ - Diện tích : 130

Loại hình: Khách sạn

Khu vực: Quận 6-Hồ Chí Minh

4eb5d9e3f59b2e6b835d967830a60863.jpg

Gia: 5.15 Tỷ - Diện tích : 49 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 6-Hồ Chí Minh

50963f00cf08bbf8469cc471eb162bd6.jpg

Gia: 5 Tỷ - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 6-Hồ Chí Minh

ffc57f78f21d0aad90d71ff67f2fe2ce.jpg

Gia: 5 Tỷ - Diện tích : 58 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 6-Hồ Chí Minh

05c37ce2c517041d26dabe43f5f734ce.jpg

Gia: 5.25 Tỷ - Diện tích : 57 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 6-Hồ Chí Minh

acd33ae84d7f630d86ad941d38fa3c17.jpg

Gia: 5.1 Tỷ - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 6-Hồ Chí Minh

82cca041f1e385ba2aa8e67c9b7115c6.jpg

Gia: 5.2 Tỷ - Diện tích : 55 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 6-Hồ Chí Minh

00847b6631235faeb8902e4fc9ab67d0.jpg

Gia: 5.2 Tỷ - Diện tích : 61 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 6-Hồ Chí Minh

6e5d8369a65ea289660ca39b3b8261a1.jpg

Gia: 5.2 Tỷ - Diện tích : 58 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 6-Hồ Chí Minh

34a6c048befe3fa485bb8d424b70e17c.jpg

Gia: 5.2 Tỷ - Diện tích : 63 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 6-Hồ Chí Minh

569396e196d034a867e27802d4d3a1d8.jpg

Gia: 4.45 Tỷ - Diện tích : 72 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 6-Hồ Chí Minh

47ebf07428dba15ca9a969541358d37b.jpg

Gia: 4.5 Tỷ - Diện tích : 62 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 6-Hồ Chí Minh

5a75a6b8aa3113cf7806606e3cdf297a.jpg

Gia: 4.8 Triệu - Diện tích : 65 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 6-Hồ Chí Minh

8c195ffea545b3c34fb99eb403de5c76.jpg

Gia: 4.58 Tỷ - Diện tích : 61 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 6-Hồ Chí Minh

c1e3d0c3b4d30be28d2bb899c53d2838.jpg

Gia: 4.5 Tỷ - Diện tích : 72 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 6-Hồ Chí Minh

1c92f5ff1c110fb1fe74b3c77cec2b28.jpg

Gia: 4.4 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 6-Hồ Chí Minh

bd373d3b195be79364b39d4c5d3ee856.jpg

Gia: 4.4 Tỷ - Diện tích : 65 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 6-Hồ Chí Minh

5262dfc77a8107da8a40ec00ca313d83.jpg

Gia: 4.4 Tỷ - Diện tích : 66 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 6-Hồ Chí Minh

d01d1fae799fe5626b04116efb5e3405.jpg

Gia: 4.35 Tỷ - Diện tích : 58 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 6-Hồ Chí Minh

e0a8a1b4b92512a4dcf990feb12db488.jpg

Gia: 4.3 Tỷ - Diện tích : 68 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 6-Hồ Chí Minh

530c69959b9abc83917ef396732de591.jpg

Gia: 4.5 Tỷ - Diện tích : 66 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 6-Hồ Chí Minh

6f1714e38a94045ce1eef7b7559509f9.jpg

Gia: 4.4 Tỷ - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 6-Hồ Chí Minh

a26db2c7e94e22fb0af20e405ab05aea.jpg

Gia: 6 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 6-Hồ Chí Minh

69b7d0a5a0fba8903d3f5f65f2e2ae0b.jpg

Gia: 6.1 Tỷ - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 6-Hồ Chí Minh

b443c84ee5c2b13afd880d8588bb4273.jpg

Gia: 6.03 Tỷ - Diện tích : 73 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 6-Hồ Chí Minh

b3d935f63d3ebc92d27e125d1e976889.jpg

Gia: 3850 Triệu - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 6-Hồ Chí Minh

ed81b3d7c46f4ca92a91158e7e672203.jpg

Gia: 3900 Triệu - Diện tích : 69.59 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 6-Hồ Chí Minh

a2666f410ca3a28254122a93eda6e26f.jpg

Gia: 3900 Triệu - Diện tích : 69

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 6-Hồ Chí Minh

Gia: 54 Triệu/m2 - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 6-Hồ Chí Minh

Gia: 2.84 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 6-Hồ Chí Minh

Gia: 53 Triệu/m2 - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 6-Hồ Chí Minh

017ba1848bd44af26cfa2b86fb15c6b6.jpg

Gia: 3.4 Tỷ - Diện tích : 69 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 6-Hồ Chí Minh

916d7a1990a4e1b0d1c288ed45207a3c.jpg

Gia: 55 Triệu/m2 - Diện tích : 69 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 6-Hồ Chí Minh

2a06fed9ac638ea733411077173d6d48.jpg

Gia: 3.8 Tỷ - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 6-Hồ Chí Minh

f2163c29d2f724d0a6eb5fca7286f935.jpg

Gia: 3.4 Tỷ - Diện tích : 903856169 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 6-Hồ Chí Minh

4f1574cd7006575c6cd7ba76f46a8013.jpg

Gia: 55 Triệu/m2 - Diện tích : 69 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 6-Hồ Chí Minh

8a60af70febd775b48691da126a5962a.jpg

Gia: 3.4 Tỷ - Diện tích : 69 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 6-Hồ Chí Minh

Gia: 53 Triệu/m2 - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 6-Hồ Chí Minh

fb6afb66c7c88bd18e354b5e7dfad83b.jpg

Gia: 55 Triệu/m2 - Diện tích : 69 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 6-Hồ Chí Minh

1856368605ca898fb4b24b93a63cddb7.jpg

Gia: 3.7 Tỷ - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 6-Hồ Chí Minh

174b678bf7f7ceeaed50d6d0b24078bf.jpg

Gia: 55 Triệu/m2 - Diện tích : 69 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 6-Hồ Chí Minh

c07e05bac0ec5323904d380959e95085.jpg

Gia: 3.4 Tỷ - Diện tích : 69

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 6-Hồ Chí Minh

db436e5aeb29ba2b7d7a6732b4469c35.jpg

Gia: 55 Triệu/m2 - Diện tích : 69 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 6-Hồ Chí Minh

12292ce2133be5e7e371cdc3ed9a0964.jpg

Gia: 3.6 Tỷ - Diện tích : 69 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 6-Hồ Chí Minh

03e313f12cbb77d007ffaebe94837417.jpg

Gia: 3.6 Tỷ - Diện tích : 69 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 6-Hồ Chí Minh

8b827fd957414eeca4753f3bde076d18.jpg

Gia: 5 Tỷ - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 6-Hồ Chí Minh

582ff0844dc0a0d2e24cd16127e11cef.jpg

Gia: 4.9 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 6-Hồ Chí Minh