Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Quận 3

Gia: 6.25 Tỷ - Diện tích : 50

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

b80a85c485936a76255bb550768d4bcd.jpg

Gia: 2.95 Tỷ - Diện tích : 28 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

cac06a72b169fc8f59a7093215e8116e.jpg

Gia: 4 Tỷ - Diện tích : 25 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

Gia: 6.2 Tỷ - Diện tích : 49

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

fc72b141a720e67ba8fd0312bd8707ea.jpg

Gia: 5.85 Tỷ - Diện tích : 32 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

Gia: 2.2 Tỷ - Diện tích : 27 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

Gia: 6.2 Tỷ - Diện tích : 45

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

Gia: 37 Tỷ - Diện tích : 88 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

Gia: 12.5 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

Gia: 12.5 Tỷ - Diện tích : 50

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

b5b03acc3eaa13d5d040f39a5fbdd5bc.jpg

Gia: 3.1 Tỷ - Diện tích : 28 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

Gia: 21 Tỷ - Diện tích : 240 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

Gia: 7 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

adff7ef578f1f16f4e9f5595390c75d7.jpg

Gia: 7.2 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

Gia: 3.2 Triệu/m2 - Diện tích : 83

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

Gia: 9.8 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

Gia: 8.7 Tỷ - Diện tích : 90

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

00857e9232951e1fdc991832871ea2b4.jpg

Gia: 4.8 Tỷ - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

f6d2bc5aa7f9edb36242081d1faa1705.jpg

Gia: 6.3 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

588d200bb9a2b8557e8d6dd53a2a303e.jpeg

Gia: 4.9 Tỷ - Diện tích : 29 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

Gia: 4.1 Tỷ - Diện tích : 44 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

dbcfd9abed835cbf2c7de06b2b98708c.jpeg

Gia: 4.5 Tỷ - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

e31764a10209ec572222a929668af77f.jpg

Gia: 18 Tỷ - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

5b84a39c612f20362f4a06e149590b95.jpg

Gia: 5.6 Tỷ - Diện tích : 39 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

207bb8226b4136f8a529131c55265072.jpg

Gia: 5 Tỷ - Diện tích : 34 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

2a02b72841e6204420bcf14e60e7163e.jpg

Gia: 4.8 Tỷ - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

9065a832334e208970e02907b9b4c156.jpg

Gia: 7.7 Tỷ - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

Gia: 7.5 Tỷ - Diện tích : 65 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

Gia: 9 Tỷ - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

Gia: 6.3 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

Gia: 17 Tỷ - Diện tích : 115 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

Gia: 8.3 Tỷ - Diện tích : 78 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

Gia: 6.2 Tỷ - Diện tích : 44 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

b85a57205957d473e48d9af422c1b666.jpg

Gia: 4.43 Tỷ - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

Gia: 5.7 Tỷ - Diện tích : 41 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

3bfd2ab37a37b2d81f7df10d41f9e718.png

Gia: 5.3 Tỷ - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

Gia: 8.9 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

Gia: 6 Tỷ - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 63 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

cb35e5020a32eb6a53d184f9264c09b5.jpg

Gia: 7.75 Tỷ - Diện tích : 44 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

Gia: 4.5 Tỷ - Diện tích : ...

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

Gia: 3.2 Tỷ - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

Gia: 7.3 Tỷ - Diện tích : 45 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

Gia: 6.1 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

Gia: 6.5 Tỷ - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

Gia: 6.1 Tỷ - Diện tích : 37 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

Gia: 6.9 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

5e178851ff10686c1c11ead755a36805.jpg

Gia: 7.9 Tỷ - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

601698e4eaf13f2d53bb418c93e6f8a2.jpg

Gia: 7.2 Tỷ - Diện tích : 64 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

8fc4aa613b41e90d6defcef36e9da075.jpg

Gia: 7.2 Tỷ - Diện tích : 45 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô