Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Quận 3

Gia: 6.2 Tỷ - Diện tích : 44 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

b85a57205957d473e48d9af422c1b666.jpg

Gia: 4.43 Tỷ - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

Gia: 5.7 Tỷ - Diện tích : 41 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

3bfd2ab37a37b2d81f7df10d41f9e718.png

Gia: 5.3 Tỷ - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

Gia: 8.9 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

Gia: 6 Tỷ - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 63 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

cb35e5020a32eb6a53d184f9264c09b5.jpg

Gia: 7.75 Tỷ - Diện tích : 44 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

Gia: 4.5 Tỷ - Diện tích : ...

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

Gia: 3.2 Tỷ - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

Gia: 7.3 Tỷ - Diện tích : 45 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

Gia: 6.1 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

Gia: 6.5 Tỷ - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

Gia: 6.1 Tỷ - Diện tích : 37 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

Gia: 6.9 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

5e178851ff10686c1c11ead755a36805.jpg

Gia: 7.9 Tỷ - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

601698e4eaf13f2d53bb418c93e6f8a2.jpg

Gia: 7.2 Tỷ - Diện tích : 64 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

8fc4aa613b41e90d6defcef36e9da075.jpg

Gia: 7.2 Tỷ - Diện tích : 45 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

Gia: 93 Triệu/m2 - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

Gia: 11.5 Tỷ - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

Gia: 11.5 Tỷ - Diện tích : 78 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

Gia: 6.3 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

Gia: 4.55 Tỷ - Diện tích : 38 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

Gia: 4000 Triệu - Diện tích : 42 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

Gia: 3200 Triệu - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

Gia: 3200 Triệu - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

5ee73cbeaa5439dc64e215805016bb58.jpg

Gia: 46500000 Triệu - Diện tích : 38 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

ae5eac64accb3d0b44a8a0235718bceb.jpg

Gia: 3 Tỷ - Diện tích : 35

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

ece92aaf5f85a97ad81f030ea9d68f7c.jpg

Gia: 62 Tỷ - Diện tích : 215

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

Gia: 4.3 Tỷ - Diện tích : 32 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

Gia: 4.5 Tỷ - Diện tích : 49 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

Gia: 45 Tỷ - Diện tích : 148 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

Gia: 25.5 Tỷ - Diện tích : 230 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

Gia: 37 Triệu/m2 - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

Gia: 3 Tỷ - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

bf65e3f3175b376fc847030262bd3d21.jpg

Gia: 39 Tỷ - Diện tích : 160 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

dfa436bff0f5e330767fb2d9a72a1e37.jpg

Gia: 37 Tỷ - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

6ef2c26027b874193209b7c6e588e9a1.jpg

Gia: 15 Tỷ - Diện tích : 187 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

9dd8d95bc974457f5bcd0b5ca1c400ab.jpg

Gia: 6.7 Tỷ - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

403ccca895c2bafb86d4732d927fab79.jpg

Gia: 27 Tỷ - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

e3576d07d526723d6481b481fa916dfe.jpg

Gia: 27 Tỷ - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

Gia: 27 Tỷ - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

3610eac918a94e6b1abf4b91a26f4e40.jpg

Gia: 19.9 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

7cff4b915d7385fd492dce83f4a50e54.jpg

Gia: 15 Tỷ - Diện tích : 187 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

4753421f64347c476c5727eb0684bef6.jpg

Gia: 6.7 Tỷ - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

dc33ebe334675f8d9b9703df52d9b3d4.jpg

Gia: 27 Tỷ - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

Gia: 11.5 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

Gia: 15 Tỷ - Diện tích : 187 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

Gia: 19.9 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

Gia: 26 Tỷ - Diện tích : 250 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Quận 3-Hồ Chí Minh

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2