Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Quận 2

2c51b4d49e792f41f1538e5c6ffa03f2.jpeg

Gia: 3.6 Tỷ - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

Gia: 3.6 Tỷ - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

Gia: 18 Tỷ - Diện tích : 274 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

946aca9521fffaddd851fbd81b9a7da5.jpg

Gia: 1950 Triệu - Diện tích : 73 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

Gia: 1.5 Tỷ - Diện tích : 71 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

4cd019f0f5e695ef7d432fb6a53c75b5.jpg

Gia: 1.75 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

7dea6cfd15c4f1b564e5a884a4dfa840.jpg

Gia: 1.6 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

Gia: 1.55 Tỷ - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

Gia: 7 Tỷ - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

Gia: 1.63 Tỷ - Diện tích : 89 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

Gia: 3.2 Tỷ - Diện tích : 95 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

Gia: 1.63 Tỷ - Diện tích : 89 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

a9c1218eaae4044da4d1f41e3680e203.jpg

Gia: 1.4 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

ddec7a96ed6b2b09eb709428ac35cd3e.jpg

Gia: 21.7 Triệu/m2 - Diện tích : 85 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

Gia: 5.3 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

30ad2e6e230613300147920f6306bd3f.jpg

Gia: 27 Triệu/m2 - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

a48741f63a3d5cf5fc1db44e5130aa83.jpg

Gia: 27 Triệu/m2 - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

50843f9531d058a00c861fa6a31d12e9.jpg

Gia: 27 Triệu/m2 - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

Gia: 27 Triệu/m2 - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

3f8bd2364f5a8b1d94e14be491823552.jpg

Gia: 27 Triệu/m2 - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

50bde7971743964c15fdc0bebf89f2b0.jpg

Gia: 27.2 Triệu/m2 - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

90e14e7219f994a9ead58a86cd461f19.jpg

Gia: 27.2 Triệu/m2 - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

7f84368f11fb44997c190ac7ed4a72fa.jpg

Gia: 27.2 Triệu/m2 - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

1980cf2f4cde4ae618b57387c9eb3567.jpg

Gia: 27.2 Triệu/m2 - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

9edae6a084c7e2a90c243cf76209941d.jpg

Gia: 27.2 Triệu/m2 - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

30369bcab7dba7e098ae047aa53d5f10.jpg

Gia: 27.2 Triệu/m2 - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

a2b47ab966e5c0eda8d5f2fd9b4a537c.jpg

Gia: 27.2 Triệu/m2 - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

2eb536557afd79f2cbdfd3b491730495.jpg

Gia: 27 Triệu/m2 - Diện tích : 72 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

8383681a69356078f242b0e6c88374d2.jpg

Gia: 27 Triệu/m2 - Diện tích : 72 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

e1538337a0e61a58bb4a33decc873200.jpg

Gia: 27 Triệu/m2 - Diện tích : 72 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

6eb1472be0d364f6007e6b8e1589f987.jpg

Gia: 27 Triệu/m2 - Diện tích : 72 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

7ebae1da333c3482a6fadb7e3b0ad0f3.jpg

Gia: 27 Triệu/m2 - Diện tích : 72 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

2f1d7b72530bdf074dbf36e3418080fd.jpg

Gia: 27 Triệu/m2 - Diện tích : 72 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

Gia: 27 Triệu/m2 - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

91fb93073330f8204f13003bea581722.jpg

Gia: 1.2 Tỷ - Diện tích : 72 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

7200d2692408e5876dd64fa1204e86ac.jpg

Gia: 2.4 Tỷ - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

8f71f7d3ff1c694874d32d30d21c7557.jpg

Gia: 2.75 Tỷ - Diện tích : 71 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

e4191e48746f79c951d9287bc60768c7.jpg

Gia: 3.1 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

a7dfad5d7deb87a88a6019564ea874c9.jpg

Gia: 1600 Triệu - Diện tích : 62 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

07d596c589bf6377ee261e2ac4cd216a.jpg

Gia: 1600 Triệu - Diện tích : 62 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

Gia: 27 Triệu/m2 - Diện tích : 62 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

4bb7f1ad89fe3dcfcd969233d3a162a1.jpg

Gia: 22 Triệu/m2 - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

bffa95ed027a69575ee324e1163f8031.jpg

Gia: 27 Triệu/m2 - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

Gia: 400 Triệu - Diện tích : 60

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

Gia: 17 Triệu/m2 - Diện tích : 60

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

Gia: 300 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

Gia: 650 Triệu - Diện tích : 60

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

Gia: 700 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

Gia: 300 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

Gia: 900 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2