Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Quận 1

Gia: 5.2 Tỷ - Diện tích : 17 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

Gia: 5.25 Tỷ - Diện tích : 20

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

Gia: 160 Tỷ - Diện tích : 410 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

Gia: 1 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

495a5992ae4803296f8f0f22d84b2313.jpg

Gia: 800 Triệu - Diện tích : 32 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

99da72275ebf69644c9a3484f882e0ea.jpg

Gia: 3700 Triệu - Diện tích : 28

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

Gia: 3 Tỷ - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

Gia: 150 Triệu/m2 - Diện tích : 147 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

d8c7d1751a45e46134c7cee8f39c923a.jpg

Gia: 21.5 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

ad9d890dfb777d529fb442590cc3afd7.jpg

Gia: 32 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

924c2e108b2c2ab82f8bd9c709c39791.jpg

Gia: 39 Tỷ - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

4dadd1a0c8e900b40febfcbfbf482482.jpg

Gia: 27 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

5e4dcfc131bc508ad116330d481f3e66.jpg

Gia: 45 Tỷ - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

fcda3696d6f2a49519220b2e8bca54d8.jpg

Gia: 35 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

ac4e948fb689b5a81a37fd313889ac30.jpg

Gia: 28 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

ab693dffcc9747e33c8a88f1a9d5d271.jpg

Gia: 39 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

ca025e54f3cc58f8784f95faaa832494.jpg

Gia: 19 Tỷ - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

57ccdab8cb9f3ed098a2b1d4e40e970a.jpg

Gia: 26 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

b8e404aa2ca2ce36ea5776d694e68dbf.jpg

Gia: 25 Tỷ - Diện tích : 110 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

72d036074412b0f27910571042865f9c.jpg

Gia: 21.5 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

2851ea046cbf102711f04da61d28f5b8.jpg

Gia: 26 Tỷ - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

3d2c170a946912e95edf3f6358829fde.jpg

Gia: 19 Tỷ - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

7efc71e82a15de5b2ac9c8acaacc9c26.jpg

Gia: 26 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

3abb900cd5aa50c0570071ad59858201.jpg

Gia: 24 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

31be4c17ace2e3b92cd686565ce8c644.jpg

Gia: 25 Tỷ - Diện tích : 105 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

96fa76edbe803ab6854496b766153178.jpg

Gia: 21 Tỷ - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

0915137cdc26cd5ce2715fe4408b4d3c.jpg

Gia: 28.5 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

2603037cd7cd36d5a5a3ac4053f363fc.jpg

Gia: 26 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

ba82441596b356a32eb6609af9231ee7.jpg

Gia: 62 Tỷ - Diện tích : 220 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

347713f2ec63d4fa4d298072fc6b1bda.jpg

Gia: 48 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

0beff0cf57d01f9b4299cf0fa4594366.jpg

Gia: 35 Tỷ - Diện tích : 76 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

bb00ef056928830b45a0b1c6c88484aa.jpg

Gia: 39 Tỷ - Diện tích : 65 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

4ce19dd7053dcfaa2002d4b6cae776f8.jpg

Gia: 27 Tỷ - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

64c82c70b77effb36ee20ddc82735564.jpg

Gia: 34 Tỷ - Diện tích : 140 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

819de500f244f6f0102c3e880f520d2c.jpg

Gia: 45 Tỷ - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

2c4916e7da5cc88952936a89e4a3fe28.jpg

Gia: 35 Tỷ - Diện tích : 110 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

028c3e22e04c729bcea80afa09b30d60.jpg

Gia: 28 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

6bed1d4d0167d611c38e070c6b8938b2.jpg

Gia: 35 Tỷ - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

9cd85837d12f49141a00d12a5bbd7f62.jpg

Gia: 39 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

e6f711b34d35b243ca241f8a46c5b8c7.jpg

Gia: 12 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Văn phòng

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

876286dbacb0d7c18f50528e97c793a1.jpg

Gia: 20 Tỷ - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

a98e87c5079873ef8d113c968d2a374a.jpg

Gia: 19 Tỷ - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

eedab93f953bf9c281d7eeaa39610e6f.jpg

Gia: 26 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

1ab0c3a2e36956eabf17c3666d2bc42c.jpg

Gia: 24 Tỷ - Diện tích : 84 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

Gia: 25 Tỷ - Diện tích : 105 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

Gia: 21.5 Tỷ - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

Gia: 28.5 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

63c79ffda1b39d10c127aa66d2c7fd46.jpg

Gia: 26 Tỷ - Diện tích : 62 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

Gia: 35 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

Gia: 45 Tỷ - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 1-Hồ Chí Minh

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2