Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Phú Hội

4011ccbe492327e98dea642c79af571d.jpg

Gia: 750000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Nhơn Trạch-Đồng Nai

71ae7d684437316eeff9e8496bfd5649.jpg

Gia: 750000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Nhơn Trạch-Đồng Nai

da4bd5fee525cba814fcd698bbce9b86.jpg

Gia: 750000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Nhơn Trạch-Đồng Nai

77cdeb8f9673e6a361dbabf18e592316.jpg

Gia: 690000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Nhơn Trạch-Đồng Nai

aa41fb96b4c5db5b606435cbf949de1d.jpg

Gia: 720000000 Triệu - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Nhơn Trạch-Đồng Nai

83d6c74c70b2a3daab51508f8a06d16b.jpg

Gia: 630000000 Triệu - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Nhơn Trạch-Đồng Nai

9a404cd5a68d6e744b57c0a5668fff97.jpg

Gia: 540000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Nhơn Trạch-Đồng Nai

3985e89750dae15972663c951e272483.jpg

Gia: 540000000 Triệu - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Nhơn Trạch-Đồng Nai

04ea4b9734dd4e2a2bcaca9fb97223b0.jpg

Gia: 630000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Nhơn Trạch-Đồng Nai

f19d094f5960bfaa378f95d9718cc036.jpg

Gia: 6000000 Triệu - Diện tích : 260 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Nhơn Trạch-Đồng Nai

3a411f156ace32315b400dd1c091094b.jpg

Gia: 540000000 Triệu - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Nhơn Trạch-Đồng Nai

97b560e096ccf316d12a1e7e729bfaf3.jpg

Gia: 540000000 Triệu - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Nhơn Trạch-Đồng Nai

69b041d890d605c189f75b19db70eba0.jpg

Gia: 540000000 Triệu - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Nhơn Trạch-Đồng Nai

a6e938228f7680e8bf420884428443af.jpg

Gia: 900000000 Triệu - Diện tích : 180 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Nhơn Trạch-Đồng Nai

9cc4736f5b4d189fe6433b956df74b3f.jpg

Gia: 7000000 Triệu - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Nhơn Trạch-Đồng Nai

67228bf87e70cc80ed19ba0b6fa88650.jpg

Gia: 750000000 Triệu - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Nhơn Trạch-Đồng Nai

e6ee9ea3eca86c536516a440d74a9c39.jpg

Gia: 750000000 Triệu - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Nhơn Trạch-Đồng Nai

a4dd46946e05ac493e7a8c52d4e0954d.jpg

Gia: 750000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Nhơn Trạch-Đồng Nai

b2a0047e56a155ee0791c142b96af1e6.jpg

Gia: 750000000 Triệu - Diện tích : 220 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Nhơn Trạch-Đồng Nai

5b3cb942101fe8fc84571abe37992442.jpg

Gia: 750000000 Triệu - Diện tích : 160 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Nhơn Trạch-Đồng Nai

2f45243e935498b25a6bc4539fd60ac6.jpg

Gia: 750000000 Triệu - Diện tích : 260 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Nhơn Trạch-Đồng Nai

162b44cb770c5135e78b25ddb531a699.jpg

Gia: 750000000 Triệu - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Nhơn Trạch-Đồng Nai

4ca51c283dfcada562e3e36fc61e1d7e.jpg

Gia: 750000000 Triệu - Diện tích : 260 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Nhơn Trạch-Đồng Nai

d9d512518e33e4372eb5338d98492e21.jpg

Gia: 750000000 Triệu - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Nhơn Trạch-Đồng Nai

f78c49ad7b872f28037644ed4dbeeef2.jpg

Gia: 750000000 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Nhơn Trạch-Đồng Nai

8f84c4c117c8971040cacadf4e8436ae.jpg

Gia: 690000000 Triệu - Diện tích : 160 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Nhơn Trạch-Đồng Nai

5238d135af269aea4bd09abeadb1d02a.jpg

Gia: 690000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Nhơn Trạch-Đồng Nai

ecd3319919a015b05fc39806e7d8fcb1.jpg

Gia: 690000000 Triệu - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Nhơn Trạch-Đồng Nai

623fdc30fda82f1e5d86c798465555cd.jpg

Gia: 690000000 Triệu - Diện tích : 140 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Nhơn Trạch-Đồng Nai

5e2b8c2467fbf0bb2ac162a010f1d3e6.jpg

Gia: 690000000 Triệu - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Nhơn Trạch-Đồng Nai

516c559d3001dd99deb33cf2ce599cb6.jpg

Gia: 690000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Nhơn Trạch-Đồng Nai

48f4b674b5770bbdc6183426c27a526b.jpg

Gia: 690000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Nhơn Trạch-Đồng Nai

b08811f40d47be51597072800f0a872d.jpg

Gia: 690000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Nhơn Trạch-Đồng Nai

3853b707bd94196a11d628c356c464de.jpg

Gia: 690000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Nhơn Trạch-Đồng Nai

ec6c02fbf9516ed4f6fd46c846897887.jpg

Gia: 690000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Nhơn Trạch-Đồng Nai

b86ff43a552148a864aae073b0ea1db6.jpg

Gia: 690000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Nhơn Trạch-Đồng Nai

ef77a087df83b96cba31948797cea786.jpg

Gia: 680000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Nhơn Trạch-Đồng Nai

4f8e6a37dd1c9d3e48c8b0e2c23a89e8.jpg

Gia: 750000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Nhơn Trạch-Đồng Nai

4aadb5d20f80a71df1cc0dfe231cac32.jpg

Gia: 735000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Nhơn Trạch-Đồng Nai

d32abf1411034fbb7d0afa1e2386817b.jpg

Gia: 735000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Nhơn Trạch-Đồng Nai

672d703834c47f5b0f67c82db6385890.jpg

Gia: 700000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Nhơn Trạch-Đồng Nai

a750d89fa7fd06023c59a1ff9bfda2f3.jpg

Gia: 690000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Nhơn Trạch-Đồng Nai

c093918df7cda2a4ef1bb814b8481f45.jpg

Gia: 6000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Nhơn Trạch-Đồng Nai

9519caae912d4dfa341465ed24d2db60.jpg

Gia: 670000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Nhơn Trạch-Đồng Nai

4f67379f6eb6c23104fa84753683024f.jpg

Gia: 750000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Nhơn Trạch-Đồng Nai

6debe9f83f5c2369d1808833b5621f4c.jpg

Gia: 7000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Nhơn Trạch-Đồng Nai

0f1f687ad744120c474670ae3e0732c0.jpg

Gia: 670000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Nhơn Trạch-Đồng Nai

9db5c11d3d234150379ced8fd3072937.jpg

Gia: 670000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Nhơn Trạch-Đồng Nai

057e041abc0de218b5aae5f2d3a0d986.jpg

Gia: 700000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Nhơn Trạch-Đồng Nai

ee24c7b826a36a9a23ff9a0960cad737.jpg

Gia: 700000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Nhơn Trạch-Đồng Nai

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô